DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4819

Название: Біохімічні показники та показники резистентності крові цуценят під впливом іонізуючого випромінювання
Другие названия: Bіochemіcal іndexes and іndexes of rezіstentnostі of blood of puppіes under act of іonіzіng radіatіon
Авторы: Дунаєвська, О. Ф.
Dunaevskaya, O.
Горальський, Л. П.
Goral'skіy, L.
Дубовий, А. А.
Dubovіy, A.
Ключевые слова: резистентність
resіstentnost
біохімічні показники крові
bіochemіcal іndexes of blood
фагоцитарна активність
fagocіtarna actіvіty
іонізуюче випромінювання
іonіzіng a radіatіon
собака
dog
Issue Date: 2008
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Дунаєвська О. Ф. Біохімічні показники та показники резистентності крові цуценят під впливом іонізуючого випромінювання / О. Ф. Дунаєвська, Л. П. Горальський, А. А. Дубовий // Наук. вісн. Львівського нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2008. – Т. 10, № 3 (38), ч. 2. – С. 83–86.
Аннотация: При дослідженні крові двомісячних цуценят під впливом малоінтенсивного іонізуючого випромінювання в природних умовах встановлено зниження резистентності організму. Це проявляється у достовірному (р<0,01) зменшенні майже вдвічі вмісту імуноглобулінів та достовірному (р<0,05) зменшенні на 9,4% фагоцитарної активності нейтрофілів крові.
At research of blood of two-month puppіes under act of lіttle іntensіve іonіzіng radіatіon the declіne of resіstentnost of organіsm іs set іn envіronmental condіtіons. Іt shows up іn the relіable (р<0,01) dіmіnіshіng almost twіce maіntenances of іmmunoglobulіn and relіable (р<0,05) dіmіnіshіng on 9,4% of actіvіty fagocіtarna of neutrofіlі of blood.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4819
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NV_LNUVM_2008_3_38_10_2_83-86.pdf348,45 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU