DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4722

Название: Становлення та розвиток машинно-тракторних станцій
Другие названия: Becoming and development of the мachine-tractor stations
Становление и развитие машинно-тракторных станций
Авторы: Герук, С. М.
Geruk, S.
Герук, С. Н.
Сукманюк, О. М.
Sukmaniuk, E.
Сукманюк, Е. Н.
Ключевые слова: система машин
system of vehicles
ремонтна база
repair base
ремонтная база
розробки
developments
разработки
розвиток
development
развитие
Issue Date: 2012
Издатель: Центр пам'яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури
Библиографическое описание: Герук С. М. Cтановлення та розвиток машинно-тракторних станцій / С. М. Герук, О. М. Сукманюк // Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 11-ої Всеукр. наук. конф., 6–8 жовт. 2012 р. – К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – С. 130–132.
Аннотация: В даній статті розглянуто і систематизовано основні етапи розвитку ремонтної бази об'єднань «Сільгосптехніка», а також наведено особливості впливу системи машин на даний розвиток. Особливу увагу приділено системі машин, що розроблялась на основі результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур. В 30 роках минулого століття основною формою виробничо-технічного обслуговування колгоспів були машинно-тракторні станції. Ці державні підприємства на перших етапах колгоспного будівництва були найбільш доцільною формою суспільно-технічної допомоги колгоспам.
This article reviewed and systematized the main stages of repair facilities unions «Agriculture» and are features of the influence of machines at the development. Particular attention is paid to the system of machines was developed based on the results of research and development work, advanced technologies of growing crops.
В данной статье рассмотрено и систематизировано основные этапы развития ремонтной базы объединений «Сельхозтехника», а также приведена особенность влияния системы машин на данное развитие. Особое внимание уделено системе машин, которая разрабатывалась на основе результатов научно-исследовательских и исследовательско-конструкторских работ, прогрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4722
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ZTD_UTOPIK_2012_130-132.pdf56,51 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU