DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра мікробіології, фармакології та епізоотології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4505

Название: Порівняльна характеристика серологічних діагностичних тестів при ринопневмонії коней
Другие названия: Сравнительная характеристика серологических диагностических тестов при ринопневмонії лошадей
Comparative description of serum diagnostic tests at rhinopneumonia horses
Авторы: Галатюк, О. Є.
Галатюк, А. Е.
Galatyuk, А.
Бегас, В. Л.
Behas, V.
Ключевые слова: ринопневмонія коней
ринопневмония лошадей
rhinopneumonia horses
реакція дифузійної преципітації
реакция дифузной преципитации
agar gel immunodiffusion test
реакція нейтралізації
реакция нейтрализации
virus neutralization test
діагностика
диагностика
diagnostics
Issue Date: 2009
Издатель: Сумський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Галатюк О. Є. Порівняльна характеристика серологічних діагностичних тестів при ринопневмонії коней / О. Є. Галатюк, В. Л. Бегас // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Вет. медицина. – 2009. – Вип. 3 (24). – С. 14–18.
Аннотация: Точна діагностика герпесвірусної інфекції у коней завжди відіграє вирішальну роль в проведенні комплексу заходів щодо боротьби з нею, проведення вакцинації тощо. Серологічні методи діагностики відіграють при цьому провідну, і дуже часто, вирішальну роль. Варто відмітити, що в Україні для більшості діагностичних лабораторій вони займають основну частину, а іноді і єдиний можливий варіант діагностувати ринопневмонію коней. Високочутливі методи діагностики є дорогі, а отже недоступні для більшості діагностичних лабораторій. Серед діагностичних тестів, які можна використати при діагностиці ринопневмонії коней, не всі мають однакову ефективність. Отже існує необхідність порівняти діагностичні реакції при даній хворобі. Таким чином, нами розроблено дві реакції – РДП та PH, які необхідно впроваджувати у виробництво, так як на сьогоднішній день в Україні існує брак власних діагностичних тестів, які можна використовувати для діагностики ринопневмонії коней. Результати досліджень в ІФА корелюють з результатами в РДП, PH та РЗГА. Розроблені нами реакцію дифузійної преципітації та нейтралізації доцільно використовувати при комплексній діагностиці ринопневмонії коней.
Точная диагностика герпесвирусной инфекции у лошадей всегда играет решающую роль в проведении комплекса мероприятий по борьбе с ней, проведение вакцинации и тому подобное. Серологические методы диагностики играют при этом ведущую, и очень часто, решающую роль. Стоит отметить, что в Украине для большинства диагностических лабораторий они занимают основную часть, а иногда и единственно возможный вариант диагностировать ринопневмонию лошадей. Высокочувствительные методы диагностики дорогие, а следовательно недоступны для большинства диагностических лабораторий. Среди диагностических тестов, которые можно использовать при диагностике ринопневмонии лошадей, не все имеют одинаковую эффективность. Следовательно существует необходимость сравнить диагностические реакции при данной болезни. Таким образом, нами разработаны две реакции – РДП и PH, которые необходимо внедрять в производство, так как на сегодняшний день в Украине существует нехватка собственных диагностических тестов, которые можно использовать для диагностики ринопневмонии лошадей. Результаты исследований в ИФА коррелируют с результатами в РДП, PH и РЗГА. Разработанные нами реакцию диффузионной преципитации и нейтрализации целесообразно использовать при комплексной диагностике ринопневмонии лошадей.
Thus, we are develop two tests – AGIT and NT, which must be applied in industry, because to date in Ukraine there is a shortage of own diagnostic tests which can be utillized for diagnostics of rhinopneumonia horses. The results of researches in ELISA correlate with results in AGIT, NT and HIT. Developed by us it is expedient to use the agar gel immunodifusion test and neutralization for complex diagnostics of rhinopneumonia horses.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4505
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sumu_2009_3_24_14-18.pdf92 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU