DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4170

Название: Облікове забезпечення основних засобів в системі управління сільськогосподарським підприємством
Другие названия: Accounting software assets in the system of farm
Учетное обеспечение основных средств в системе управления сельскохозяйственным предприятием
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Gayduchok, T.
Ключевые слова: облікове забезпечення
сustomer registration software
учетное обеспечение
основні засоби
fixed assets
основные средства
управління підприємством
business management
управление предприятием
Issue Date: 2010
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Облікове забезпечення основних засобів в системі управління сільськогосподарським підприємством / Т. С. Гайдучок // Формування системи та механізмів облікового забезпечення господарської діяльності : зб. наук. ст. студ. та викл. кафедри бух. обліку Житомирського нац. агроекол. ун-ту, 2010 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – С. 22–24.
Аннотация: Обгрунтовано облікове забезпечення основних засобів в системі управління сільськогосподарським підприємством. Розкрито шляхи покращення ефективності використання та облікового забезпечення основних засобів сільськогосподарських підприємств. Сформована повна та достовірна інформація про рівень забезепеченості та ефетивність використання основних засобів. Однією з важливих проблем, що стоять перед системою управління сільськогосподарським підприємством є створення на підприємстві дієвої системи управління його майновим потенціалом. Ефективність такої системи визначається якістю інформації, що використовується для цілей управління. Тому одним з найважливіших завдань, що має ставитися при побудові системи ефективного та раціонального використання майна сільськогосподарських підприємств є формування на підприємстві достовірної інформації про рівень забезпеченості та ефективність використавші основних засобів. Визначальне місце,в такій системі належить обліковій інформації, що обумовлюється особливою роллю бухгалтерського обліку в забезпеченні управління найбільш якісною інформацією, якій притаманні специфічні якості.
Обоснованно учетное обеспечение основных средств в системе управления сельскохозяйственным предприятием. Раскрыто пути повышения эффективности использования и учетной обеспечения основных средств сельскохозяйственных предприятий. Сложившаяся полная и достоверная информация об уровне забезепечености и ефетивнисть использования основных средств.
Customer registration substantiated providing fixed assets in the system of farm management. Reveals ways to improve efficiency and ensure your fixed assets of agricultural enterprises. The current full and accurate information about the level zabezepechenosti efetyvnist and fixed assets.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4170
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FSMOZGDP_2010_22-24.pdf64,47 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU