DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5605

Название: Проблемні питання обліку основних засобів в сучасних умовах управління підприємством
Другие названия: Проблемные вопросы учета основных средств в современных условиях управления предприятием
Problematic issues of fixed assets in the current conditions of enterprise management
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Gayduchok, T.
Ключевые слова: облік
учет
accounting
основні засоби
основные средства
fixed assets
управління підприємством
управление предприяием
business management
Дата публикации: 2014
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Проблемні питання обліку основних засобів в сучасних умовах управління підприємством / Т. С. Гайдучок // Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства : зб. тез доп. на II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23–24 січ. 2014 р. – Житомир : Рута, 2014. – С. 34–35.
Аннотация: Проблеми обліку основних засобів в умовах сучасних концепцій управління підприємством набувають актуальності у зв'язку з потребами отримання інвесторами та іншими зацікавленими користувачами повної та неупередженої інформації про стан та ефективність використання основних засобів. Система їх обліку, яка склалася, не задовольняє вимоги ринку, умови функціонування значно розширюють коло операцій, що проводяться з основними засобами. Досліджено проблемні питання обліку основних засобів в сучасних умовах управління підприємством. В сучасних ринкових умовах господарювання бухгалтерський облік безпосередньо пов'язаний із процесом управління підприємством і с важливою складовою цього процесу. Однак недосконала методична база обліку може стати причиною прийняття неправильних управлінських рішень, які призведуть до зниження ефективності роботи підприємств. Статистичні дані свідчать, що сьогодні суттєво погіршилися фінансове становище та фінансові результати на підприємствах. Однією з причин такої ситуації є формування підприємствами необґрунтованої облікової політики, в тому числі і у відношенні до основних засобів.
Проблемы учета основных средств в условиях современных концепций управления предприятием приобретают актуальность в связи с потребностями получения инвесторами и другими заинтересованными пользователями полной и объективной информации о состоянии и эффективности использования основных средств. Система их учета, ситуация не удовлетворяет требования рынка, условия функционирования значительно расширяют круг операций, проводимых с основными средствами. Исследованы проблемные вопросы учета основных средств в современных условиях управления предприятием.
The problems of fixed assets in modern business management concepts acquire relevance due to the needs of the investor and other interested users complete and unbiased information on the status and effectiveness of assets. The system of accounting that prevailed not meet the requirements of the market, conditions of operation greatly extend the range of transactions conducted on fixed assets. Studied issues of fixed assets in the current conditions of enterprise management.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5605
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
OAK_2014_34-35.pdf81,11 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ