DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5691

Название: Резерви підвищення ефективності пластинчасто-роторного вакуумного насоса
Другие названия: Reserves of increase of efficiency of lamellar-rotary vacuum pump
Резервы повышения эффективности пластинчато-роторного вакуумного насоса
Авторы: Медведський, О. В.
Medvedsky, A.
Медведский, А. В.
Коновалов, О. В.
Konovalov, A.
Коновалов, А. В.
Ключевые слова: доїльна установка
milking machine
доильная установка
вакуумний насос
vacuum pump
вакуумный насос
двостороння дія
bilateral action
двухстороннее действие
Issue Date: 2014
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Медведський О. В. Резерви підвищення ефективності пластинчасто-роторного вакуумного насоса / О. В. Медведський, О. В. Коновалов // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доп. 3-ої наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників інж.-техн. ф-ту ЖНАЕУ, 13 берез. 2014 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – С. 40–44.
Аннотация: Встановлено вплив якісних показників функціонування вакуумного насоса на ефективність експлуатації доїльної установки. Виявлено, що невирішеною є проблема зниження пульсуючих тисків у всмоктувальному патрубку вакуумного насоса. Запропонована конструкція вакуумного насоса двосторонньої дії знижує нерівномірність відкачування повітря у 4 рази. Це пояснюється збільшенням частоти одночасних дій зміщених на кут 45о робочих комірок двох суміжних порожнин корпуса насоса. В наслідок цього забезпечується вища стабільність розрідження у вакуум-проводі доїльної установки та зростає надійність роботи доїльного обладнання в цілому.
The influence of high-quality performance of the vacuum pump on the operational efficiency of the milking plant. Revealed that unresolved is the issue of reducing pulsating pressure in the suction pipe of vacuum pump. The design of the vacuum pump bilateral action reduces uneven of pumping air 4 times. This is due to an increase in the frequency of simultaneous action shifted to 45о working cells of two adjacent body cavity of pump. As a result, the stability of vacuum in the vacuum-line of the milking installation and reliability operation of milking equipment in general.
Установлено влияние качественных показателей функционирования вакуумного насоса на эффективность эксплуатации доильной установки. Выявлено, что нерешённая проблема снижения пульсирующих давлений во всасывающем патрубке вакуумного насоса. Предложенная конструкция вакуумного насоса двустороннего действия снижает неравномерность откачки воздуха в 4 раза. Это объясняется увеличением частоты одновременных действий смещенных на угол 45о рабочих ячеек двух смежных полостей корпуса насоса. В результате этого обеспечивается высокая стабильность разрежения в вакуум-проводе доильной установки и возрастает надежность работы доильного оборудования в целом.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5691
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ZbdopZhyt_2014_40-44.pdf724,63 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU