DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Екології і права >
Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Монографії, розділи монографій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4578

Название: Забруднення поверхневих водних об’єктів та метод оцінки їх екологічного стану
Другие названия: Pollution of superficial water objects and method of an estimation of their ecological condition
Авторы: Климчик, О. М.
Klymchyk, O.
Ключевые слова: природні ресурси
natural resources
поверхневі водні об’єкти
superficial water objects
використання води за потребами
the use of water after necessities
річка Тетерів
river Teteriv
Issue Date: 2001
Издатель: Науково-дослідний інститут статистики
Библиографическое описание: Климчик О. М. Забруднення поверхневих водних об’єктів та метод оцінки їх екологічного стану / О. М. Климчик // Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини : кол. моногр. / [В. І. Карпов, C. П. Сіренький, В. К. Данилко та ін.] ; під заг. ред. П. П. Михайленка. – Житомир : Житомир. облдрукарня, 2001. – С. 268–275.
Аннотация: У монографії висвітлюється стан навколишнього природного середовища типового представника однієї з природно-економічних зон України - Житомирського Полісся; наводиться змістовна характеристика складових факторів довкілля (атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів, надр, фауни, флори і т.д.); розкривається антропогенний вплив та наслідки Чорнобильської катастрофи на стан навколишнього середовища, рівень його забруднення, вплив на здоров’я населення та демографічне становище; здійснено широкоплановий аналіз державної статистичної звітності з питань екологічного стану і природоохоронної діяльності. Видання розраховане на спеціалістів управлінських і господарських органів для вирішення еколого-економічних проблем, слугуватиме викладачам екологічних та статистичних предметів, студентам і учням, широкому загалу. Економічний розвиток будь-якої країни світу і зростання народонаселення викликають різке загострення взаємовідносин поміж природою та суспільством, однією з найбільших проблем серед яких є протиріччя між обмеженим ресурсним потенціалом планети та необмежено зростаючими потребами людства:) Стратегія «не чекати милості від природи», брати від природи, не турбуючись про її охорону, призводить до різкого погіршення стану навколишнього середовища й до швидкого виснаження природних ресурсів, і як наслідок – до виникнення надзвичайно серйозних екологічних проблем глобального значення, серед яких однією з найбільших є зростання дефіциту водних ресурсів та погіршення їх якості.
In the monography the condition of natural environment of the typical representative of one of the natural-economic zones of Ukraine – Zhitomir’s Polessay is shined, the substantial characteristic of the factors component of an environment (atmospheric air, water and land resources, deposits of minerals, vegetative, fauna etc.) is resulted, the anthropogenous influence and consequences Chernobil of accident on a condition of an environment, level of its pollution, influence on health of the population and demographic situation is represented, the widely scheduled analysis of the state statistical reports is carried out on an ecological condition and nature protection activity. The edition is designed for the experts of administrative and economic bodies for the decision of ecological and economic problems, can be useful to the teachers of ecological and statistical subjects, students and schoolboys, public.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4578
Appears in Collections:Монографії, розділи монографій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Klymchyk_Zabrud_pover_vod.pdf250,6 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU