DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра геодезії та землеустрою >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4658

Название: Інформаційна база та програмне забезпечення картографічного моделювання природокористування
Другие названия: Информационная база и программное обеспечение картографического моделирования природопользования
Informative base and software of cartographic design of nature management
Авторы: Нестерчук, І. К.
Нестерчук, И. К.
Nesterchuk, I.
Ключевые слова: картографія
картография
cartography
програмне забезпечення
программное обеспечение
software
картографічне моделювання природокористування
картографическое моделирование природопользования
cartographic design of nature management
Інтернет
Интернет
Internet
Issue Date: 2016
Издатель: Одеський державний екологічний університет
Библиографическое описание: Нестерчук І. К. Інформаційна база та програмне забезпечення картографічного моделювання природокористування / І. К. Нестерчук // Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 20–22 квіт. 2016 р. – Одеса : ОДЕКУ, 2016. – С. 80–81.
Аннотация: При створенні картографічної моделі потрібно володіти великою кількістю інформації: статистичного та картографічного характеру, але на даному етапі розвитку суспільства, головним постачальником інформації є Інтернет. При картографічному моделюванні природокористування слід приділяти велику увагу до вибору програмного забезпечення. Arc Мар є одним з найкращих програмних модулів для створення карт. Він зручний у користуванні, надає великі можливості відображення стану використання природних ресурсів регіону. Картографія забезпечує своєю продукцією багато галузей господарства, науки культури, освіти та інші сфери життя суспільства. Сама ж вона для одержання необхідних відомостей використовує багато джерел – різноманітні документи, за якими ведеться складання карт.
При создании картографической модели нужно владеть большим количеством информации: статистического и картографического характера, но на данном этапе развития общества, главным поставщиком информации является Интернет. При картографическом моделировании природопользования следует уделять большое внимание к выбору программного обеспечения. Arc Мар является одним из наилучших программных модулей для создания карт. Он удобен в пользовании, предоставляет большие возможности отражения состояния использования природных ресурсов региона.
At creation of cartographic model it is needed to own plenty of information: statistical and cartographic character, but on this stage of development of society, the main supplier of information is the Internet. At the cartographic design of nature management it follows to spare large attention to the choice of software. Arc Мар is one of the best programmatic modules for creation of maps. It is comfortable in the use, gives large possibilities of reflection of the state of the use of natural resources of region.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4658
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TTPAZIT_2016_80-81.pdf365,37 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University