DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4336

Название: Європейська хартія місцевого самоврядування як гарантія захисту прав людини
Другие названия: European Charter of Local Self-Government as a guarantee of human rights
Европейская хартия местного самоуправления как гарантия защиты прав человека
Авторы: Бучинська, А. Й.
Buchynska, А.
Бучинская, А. Й.
Ключевые слова: Європейська хартія місцевого самоврядування
European Charter of Local Self-Government
Европейская хартия местного самоуправления
територіальна громада
local community
территориальная община
органи місцевого самоврядування
local governments
органы местного самоуправления
Issue Date: 2015
Издатель: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Библиографическое описание: Бучинська А. Й. Європейська хартія місцевого самоврядування як гарантія захисту прав людини / А. Й. Бучинська // Літописець / ЖДУ ім. І. Франка. – 2015. – Вип. 10 : Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції : зб. доп. 2-ої Всеукр. наук.-практ. конф., 26–27 листоп. 2014 р. – С. 126–129.
Аннотация: Європейська хартія місцевого самоврядування є основним міжнародно-правовим документом для держав – членів Ради Європи, який містить стандарти щодо організації управління на місцях, які є обов’язкові для держав – членів цієї впливової міжнародної регіональної організації. Становлення України як демократичної, соціальної та правової держави є неможливим без ефективного здійснення місцевого самоврядування, яке покликане здійснювати управління публічними справами на місцях. Вдосконалення системи місцевого самоврядування як основи будь-якого демократичного ладу є важливим фактором, який набуває особливої ваги на сучасному етапі державотворення в Україні. Складність сучасного процесу розвитку нашого суспільства полягає в тому, щоб, спираючись на світовий досвід і враховуючи вітчизняну практику функціонування органів місцевого самоврядування, удосконалити наявну їх систему, спроможну діяти в інтересах та під контролем територіальних громад.
European Charter of Local Self-Government is the principal international legal instrument for the states – members of the Council of Europe, which includes standards for the management of the field, which is mandatory for the states – members of this influential international regional organization.
Европейская хартия местного самоуправления является основным международно-правовым документом для государств – членов Совета Европы, который содержит стандарты по организации управления на местах, которые обязательны для государств – членов этой влиятельной международной региональной организации.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4336
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PLIViST_2015_10_126-129.pdf97,99 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU