DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5503

Название: Альтернативні стратегії управління та нейтралізації ризиків в аграрній сфері
Другие названия: Альтернативные стратегии управления и нейтрализации рисков в аграрной сфере
Alternative management strategies and risks neutralization in agriculture
Авторы: Віленчук, О. М.
Виленчук, А. Н.
Vilenchuk, О.
Ключевые слова: трансфер ризиків
трансферт рисков
the transfer of risks
мікрострахування
микрострахования
microinsurance
перестрахування
перестрахование
reinsurance
самострахування
самострахование
self-insurance
страхування
страхование
insurance
страхові відносини
страховые отношения
insurance relations
Issue Date: 2015
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Библиографическое описание: Віленчук О. М. Альтернативні стратегії управління та нейтралізації ризиків в аграрній сфері / О. М. Віленчук // Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 13 листоп. 2015 р. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2015. – С. 188–191.
Аннотация: Відображено наявні стратегії управління та нейтралізації ризиків в аграрній сфері. Основна увага приділена такій стратегії, як страхування, сутність якого полягає у розподілі (перерозподілі) ризиків між суб’єктами страхових відносин. Акцентовано увагу на необхідності оптимального поєднання страхових і нестрахових інструментів трансферу ризиків з метою їх мінімізації на процес виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Формування інноваційної моделі виробництва аграрної продукції потребує забезпечення відповідності між очікуваними доходами та ймовірними ризиками (природно-кліматичні, технологічні, антропогенні, соціально економічні, фінансові тощо), які становлять потенційну загрозу продовольчій безпеці країни. Адже однією з найризикогеніших галузей національної економіки безумовно вважається сільське господарство. Реалізація потенціалу аграрної сфери знаходиться у площинні ефективного і раціонального використання земельних ресурсів.
Отражены имеющиеся стратегии управления и нейтрализации рисков в аграрной сфере. Основное внимание уделено такой стратегии, как страхование, сущность которого заключается в распределении (перераспределении) рисков между субъектами страховых отношений. Акцентировано внимание на необходимости оптимального сочетания страховых и нестраховых инструментов трансферта рисков с целью их минимизации на процесс производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
The article deals with the existing management strategies and risks neutralization in agriculture. The attention is paid to such strategy as insurance, which essence is the risk distribution (redistribution) among entities of insurance relations. The author emphazises the necessity of the optimal combination of insurance and non-insurance risk transfer tools with the purpose to minimize the process of production and processing of agricultural products.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5503
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DDAEU_13_11_2015_188-191.PDF384,37 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University