DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
***Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4883

Название: Провидіння (гештальтні технології)
Другие названия: Провидение (гештальтные технологии)
Providence (Gestalt technology)
Авторы: Ходаківський, Є. І.
Ходаковский, Е. И.
Hodakіvsky, Ye.
Вольська, В. В.
Вольская, В. В.
Volska, V.
Мосієнко, О. В.
Мосиенко, О. В.
Mosiyenko, O.
Ключевые слова: гештальт
gestalt
психологія управління
психология управления
psychology of management
провидіння
провидение
providence
синергетика
synergetics
праксеологія
праксеология
praxeology
Issue Date: 2016
Издатель: Рута
Библиографическое описание: Ходаківський Є. І. Провидіння (гештальтні технології) : підручник / Є. І. Ходаківський, В. В. Вольська, О. В. Мосієнко. – Житомир : Рута, 2016. – 246 с.
Аннотация: Систематизовано до курсу лекцій «Психологія управління», підручник за редакцією заслуженого діяча науки і техніки України, професора Ходаківського Є.І., затверджено міністерством науки і освіти України для студентів вищих навчальних закладів, видавництва «Центр учбової літератури», Київ – 2014. Доповнено формуванням ментального гештальту (образу) Провидіння, імплантація якого на всіх рівнях цивілізованого поступу сприятиме перемозі Добра над Злом та оптимістичного бачення Майбутнього, в перевагах демократичних систем над автократичними. Рекомендовано для студентів та магістрів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для широкого загалу читачів, релігійних і політичних діячів,соціальних та педагогічних працівників.
Систематизированы к курсу лекций «Психология управления», учебник под редакцией заслуженного деятеля науки и техники Украины, профессора Ходаковского Е.И., утвержден Министерством науки и образования Украины для студентов высших учебных заведений, издательства «Центр учебной литературы», Киев – 2014. Дополнен формированием ментального гештальта (образа) Провидения, имплантация которого на всех уровнях цивилизованного развития способствует победе Добра над Злом и оптимистического видения Будущего, в преимуществах демократических систем над автократичными. Рекомендовано для студентов и магистров всех специальностей, аспирантов, преподавателей, а также может быть полезным для широкого круга читателей, религиозных и политических деятелей, социальных и педагогических работников.
Textbook is systematized till the course of lectures «Psychology of management», textbook edited by Scientist of Ukraine, Professor E.I. Khodakivskiy, approved by the Ministry of education and science of Ukraine for students of higher educational institutions, publishing «Center of educational literature» Kyiv – 2014. Formation of mental gestalt (image) of Providence is supplemented, whose implantation at all levels of civilized progress will contribute to the victory of good over evil and optimistic vision of the future, the benefits of democratic systems of autocratic. The textbook is recommended for students and masters of all specialties, scientists, specialists in economics and finance, religious and political leaders, social workers and teachers.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4883
ISBN: 978-617-673-331-7
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Provydinnia_heshtaltni_tekhnolohii.pdf11,97 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University