DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
***Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4887

Название: Психологія управління
Другие названия: Психология управления
Psychology of management
Авторы: Ходаківський, Є. І.
Ходаковский, E. И.
Khodakivskyi, Ye.
Богоявленська, Ю. В.
Богоявленская, Ю. В.
Bogoyavlenska, Yu.
Грабар, Т. П.
Grabar, T.
Ключевые слова: трудові колективи
трудовые коллективы
labor groups
психологія управління
психология управления
psychology of management
менеджер
manager
конфліктологія
конфликтология
conflict
Issue Date: 2008
Издатель: Центр учбової літератури
Библиографическое описание: Ходаківський Є. І. Психологія управління : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. Ходаківського. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.
Аннотация: У навчальному посібнику наведені прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, соціоінтеграційні аспекти, праксеологічні кластери. Автори, використовуючи інструментарій методології синегрізму, розглянули сучасні досягнення в психології управління, що ґрунтуються на соціоінтеграції, психоінформатиці, конфліктології, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії, праксеології. Використані матеріали праць відомих і видатних вчених людинознавців: Кароля Войтили, Карла Густава Юнга, Дейла Карнегі, Івана Павлова, Мільтона Еріксона, Джона Гріндера, Верджинії Сатір, Жерара Онкоса, Збігнева Пщоловського та інших. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Психологія управління», «Психологія праці», «Управління персоналом», «Менеджмент організацій», «Економіка праці», магістрів, аспірантів, викладачів. Посібник може бути корисним для широкого загалу читачів: економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.
В учебном пособии приведены прикладные аспекты психокомуникации, психологии управления поведением и дисциплины персонала, непосредственно психологии труда, социоинтеграцийни аспекты, праксеологические кластеры. Авторы, используя инструментарий методологии синегризму, рассмотрели современные достижения в психологии управления, основанные на социоинтеграции, психоинформатици, конфликтологии, гештальтпсихологии, бихевиоризме, психотерапии, праксеологии. Использованы материалы работ известных и выдающихся ученых человекознатаков: Кароля Войтылы, Карла Густава Юнга, Дейла Карнеги, Ивана Павлова, Мильтона Эриксона, Джона Гриндера, Верджиния Сатир, Жерара Онкоса, Збигнева Пщоловського и других. Рассчитан на студентов высших учебных заведений, изучающих курсы «Психология управления», «Психология труда», «Управление персоналом», «Менеджмент организаций», «Экономика труда», магистров, аспирантов, преподавателей. Пособие может быть полезным для широкого круга читателей: экономистов, менеджеров, ученых, чиновников, представителей неправительственных организаций, политиков, социальных и педагогических работников.
In the schoolbook presents the psychology of behavior management and discipline of staff directly psychology of work, social-integration aspects, praxeological clusters. The authors, using tools of synergetics methodology, discussed advancements in the psychology based on sociointegration, psyhoinformatics, conflict, gestalt, behaviour, psychotherapy, praxeology. Materials used works of renowned and eminent scientists man experts: Karol Wojtyla, Carl Gustav Jung, Dale Carnegie, Ivan Pavlov, Milton Erickson, John Grinder, Virginia Satire, Gerard Onkosa, Zbigniew Pscholovskoho and others. The schoolbook is designed for students who study courses «Management Psychology», «Psychology of Work», «Human Resources», «Management», «Labor Economics», masters, postgraduate students and teachers. The schoolbook can be useful for a wide readership, economists, managers, scientists, government officials, politicians, social workers and teachers.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4887
ISBN: 978-966-364-646-6
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Psykholohiia_upravlinnia.pdf7,52 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University