DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5607

Название: Сучасні аспекти управління екологобезпечним розвитком сільськогосподарських підприємств в умовах техногенного навантаження
Другие названия: Современные аспекты управления экологобезопасным развитием сельскохозяйственных предприятий в условиях техногенной нагрузки
Modern aspects of ecologically safe development of agricultural enterprises in the conditions of anthropogenic impact
Авторы: Камінська, М. Б.
Каминская, М. Б.
Kaminska, M.
Ключевые слова: екологічна безпека
экологическая безопасность
ecological safety
антропогенне навантаження
антропогенная нагрузка
human pressure
екологічна політика
экологическая політика
environmental policy
Issue Date: 2010
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Камінська М. Б. Сучасні аспекти управління екологобезпечним розвитком сільськогосподарських підприємств в умовах техногенного навантаження / М. Б. Камінська // Формування системи та механізмів облікового забезпечення господарської діяльності : зб. наук. ст. студ. та викл. кафедри бух. обліку Житомирського нац. агроекол. ун-ту, 2010 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – С. 58–60.
Аннотация: Метою дослідження є обгрунтування системи управління в умовах інтенсивного техногенного навантаження. Обгрунтовано сучасні аспекти управління екологобезпечним розвитком сільськогосподарських підприємств в умовах техногенного навантаження. Визначено заходи щодо вирішення основних економічних питань, пов'язаних із забрудненням та екологічну відповідальність підприємств. Екологічні проблеми посідають значне місце у системі суспільних проблем України. Нинішня кризова екологічна ситуація в Україні сформувалась внаслідок нехтування об’єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного потенціалу. Розвиток галузей економіки відбувається без урахування вимог охорони навколишнього природного середовища та за відсутності ефективно діючих правових, адміністративних і економічних механізмів природокористування. Надзвичайна ситуація, що виникла в результаті аварії на ЧАЕС, поглиблює екологічну кризу та завдає прямої шкоди, і втрат сільгосппідприємствам регіону радіоактивного забруднення.
Целью исследования является обоснование системы управления в условиях интенсивной техногенной нагрузки. Обоснованно современные аспекты управления экологобезопасным развитием сельскохозяйственных предприятий в условиях техногенной нагрузки. Определены меры по решению основных экономических вопросов, связанных с загрязнением и экологическую ответственность предприятий.
A research aim is a ground of control system in the conditions of the intensive technogenic loading. Grounded aspects of modern ecologically safe development of agricultural enterprises in the conditions of anthropogenic impact. The measures to address the key economic issues related to pollution and environmental responsibility of enterprises.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5607
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OBLZAB_2010_58-60.pdf377,12 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU