DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5363

Название: Роль прибутку в сучасних умовах економіки регіону
Другие названия: The role of profit in the current conditions of the region economy
Авторы: Ковальчук, О. Д.
Kovalchuk, O.
Ключевые слова: прибуток
profit
ефективність
efficiency
інвестиційна привабливість
investment attractiveness
податок
tax
Issue Date: 2006
Издатель: Державний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Ковальчук О. Д. Роль прибутку в сучасних умовах економіки регіону / О. Д. Ковальчук // Формування стратегії розвитку регіонального АПК : матеріали 2-ої міжфакультет. наук.-практ. конф. молодих вчених, 11 трав. 2006 р. – Житомир : ДАУ, 2006. – С. 166–168.
Аннотация: Досліджено роль прибутку як показника, що найбільш повно відображає ефективність виробництва. Проаналізовано його взаємозв'язок з обсягом й якістю виробленої продукції, рівнем собівартості. Визначено взаємовплив прибутку, продуктивності праці та інтенсифікації виробництва. У той час як більшість економістів не прийшли до одностайної думки про природу прибутку та вважають її економічною категорією, що важко піддається точному визначенню, то для більшості практиків роль прибутку досить зрозуміла. Це визначається тим, що саме прибуток є стержнем і головною рушійною силою економіки ринкового типу, основним спонукальним мотивом діяльності підприємців в умовах ринку, певним гарантом прогресу економічної системи, а відсутність прибутку – яскравий доказ регресу й соціальної напруженості. Вважається, що прибуток є основним джерелом фінансових ресурсів на мікро- і макрорівні. А роль прибутку як показника, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг й якість виробленої продукції, рівень продуктивності праці, динаміку рівня собівартості та характеризує інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності, досить багатогранна й важлива.
The role of profit as an indicator that best reflects the efficiency of production are researched. Its correlation with the volume, quality of products and the level of cost are analyzed. The interplay of profit, productivity and the intensification of production are also determined.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5363
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FSRRA_2006_166-168.pdf73,2 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU