DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра іноземних мов >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4448

Название: Geodesy and land survey
Другие названия: Геодезія та межування
Геодезия и межевание
Авторы: Malinovsky, E.
Маліновський, Е. Ф.
Малиновский, Э. Ф.
Vaschenko, S.
Ващенко, С. В.
Les, T.
Лесь, Т. В.
Lytnyova, L.
Літньова, Л. М.
Литнева, Л. М.
Nesik, L.
Несік, Л. І.
Несик, Л. И.
Ключевые слова: geodesy
геодезія
геодезия
english grammar
граматика англійської мови
английская грамматика
professional vocabulary
словник фахової лексики
словарь профессиональной лексики
lexical exercises
лексичні вправи
лексические упражнения
grammar exercises
граматичні вправи
грамматические упражнения
the development of language competence
розвиток мовної компетенції
развитие речевых навыков
Issue Date: 2012
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Geodesy and land survey : text book / E. F. Malinovsky, S. V. Vashenko, T. V. Les [et al.]. – Zhytomyr, 2012. – 88 p.
Аннотация: The textbook «Geodesy and Land Survey» is the first part of a complex which consists of two textbooks and is meant for the first and second year students in the specialty «Geodesy». The textbook consists of 25 lessons which contain lexical and grammar exercices original and adapted texts in the field of studies. The textbook also contains the texts for individual work. The aim of the textbook is to develop the students' language skills and to shape their professional competence.
Навчальний посібник «Geodesy and Land Survey» є першою частиною комплексу, який складається з 2-х навчальних посібників, призначених для студентів 1-2 курсів. Посібник складається з 25 уроків, що містять оригінальні та адаптовані тексти для опрацювання на кожному уроці. Кожен урок супроводжується лексичними та граматичними вправами. Крім того, посібник містить додаткові оригінальні тексти для самостійного опрацювання. Метою посібника є ознайомлення та оволодіння студентами лексичним матеріалом за спеціальністю, удосконалення та розвиток мовленнєвих навичок. Матеріал посібника є інформативним, доступним для опрацювання з точки зору як граматики, так і лексики.
Учебное пособие «Geodesy and Land Survey» является первой частью комплекса, который состоит из 2-х учебных пособий, предназначенных для студентов 1-2 курсов. Пособие состоит из 25 уроков, которые содержат оригинальные и адаптированные тексты для работы на каждом уроке. Каждый урок сопровождается лексическими и грамматическими упражнениями. Кроме того, пособие содержит дополнительные оригинальные тексты для самостоятельной работы. Целью пособия является ознакомление и овладение студентами лексическим материалом по специальности, совершенствование и развитие речевых навыков. Материал пособия является информативным, доступным для работы с точки зрения как грамматики, так и лексики.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4448
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
geoZNAU_2012.pdf346,16 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU