DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4309

Название: Молочна продуктивність дочок та племінна цінність бугаїв-плідників різних ліній української чорно-рябої молочної породи
Другие названия: Молочная продуктивность дочерей и племенная ценность быков-производителей различных линий украинской черно-пестрой молочной породы
Milk productivity daughters and breeding value of bulls different lines of the Ukrainian black-and-white dairy breed
Авторы: Самчик, Д. В.
Samchyk, D.
Дідківський, А. М.
Дидковский, А. Н.
Didkivsky, A.
Кобернюк, В. В.
Kobernuk, V.
Ключевые слова: лінії
линии
lines
бугаї-плідники
быки-производители
bull-sires
нащадки
потомки
descendants
індекси
индексы
indices
категорії племінної цінності
категории племенной ценности
categories of breeding values
молочна продуктивність
молочная продуктивность
dairy productivity
Issue Date: 2010
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Самчик Д. В. Молочна продуктивність дочок та племінна цінність бугаїв-плідників різних ліній української чорно-рябої молочної породи / Д. В.Самчик, А. М. Дідківський, В. В. Кобернюк // Наук. вісн. Львівського нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2010. – Т. 12, № 3 (45), ч. 3. – С. 134–138.
Аннотация: В статті викладено результати досліджень молочної продуктивності дочок та індекси племінної цінності бугаїв-плідників, що належать до різних ліній української чорно-рябої молочної породи. Доведено, що бугаї-плідники різних ліній відрізняються за надоєм і жирномолочністю нащадків та за індексами племінної цінності, отриманими на їх основі. Найбільш цікавою для селекції є якісна характеристика ліній та споріднених груп, які є головними структурними елементами породи, через котрі здійснюється її удосконалення.
В статье изложены результаты исследований молочной продуктивности дочерей и индексы племенной ценности быков-производителей, принадлежащих к разным линиям украинской черно-пестрой молочной породы. Доказано, что быки-производители различных линий отличаются надоем и жирностью молока потомков и по индексам племенной ценности, полученные на их основе.
The paper presents the results of studying the milk production daughters and indexes of breeding value of bulls, bulls that belong to different lines of Black-and-white Ukrainian dairy breeds. Proved that the breeding bulls differs in different lines and upon fat descendants and the indexes of breeding values obtained on their basis.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4309
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nvlnu_2010_12_3_134-138.pdf336,09 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU