DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4985

Название: Динаміка господарсько-корисних ознак корів чорно-рябої породи північно-поліського регіону в розрізі виробничих типів
Другие названия: Динамика хозяйственно-полезных признаков коров черно-пестрой породы северно-полесского региона в разрезе производственных типов
The dynamics of economically useful characters of white-and-black breed cows of the Northern Polissya region in connection with productive types
Авторы: Пелехатий, М. С.
Пелехатый, Н. С.
Pelehaty, M.
Піддубна, Л. М.
Поддубная, Л. М.
Piddubna, L.
Ключевые слова: виробничі типи
производственные типы
production types
екстер'єр і конституція
экстерьер и конституция
exterior and constitution
молочна продуктивність
молочная продуктивность
milk productivity
відтворна здатність
воспроизводимая способность
reproductive ability
Issue Date: 2009
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Пелехатий М. С. Динаміка господарсько-корисних ознак корів чорно-рябої породи північно-поліського регіону в розрізі виробничих типів / М. С. Пелехатий, Л. М. Піддубна // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2009. – Т. 11, № 2 (41), ч. 3. – С. 168–177.
Аннотация: Проведений в динаміці порівняльний аналіз екстер'єру і конституції, молочної продуктивності, придатності до машинного доїння та відтворної здатності 2850 корів чорно-рябої породи різних виробничих типів в 5 племінних заводах північно-поліського регіону України. В результаті тривалої селекційно-племінної роботи створено українську чорно-рябу молочну породу з трьома внутрішньопородними типами. Виведення поліського типу супроводжувалося використанням генотипу декількох порід чорно-рябого кореня за селекційно-генетичними принципами відкритої породної популяції.
Проведенный в динамике сравнительный анализ экстерьера и конституции, молочной продуктивности, пригодности к машинному доению и воспроизводительной способности 2850 коров черно-пестрой породы разных производственных типов в 5 племенных заводах северо-полесского региона Украины. В результате длительной селекционно-племенной работы создан Украинская черно-пестрая молочная порода с тремя внутрипородными типами. Вывод полесского типа сопровождалось использованием генотипа нескольких пород черно-рябого корня по селекционно-генетическим принципами открытой породной популяции.
The paper comparatively analyzes in dynamics the exterior and constitution, milk productivity, fitness to machine milking and reproducible ability of 2850 cows of white-and-black breed of different productive types at 5 breeding enterprises of the Ukraine's Northern Polissya region.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4985
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nvlnu_2009_11_2_3_168-177.pdf404,06 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University