DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра механіки та інженерії агроекосистем >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4773

Название: Особливості виробництва біометану
Другие названия: Features biomethane production
Особенности производства биометана
Авторы: Кухарець, С. М.
Kukharets, S.
Кухарец, С. Н.
Ключевые слова: біометан
biomethane
биометан
біогаз
biogas
биогаз
виробництво
production
производство
очищення
filtering
очистка
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський агротехнічний коледж
Библиографическое описание: Кухарець С. М. Особливості виробництва біометану / C. М. Кухарець // Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь : зб. тез ІI Всеукр. наук.-практ. конф., 7–8 квіт. 2016 р. – Житомир : ЖАТК, 2016. – С. 42–45.
Аннотация: Виробництво біометана і подавання його в загальну газотранспортну мережу за «зеленим тарифом» дозволить підвищити ефективність аграрного виробництва. Однак для цього необхідно вирішити ряд техніко-технологічних проблем, пов'язаних з очищенням і збагаченням біогазу в умовах сільського господарства. Сільськогосподарські підприємства можуть виробляти газоподібне паливо – біогаз. Використання біопалива, отриманого безпосередньо у ході сільськогосподарської діяльності, дає змогу частково замінити покупні енергоресурси. Але, для підвищення енергетичної ефективності сільськогосподарського виробництва біогазу необхідна оптимізація технологічних процесів та обґрунтування і вибір раціональних параметрів машин та обладнання, що використовуються у ході виробництва та споживання біопалива.
The biomethane production and putting it into the overall gas network «green tariff» will increase the efficiency of agricultural production. However, for this it is necessary to solve a number of technical and technological problems related to the purification and enrichment of biogas in terms of agriculture.
Производство биометана и подача его в общую газотранспортную сеть по «зеленому тарифу» позволит повысить эффективность аграрного производства. Однако для этого необходимо решить ряд технико-технологических проблем, связанных с очисткой и обогащением биогаза в условиях сельского хозяйства.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4773
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kukh_ZHATK_Persp_2016_42_45.pdf317,69 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU