DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра суспільних наук >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4856

Название: Сільська територія в умовах радіоактивного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС: 1986 – 2006 рр. (На прикладі території Нововелідницької сільської ради Овруцького району, Житомирської області)
Другие названия: Сельская территория в условиях радиационного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС: 1986 – 2006гг. (На примере территории Нововеледницкого сельского совета Овруцкого района Житомирской области)
Rural territory in the conditions of radiocontammant after an accident on Chornobyl NPP: 1986 – 2006 years (For example Novovelidnуtskoyi territory of the village council Ovruch district, Zhitomir region)
Авторы: Романюк, Н. Й.
Романюк, Н. И.
Romaniuk, N.
Ключевые слова: сільська територія
сельская территория
village territory
Чорнобильська аварія
Чернобыльская авария
Chernobyl accident
сільське господарство
сельское хозяйство
agriculture
соціально-культурна сфера
социально-культурная сфера
social and cultural sphere
Дата публикации: 2015
Издатель: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Романюк Н. Й. Сільська територія в умовах радіоактивного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС: 1986 – 2006 рр. (На прикладі території Нововелідницької сільської ради Овруцького району, Житомирської області) / Н. Й. Романюк // Вісник аграрної історії. – 2015. – Вип. 10. – С. 140–146.
Аннотация: У статті висвітлено особливості господарської діяльності, функціонування соціально-культурної сфери, збереження кадрового потенціалу на території Нововелідницької сільської ради Овруцького району, Житомирської області після аварії на Чорнобильській АЕС. Підсумовуючи роботу, яка проводиться на території Нововелідницької сільської ради можна зробити висновок, що орган самоврядування спільно із ПСП «Велідницьке» та іншими виробничими підприємствами різних форм власності, завдяки консолідації зусиль керівників і спеціалістів виробничих структур та закладів, установ і організацій, а також державній підтримці, сільській громаді вдалося зберегти і забезпечити діяльність створеної соціально-культурної, побутової та виробничої сфер на своїй території. Це, в свою чергу, означає, що кінцевий результат функціонування агропромислового сектора економіки значною мірою залежить від того, як спрацює кожна сільська територія, сільська громада.
В статье освещено особенности хозяйственной деятельности, функционирования социальнокультурной сферы, сбережения кадрового потенциала на территории Нововелетницкого сельского совета Овруцкого района Житомирской области после аварии на Чернобыльской АЭС (1986 – 2006гг.). Подытоживая работу, которая проводится на территории Нововелидницкого сельского совета можно сделать вывод, что орган самоуправления совместно с ПСП «Велидницкое» и другими производственными предприятиями разных форм собственности, благодаря консолидации усилий руководителей и специалистов производственных структур и заведений, учреждений и организаций, а также государственной поддержке, сельской общине удалось сохранить и обеспечить деятельность созданной социально-культурной, бытовой и производственной сфер на своей территории. Это, в свою очередь, значит, что конечный результат функционирования агропромышленного сектора экономики в значительной степени зависит от того, как сработает каждая сельская территория, сельская община.
The article presents the peculiarities of economic activity, the functioning of the social and cultural sphere the preservation of personnel potential in the territory Novovelidnytskoyi village council Ovruch district of Zhytomyr region after the accident at the Chernobyl nuclear power plant. Determined that the system of the revival of rural areas the first place belongs to the rural community. Through consolidation of efforts Novovelidnytskoyi village council the PSP «Velìdnitske», and other industrial enterprises, managers and specialists of industrial enterprises and institutions organizations, and rural community managed to preserve and maintain created socio-cultural, residential and industrial areas on its territory.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4856
ISSN: 2307-3179
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
VIA_2015_10_140-146.pdf400,44 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ