DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5394

Название: Щодо окупності витрат виробництва в скотарстві
Другие названия: Regarding the cost recovery of production in cattle breeding
Авторы: Ковальчук, О. Д.
Kovalchuk, O.
Ключевые слова: скотарство
cattle breeding
окупність витрат
cost recovery
ефективність
efficiency
Issue Date: 2014
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Ковальчук О. Д. Щодо окупності витрат виробництва в скотарстві / О. Д. Ковальчук // Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства : зб. тез доп. на II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23–24 січ. 2014 р. – Житомир : Рута, 2014. – С. 69–70.
Аннотация: Досліджено специфіку окупності витрат у важливій галузі сільського господарства – скотарстві. Скотарство слід оцінювати з точки зору місця галузі у вирішенні однієї з головних проблем сучасності – забезпеченні сталого розвитку сільського господарства. З усіх галузей сільського господарства скотарство найбільш успішно вирішує виробничі завдання у контексті багатофункціональності сільського господарства. Становлення ринкової економіки в Україні супроводжується затяжною економічною та соціальною кризою, що негативно впливає на діяльність аграрних підприємств і сільського господарства в цілому. Трансформаційні процеси вимагають обґрунтування принципово нової системи розробки ринкових стратегій сільського господарства.
The specific of cost recovery in the important area of agriculture – cattle is investigated. Livestock should be assessed in terms of the its place in solving one of the major problems of our time – sustainable agricultural development. Of all the sectors of agriculture livestock most successfully solves the production problems in the context of agriculture multifunctionality.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5394
ISBN: 978-617-581-213-6
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OAK_2014_69-70.pdf90,26 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU