DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра захисту рослин >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4220

Название: Вплив строків сівби пшениці озимої на розвиток і шкідливість церкоспорельозної прикореневої гнилі
Другие названия: Влияние сроков посева озимой пшеницы на развитие и вредоносность церкоспорельозной прикорневой гнили
Effect of sowing winter wheat on the development and harm tserkosporeloznoyi basal rot
Авторы: Тимощук, Т. М.
Тимощук, Т. Н.
Tymochuk, T.
Чайка, О. В.
Чайка, А. В.
Chaika, A.
Грицюк, Н. В.
Hrytsiuk, N.
Ключевые слова: пшениця озима
пшеница озимая
winter wheat
церкоспорельоз
церкоспорелез
tserkosporeloz
коефіцієнт шкідливості
коэффициент вредности
hazard ratio
Issue Date: 2014
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Тимощук Т. М. Вплив строків сівби пшениці озимої на розвиток і шкідливість церкоспорельозної прикореневої гнилі / Т. М. Тимощук, О. В. Чайка, Н. В. Грицюк // Фітопатологія: сучасність і майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. присвяч. 100-річчю з дня народж. акад. В. Ф. Пересипкіна, 16–18 жовт. 2014 р. – К. : НУБіП України, 2014. – С. 101–103.
Аннотация: Встановлено, що в період проведення досліджень коефіцієнт шкідливості церкоспорельозу при ураженні в один бал зростав від 19,3 до 25 % по мірі зміщення строків сівби до більш пізніх, а при ураженні в три бали – від 51,6 до 58,0 %. Таким чином, для зменшення розвитку та шкідливості церкоспорельозної прикореневої гнилі, пшеницю озиму слід висівати в оптимальні строки (10–20 вересня), встановлені для зони Полісся. Церкоспорельоз або очкова плямистість уражує прикореневу частину стебла, утворюючи медово-коричневі плями у вигляді «вічка» з розмитою облямівкою. Збудниками хвороби є грибиOculimacula yallundae (Wallwork &Sponer) Crous & W. Gams і О. acuformis (Boerema, R.Pieters & Hamers) Crous & W. Gams (конідіальні стадії Helgardia herpotrichoides (Fron) Crous & W. Gams і H. acuformis (Nirenberg) Crous & W. Gams відповідно). В кінці вегетації в центрі плями з'являється темно-сірий наліт міцелію гриба. Уражені рослини відстають у рості, формують колос зі щуплим зерном. Серед комплексу агротехнічних заходів, спрямованих на обмеження розвитку і поширення церкоспорельозної прикореневої гнилі, важливе значення мають строки сівби, що й обумовлює актуальність проведених досліджень.
Установлено, что в период проведения исследований коэффициент вредности церкоспорельозу при поражении в один балл рос от 19,3 до 25% по мере смещение сроков сева в более поздних, а при поражении в три балла – от 51,6 до 58,0% . Таким образом , для уменьшения развития и вредности церкоспорельознои прикорневой гнили, пшеницу озимую следует высевать в оптимальные сроки (10–20 сентября), установленные для зоны Полесья.
It was established that during the research hazard ratio tserkosporelozu lesions at one point grew from 19.3 to 25% as the sowing shift to later , and with the defeat of three points – from 51.6 to 58.0 %. Thus , to reduce development and harm tserkosporeloznoyi basal rot, winter wheat should be sown in optimal terms (10–20 September), established for the zone Polissya.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4220
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NC_2014_101-103.pdf209,32 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU