DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4555

Название: Американський білий метелик – небезпечний карантинний шкідник
Другие названия: Американская белая бабочка – опасный карантинный вредитель
American white butterfly – dangerous quarantine pest
Авторы: Заполовський, А. С.
Заполовский, А. С.
Zapolovskyi, A.
Ігнатюк, А. І.
Игнатюк, А. И.
Ihnatiuk, A.
Руденко, Ю. Ф.
Rudenko, Yu.
Плотницька, Н. М.
Плотницкая, Н. М.
Plotnytska, N.
Дідух, М. І.
Дидух, Н. И.
Didukh, M.
Ключевые слова: американський білий метелик
американская белая бабочка
аmerican white butterfly
періоди розвитку
периоды развития
periods of development
заходи боротьби
меры борьбы
control measures
Issue Date: 2013
Издатель: Державна фітосанітарна інспекція Житомирської області; Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Американський білий метелик – небезпечний карантинний шкідник / А. С. Заполовський, А. І. Ігнатюк, Ю. Ф. Руденко [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 32 с.
Аннотация: У брошурі розкривається інформація про небезпечного багатоїдного карантинного шкідника – американського білого метелика, наводяться його морфологічні та біологічні особливості, періоди розвитку, способи і місця розповсюдження та заходи боротьби на території Житомирської області. Матеріали брошури розраховані на фахівців Державної фітосанітарної інспекції, керівників і спеціалістів господарств з різною формою власності, фермерів, власників садово-городніх та присадибних ділянок, студентів сільськогосподарських навчальних закладів III і IV рівнів акредитації.
В брошюре раскрывается информация об опасном многоядном карантинном вредителе – американской белой бабочке, приводятся ее морфологические и биологические особенности, периоды развития, способы и места распространения и меры борьбы на территории Житомирской области. Материалы брошюры рассчитаны на специалистов Государственной фитосанитарной инспекции, руководителей и специалистов хозяйств с различной формой собственности, фермеров, владельцев садово-огородных и приусадебных участков, студентов сельскохозяйственных учебных заведений III и IV уровней аккредитации.
The booklet discloses information on dangerous polyphagous pest quarantine – American white butterfly, given its morphological and biological features of the periods, methods and place of distribution and control measures on the territory of the Zhytomyr region.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4555
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
amer_biliy_metelik_2013.pdf694,76 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University