DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра суспільних наук >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5661

Название: Процеси демократизації у контексті становлення української національної ідеї (друга половина XIX – перша половина XX ст.)
Другие названия: Процессы демократизации в контексте становления украинской национальной идеи (вторая половина XIX – первая половина XX в.)
The process of democratization in the context of development of the Ukrainian national idea (second half XIX – first half of the XX century)
Авторы: Сініцький, А. Ц.
Синицкий, А. Ц.
Sinitskyy, A.
Ключевые слова: демократизація
демократизация
democratization
національна ідея
национальная идея
the national idea
відродження
возрождение
renaissance
етнічні угрупування
этнические группировки
ethnic groups
етнічна діаспора
этническая диаспора
ethnic diaspora
Дата публикации: 2006
Издатель: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Библиографическое описание: Сініцький А. Ц. Процеси демократизації у контексті становлення української національної ідеї (друга половина XIX – перша половина XX ст.) / А. Ц. Сініцький // Наукові записки. Сер. Історія / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – 2006. – Вип. 11. – С. 21–25.
Аннотация: В статті здійснено аналіз процесів демократизації у становленні української національної ідеї у другій половині XIX – першій половині XX століття. Вершиною української суспільно-політичної думки середини XIX століття стала концепція Кирило-Мефодіївського братства, в основу якої було покладено народний месіанізм і демократизм, який дав новий імпульс до формування українського ліберального світогляду. Великий внесок у який в наступні часи зробили визначні українські науковці та політичні діячі В. Антонович, М. Драгоманов, С. Подолинський, І. Лисяк-Рудницький та інші. Ці ідеї стали підґрунтям боротьби українського народу самовизначення. Становлення та відродження етнічних угрупувань здійснюється у руслі рефлексії їх історичних траєкторій, що являє собою, з одного боку, спробу відобразити у повідомленнях об'єктивну минулу дійсність, а з іншого, – є засобом людського самоусвідомлення. Тому у феномені історичного поєднано ідею об'єктивного часу і часовість суб'єктивного самоздійснення. Саме історичне об'єднує об'єктивне та суб'єктивне, сповнюючи соціальним сенсом людське буття, оскільки задає людині мету її розвитку у контексті цілісної нації. Отже, людина постає соціальною істотою саме завдяки зануренню у історичну сферу свого народу.
В статье проведен анализ процессов демократизации в становлении украинской национальной идеи во второй половине XIX – первой половине XX века. Вершиной украинской общественно-политической мысли середины XIX века стала концепция Кирилло-Мефодиевского братства, в основу которой был положен народный мессианизм и демократизм, который дал новый импульс к формированию украинской либерального мировоззрения. Большой вклад в который в последующие времена сделали выдающиеся украинские ученые и политические деятели В. Антонович, Н. Драгоманов, С. Подолинский, И. Лысяк-Рудницкий и другие. Эти идеи стали основой борьбы украинского народа на самоопределение.
The article analyzes the process of democratization in the development of Ukrainian national idea in the second half XIX – first half of XX century. The top Ukrainian political thought of the mid XIX century was the concept of Cyril and Methodius Brotherhood which is based was the people's democratic messianism and that gave new impetus to the formation of Ukrainian liberal outlook. Great contribution which in subsequent years made outstanding Ukrainian scientists and political figures V. Antonovich, M. Drahomanov, S. Podolynsky, I. Lysyak-Rudnytsky and others. These ideas became the basis of Ukrainian people self-determination.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5661
ISSN: 2411-2143
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
NZVDPUIMK_2006_11_21-25.pdf256,09 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ