DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра фізичного виховання >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5140

Название: Особистісно орієнтована освіта студентів у фізичному вихованні
Другие названия: Личностно ориентированное образование студентов в физическом воспитании
Personality oriented education of students in physical training
Авторы: Грибан, Г. П.
Gryban, G.
Пантус, О. О.
Пантус, Е. А.
Pantus, O.
Ключевые слова: фізичне виховання
физическое воспитание
physical education
студенти
студенты
students
особистість
личность
personality
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Библиографическое описание: Грибан Г. П. Особистісно орієнтована освіта студентів у фізичному вихованні / Г. П. Грибан, О. О. Пантус // Біологічні дослідження – 2016 : [VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. для молодих учених і студентів, 10–11 берез. 2016 р.]. – Житомир : Рута, 2016. – С. 223–224.
Аннотация: Всебічний розвиток особистості студента має на меті засвоєння всіх компонентів суспільної культури (наукової, управлінської, економічної, екологічної, медичної, фізкультурно-оздоровчої тощо), так і культури за базовими видами діяльності: моторної (культури рухів), сенсорної (культури почуттів), мовної, трудової, інтелектуальної і культури вільної діяльності. У статті розкрито специфіку особистісно-зорієнтованої освіти студентів у фізичному вихованні. Педагогічне проектування системи фізичного виховання студентів на основі принципів особистісно-орієнтованої освіти створює реальну можливість для побудови нової системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах.
Всестороннее развитие личности студента имеет целью усвоение всех компонентов общественной культуры (научной, управленческой, экономической, экологической, медицинской, физкультурно-оздоровительной и т.п.), так и культуры по базовым видам деятельности: моторной (культуры движений), сенсорной (культуры чувств), языковой, трудовой, интеллектуальной и культуры свободной деятельности. В статье раскрыта специфика личностно-сориентированного образования студентов в физическом воспитании. Педагогическое проектирование системы физического воспитания на основе принципов личностно-ориентированного образования создает реальную возможность для построения новой системы физического воспитания в высших учебных заведениях.
The paper reveals the specifics of personality-oriented education of students in physical training. Pedagogical planning of system of physical training of students on the basis of the principles and positions of the personality-oriented education creates real opportunity for construction a new system of physical education in higher educational institutions.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5140
ISBN: 978-617-581-241-9
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Zsu_2016_223-224.pdf153,31 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU