DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра механіки та інженерії агроекосистем >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4793

Название: Відпрацювання конструкцій та елементів в газогенераторній установці
Другие названия: Work with structures and elements in gas plant
Авторы: Косянчук, Б. В.
Kosyanchuk, В.
Жайвороновський, В. Р.
Zhayvoronovsky, V.
Лось, Л. В.
Los, L
Голубенко, А. А.
Golubenko, А.
Ключевые слова: калорійність
calorie
газифікація
gasification
газогенератор
gas generator
Issue Date: 2012
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Відпрацювання конструкцій та елементів в газогенераторній установці / Б. В. Косянчук, В. Р. Жайвороновський, Л. В. Лось, А. А. Голубенко // Енергозбереження. Техніка для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Сучасний стан і перспективи розвитку (за результатами дослідницької роботи у 2011 р.) : зб. доп. 1-ої наук.-вироб. студ. конф. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – С. 119–121.
Аннотация: В Україні традиційно вважається, що технології газифікації твердих палив відійшли в минуле і не варто до них повертатися через ряд проблем, серед яких великі витрати палива, низька калорійність генераторного газу та його хімічна неоднорідність протягом циклу завантаження, велика кількість додаткових операцій з підготовки паливної біомаси та обслуговування установки й інші. Однак, сучасні технології та досягнення науки дозволяють значно підвищити експлуатаційні характеристики і підвищити рівень механізації газогенераторних установок, підвищити рівень безпеки у процесі використання. Газогенераторні установки представляють велику цікавість для сучасного сільського господарства Полісся, оскільки мають реальну альтернативу традиційним енергетичним установкам, які працюють на викопних паливах; їх можна використовувати як для обігріву приміщень, так і для отримання гарячої води, пари, електричної та силової енергії.
In Ukraine traditionally, the gasification of solid fuels is a thing of the past and should not return to them through a series of problems, among which high costs of fuel, low calorific value of generator gas and its chemical heterogeneity during the load cycle, a large number of additional operations for the preparation of the biomass fuel and installation service and others. However, modern technology and advances in science allow to significantly improve operational performance and increase the level of mechanization, gas production plant, to improve security during use.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4793
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
zbirnik_1012_119-121.pdf212,94 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU