DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра захисту рослин >
Матеріали конференцій >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4677

Название: Конкурентноспроможність агрофітоценозів тритикале озимого на фоні фітопаразитарної системи
Другие названия: Конкурентноспроможность агрофитоценозов тритикале озимого на фоне фитопаразитарной системи
Competitiveness of winter triticale agrophytocenoses against the background of the phytoparasitic system
Авторы: Москалець, В. В.
Москалец, В. В.
Moskalets, V.
Москалець, Т. З.
Москалец, Т. З.
Moskalets, T.
Ключевич, М. М.
Kluchevich, M.
Полінкевич, В. А.
Полинкевич, В. А.
Polinchevich, V.
Москалець, В. І
Москалец, В. И.
Moskalets, V.
Ключевые слова: тритикале озиме
тритикале озимое
winter triticale
сортозразки
сортообразцы
sortoobraztsov
агроценоз
agrocenosis
збудники грибних хвороб
возбудители грибных болезней
pathogens fungal diseases
бура листкова іржа
бурая листовая ржавчина
brown leaf rust
урожайність
урожайность
yield capacity
Дата публикации: 2013
Издатель: Уманський національний університет садівництва
Библиографическое описание: Конкурентноспроможність агрофітоценозів тритикале озимого на фоні фітопаразитарної системи / В. В. Москалець, Т. З. Москалець, М. М. Ключевич [та ін.] // Актуальні питання сучасної аграрної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 листоп. 2013 р. – К. : НІЧЛАВА, 2013. – С. 48–50.
Аннотация: В Поліссі та центральному Лісостепу України встановлено збудники хвороб тритикале озимого, домінуючим серед яких є Puccinia recondita Rob. ex Desm f. sp. triticі i має тенденцію до інтенсивного розвитку. З’ясовано, що середньоранні сорти: Вівате Носівське, Пшеничне та середньостиглий – Славетне поліпшене є відносно високостійкими і стійкими (8 і 7 балів) до патогенна. Показано, що паразитування збудника хвороби на посівах помірно- та сприйнятливих сортів за умов Лісостеп-Полісся призводить до зменшення урожайності зерна – на 6 і 11 %, а Полісся – до 17 і 22 %. Одним із важливих питань для аграрія є удосконалення способів управління епіфітопаразитизмом в агроекосистемах. Збудники грибних хвороб істотно впливають на стан фітоценозів й прояв низки яких на фоні нестійких умов екотопу, видових і сортових особливостей культурних рослин, агротехнології істотно коливається в динаміці (Зубков, 1993; Ройтман, Беэр, 2008). Введення тритикале озимого до структури посівних площ вимагає досконалого вивчення функціональної організації фітопаразитарної системи, стійкості, мінливості, впорядкованості та й ще нерозкритих питань щодо її прояву, з метою розробки та удосконалення успішної стратегії з формування сталих високопродуктивних агрофітоценозів цієї культури.
В Полесье и центральной Лесостепи Украины установлено возбудители болезней тритикале озимого, доминирующим среди которых есть Puccinia recondita Rob. ex Desm f. sp. triticі и имеет тенденцию к интенсивному развитию. Выяснено, что среднеранние сорта: Виватэ Носовское, Пшеничное и среднеспелый – Славетное улучшенное является относительно высокоусточивыми и устойчивыми (8 и 7 баллов) к патогенам. Показано, что паразитирование возбудителя болезни на посевах умеренно и восприимчивых сортов в условиях Лесостепь-Полесье приводит к уменьшению урожайности зерна – на 6 и 11 %, а Полесья – до 17 и 22 %.
In Polissia and Central Forest steppe of Ukraine there were determined the pathogens of the winter triticale diseases, the most dominant of which is Puccinia recondita Rob. ex Desm f. sp. triticі, as it tends to intensive development. It was found that such mid-early varieties as Vivate Nosivske and Pshenychne, as well as mid-ripening Slavetne polipshene are highly resistant (8 and 7 points) to the pathogen. It was shown that parasitizing of the pathogen on crops of moderately and highly susceptible varieties under conditions of Polissia-Forest-steppe leads to reduction of grain yield at 6 and 11%, when in Polissia the levels of reduction were 17 and 22% respectively.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4677
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
APSAN_2013_48-50.pdf107,64 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ