DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5606

Название: Впровадження системи управлінського обліку як шлях до зміцнення фінансової стійкості банку
Другие названия: Внедрение системы управленческого учета как путь к укреплению финансовой устойчивости банка
Implementation of management accounting as a way to strengthen the financial stability of the bank
Авторы: Камінська, М. Б.
Каминская, М. Б.
Kaminska, M.
Ключевые слова: управлінський облік
управленческий учет
мanagerial аccounting
банківська система
банковская система
banking system
стратегія
стратегия
strategy
Issue Date: 2014
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Камінська М. Б. Впровадження системи управлінського обліку як шлях до зміцнення фінансової стійкості банку / М. Б. Камінська // Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства : зб. тез доп. на II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23–24 січ. 2014 р. – Житомир : Рута, 2014. – С. 66–67.
Аннотация: Розглянуто систему управлінського обліку в банках як шлях до зміцнення фінансової стійкості. Визначено, що управлінський облік в банках ведеться для забезпечення внутрішніх потреб в інформації. Інформація управлінського обліку складає комерційну таємницю, оскільки вона відображає стратегію і тактику банку. Сучасний етап економічного розвитку України характеризується створенням власної економіки ринкового спрямування. Ефективним ринковим перетворенням мають відповідати економічні важелі управління, адекватні механізмам ринкових перетворень. Серед них визначальним є банківська система, яка забезпечує проведення комплексних грошових операцій через системи платежів та розрахунків, поза якими не може функціонувати сучасна економіка.
Рассмотрена система управленческого учета в банках как путь к укреплению финансовой устойчивости. Определено, что управленческий учет в банках ведется для обеспечения внутренних потребностей в информации. Информация управленческого учета составляет коммерческую тайну, поскольку она отражает стратегию и тактику банка.
The system of management accounting in banks as a way to strengthen financial stability. Determined that management accounting in banks is to provide internal information needs. Management accounting information is a trade secret, as it reflects the strategy and tactics of the bank.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5606
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Systemuproblik_2014_66-67.pdf3,54 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU