DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5515

Название: Про роль кормовиробництва в процесі забезпечення продовольчої безпеки регіону
Другие названия: About the role of forages production in the process of food security ensuring
О роли кормопроизводства в процессе обеспечения продовольственной безопасности региона
Авторы: Скидан, О. В.
Skydan, O.
Ключевые слова: продовольча безпека
food security
продовольственная безопасность
продукція тваринництва
production of animal industries
продукция животноводства
споживання м’яса
consumption of meat
потребление мяса
рівень самозабезпеченості
level of self-sufficiency
уровень самообеспеченности
кормовиробництво
manufacture of forages
кормопроизводство
кормові одиниці
fodder units
кормовые единицы
потреба у кормах
need for forages
потребность в кормах
Issue Date: 2003
Издатель: Львівський державний аграрний університет; Астра-Друк-Сервіс
Библиографическое описание: Скидан О. В. Про роль кормовиробництва в процесі забезпечення продовольчої безпеки регіону / О. В. Скидан // Науково-практичні аспекти кормовиробництва та ефективного використання кормів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16–18 верес. 2003 р. – Л. : ЛДАУ, 2003. – С. 97–101.
Аннотация: Рівень споживання м’яса і м’ясних продуктів на душу населення є одним з найбільш важливих показників, що характеризує поточний стан продовольчої безпеки країни. Він в значній мірі залежить від економічної ефективності виробництва м’яса в певному регіоні, яке, в свою чергу, визначається кормовою базою. Нині виробництво кормів знаходиться на критичному рівні в Житомирській області. У порівнянні з 1990 р. воно скоротилося у 4,4 рази.
The level of meat products consumption per capita is one of the most important parameters showing the present state of country’s food security. It depends to a great extent on the economic efficiency of meat production in a certain area which, in turn, is determined by a fodder base condition. Today forage production is at a critical level in the Zhitomir oblast Compared with 1990 it has been dropped in 4,4 times.
Уровень потребления мяса и мясных продуктов на душу населения является одним из самых важных показателей, характеризующих текущее состояние продовольственной безопасности страны. Он в значительной степени зависит от экономической эффективности производства мяса в определенном регионе, которое, в свою очередь, определяется кормовой базой. Сейчас производство кормов находится на критическом уровне в Житомирской области. По сравнению с 1990 г. оно сократилось в 4,4 раза.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5515
ISBN: 966-7407-61-6
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kormovurobnuctvo_2003_97-101.pdf264,94 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU