DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4891

Название: Спосіб стимуляції родів у самок сільськогосподарських тварин
Другие названия: Способ стимуляции родов у самок сельскохозяйственных животных
The method of stimulation of the families of the female farm animals
Авторы: Шеремета, В. І.
Шеремета, В. И.
Sheremeta, V.
Трохименко, В. З.
Trohimenko, V.
Ключевые слова: біологічно активний препарат «Глютам 1М»
биологически активный препарат «Глютам 1М»
biologically active drug «Glutam 1M»
отелення
отел
parturition
сухостійний період
сухостойный период
dry period
тільність
тельность
pregnancy
відтворювальна здатність
воспроизводительная способность
reproductive ability
Issue Date: 25-Aug-2010
Издатель: Державний департамент інтелектуальної власності
Библиографическое описание: Пат. 52220 Україна, МПК А61D 19/00, А01К 67/00. Спосіб стимуляції родів у самок сільськогосподарських тварин / Шеремета В. І., Трохименко В. З. ; заявник і патентовласник Національний університет біоресурсів і природокористування України. – № а200808491 ; заявл. 25.06.2008 ; дата публікації 25.08.2010, Бюл. № 16.
Аннотация: Спосіб стимуляції родів у самок сільськогосподарських тварин, що включає внутрішньом’язове введення тваринам на 270 день вагітності аналога біологічно активної речовини простагландину F2α, який відрізняється тим, що як біологічно активну речовину використовують препарат «Глютам 1М», який ін’єктують самкам під шкіру в об’ємі 20 мл, три дні підряд, починаючи з 270 дня вагітності.
Способ стимуляции родов у самок сельскохозяйственных животных, включающий внутримышечное введение животным на 270 день беременности аналога биологически активного вещества простагландина F2α, который отличается тем, что в качестве биологически активного вещества используют препарат «Глютам 1М», который инъецируют самкам под кожу в объеме 20 мл, три дня подряд, начиная с 270 дня беременности.
A method of induction of labor in female farm animals, including intramuscular animals on day 270 of pregnancy analogue of the biologically active substance prostaglandin F2a which characterized in that the biologically active substance using the drug biologically active drug «Glutam 1M» that females are injected subcutaneously in a volume of 20 ml for three consecutive days starting from day 270 of pregnancy.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4891
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
patent_52220_2010.pdf101,82 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU