DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра вищої та прикладної математики >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4248

Название: Ієрархія особистісних результатів у математичній освіті майбутніх економістів
Другие названия: The hierarchy of personality results in mathematics education of future economists
Иерархия личностных результатов в математическом образовании будущих экономистов
Авторы: Корнійчук, О. Е.
Korniichuk, O.
Корнейчук, Е. Э.
Ключевые слова: ієрархія
hierarchy
иерархия
компетентність
competence
компетентность
особистісне зростання
personal growth
личностный рост
самовдосконалення
self-improvement
самоусовершенствование
Issue Date: 2012
Издатель: Севастопольський міський гуманітарний університет; Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України
Библиографическое описание: Корнійчук О. Е. Ієрархія особистісних результатів у математичній освіті майбутніх економістів / О. Е. Корнійчук // Горизонти освіти. – 2012. – № 2 (35). – С. 151–156.
Аннотация: У статті демонструються можливості особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів у навчальному процесі. Аналізуються основні психологічні фактори, які сприяють зростанню особистісних результатів у математичній освіті майбутніх економістів, підвищенню мотивації навчання. Визначено пріоритетні моделі формування свідомості студентів, що прагнуть змінити свій рівень знань у напрямі самореалізації і творчості. Це ієрархія результатів освіти, сходи компетентності, формула розвитку соціально значущих здібностей.
The paper demonstrates the possibility ofpersonality-oriented approaches and competence in the learning process. Analyzes the main psychological factors that contribute to personal growth results in the mathematics education offuture economists, increasing the motivation of learning. Identified priority models that form the minds of students who seek to change their level of knowledge in the direction of self-realization and creativity. This hierarchy of learning outcomes, competency ladder, the formula of socially relevant abilities.
В статье демонстрируются возможности личностно ориентированного и компетентностного подходов в учебном процессе. Анализируются основные психологические факторы, способствующие росту личностных результатов в математическом образовании будущих экономистов, повышению мотивации обучения. Определены приоритетные модели формирования сознания студентов, стремящихся изменить свой уровень знаний в направлении самореализации и творчества. Это иерархия результатов образования, лестница компетентности, формула развития социально значимых способностей.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4248
ISSN: 2310-1520
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gor_osv_2_35_151-156.pdf216,57 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU