DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра суспільних наук >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5664

Название: Регіональні особливості релігійності України
Другие названия: Regional features of religiosity Ukraine
Региональные особенности религиозности Украины
Авторы: Сініцький, А. Ц.
Sinitskyy, A.
Синицкий, А. Ц.
Ключевые слова: географічні регіони
geographic area
географические регионы
релігія
religion
религия
релігійні конфесії
religious denomination
религиозные конфессии
Issue Date: 2014
Издатель: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
Библиографическое описание: Сініцький А. Ц. Регіональні особливості релігійності України / А. Ц. Сініцький // Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie : Zbiór raportów naukowych, (Gdańsk, 30.05.2014 – 31.05.2014). – Warszawa : Diamond trading tour, 2014. – Cz. 6. – S. 5–10.
Аннотация: Аналіз наукових джерел та сучасної соціокультурної ситуації в Україні дозволяють дійти висновку, що відродження української культури вимагає і відродження органічно пов'язаної з важливими історичними традиціями народного життя релігії, як духовного феномена. В Україні розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій. Всупереч наївним прогнозам, які робили багато відомих мислителів різних часів, релігія як соціальний інститут та форма суспільної свідомості залишається важливим чинником суспільного життя і в сучасну епоху і залишиться ним принаймні у найближчому майбутньому.
This report focuses on the contemporary socio-cultural situation in Ukraine. The revival Ukrainian culture and revival requires organically bound with important historical traditions of national life religion as a spiritual phenomenon. A new phase of religious denominations began in Ukraine.
Анализ научных источников и современной социокультурной ситуации в Украине позволяют сделать вывод, что возрождение украинской культуры требует возрождения органично связанной с важными историческими традициями народной жизни религии, как духовного феномена. В Украине начался новый этап развития религиозных конфессий. Вопреки наивным прогнозам, которые делали многие известные мыслители разных времен, религия как социальный институт и форма общественного сознания остается важным фактором общественной жизни и в современную эпоху и останется им по крайней мере в ближайшем будущем.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5664
ISBN: 978-83-64652-40-0
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ZBNPOHNXXIS_2014_5-10.PDF113,32 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU