DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4587

Название: Роль соціальних інтернет-сервісів у процесі забезпечення інформаційної безпеки держави
Другие названия: Роль социальных интернет-сервисов в процессе обеспечения информационной безопасности государства
The role of social networking services in the state of information security
Авторы: Молодецька, К. В.
Молодецкая, К. В.
Molodetska, K.
Ключевые слова: соціальний інтернет-сервіс
социальный интернет-сервис
social networking service
актор
actor
деструктивний інформаційний посил
деструктивный информационный посыл
destructive information links
віртуальна спільнота
виртуальное сообщество
virtual community
інформаційна безпека держави
информационная безопасность государства
information security state
Issue Date: 2016
Издатель: Національний університет «Львівська політехніка»
Библиографическое описание: Молодецька К. В. Роль соціальних інтернет-сервісів у процесі забезпечення інформаційної безпеки держави / К. В. Молодецька // Інформація, комунікація, суспільство (ICS-2016) : матеріали V міжнар. наук. конф., 19–21 трав. 2016 р. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – С. 26–27.
Аннотация: Проаналізовано особливості функціонування і різновиди сучасних соціальних інтернет-сервісів (СІС). Встановлено, що СІС є об’єктом реальних і потенційних загроз інформаційній безпеці держави й, в свою чергу, виступають ефективним інструментом комунікації та координації учасників дестабілізуючих акцій. Обґрунтовано необхідність розробки цілісної методології забезпечення інформаційної безпеки держави у СІС.
Проанализированы особенности функционирования и разновидности современных социальных интернет-сервисов (СИС). Установлено, что СИС является объектом реальных и потенциальных угроз информационной безопасности государства и, в свою очередь, выступают эффективным инструментом коммуникации и координации участников дестабилизирующих акций. Обоснована необходимость разработки целостной методологии обеспечения информационной безопасности государства в СИС.
The features of operation and types of modern social networking services (SNS). Found that SNS is the object of real and potential threats to information security of the state and, in turn, act as an effective tool of communication and coordination participants destabilizing events. The necessity of developing a coherent methodology for information security state in the SNS.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4587
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ICS-2016_26-27.pdf411,96 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU