DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
***Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5728

Название: Кормовиробництво як необхідна складова стратегії розвитку міжгалузевої інтеграції
Другие названия: Forage production as a necessary component of interbranch integration strategy development
Авторы: Данкевич, Є. М.
Dankevych, Ye.
Ключевые слова: кормовиробництво
fodder
тваринництво
livestock
екологія
environment
інтенсивне виробництво
intensive production
ефективність
efficiency
Issue Date: 2014
Издатель: Полтавська державна аграрна академія
Библиографическое описание: Данкевич Є. М. Кормовиробництво як необхідна складова стратегії розвитку міжгалузевої інтеграції / Є. М. Данкевич // Наук. пр. Полтавської держ. аграр. академії. Сер. Екон. науки. – 2014. – Вип. 1 (8), т. 1. – С. 99–104.
Аннотация: Охарактеризовано сучасний стан розвитку галузей тваринництва і рослинництва та взаємозв’язки між ними. На прикладі інтегрованих господарств розглянуто особливості розвитку кормовиробництва. Висвітлено доцільність оптимізації структури посівних площ сільськогосподарських підприємств для забезпечення підприємств кормами. Запропоновано напрями розвитку польового кормовиробництва, виробництва високоякісних кормів та комбікормів збалансованих за поживними речовинами. Вивчено досвід використання інноваційних технологій заготівлі комбікормів. Проаналізовано стан кормової бази та розглянуто напрями розвитку виробництва кормових культур вітчизняними товаровиробниками. Обґрунтовано економічну доцільність та стратегічні перспективи розвитку галузі кормовиробництва в умовах міжгалузевої інтеграції.
This paper describes our state of the livestock and crop sectors and the relationship between them. For example, the features of the integrated economy of forage production. We covered appropriateness structure optimization acreage farms in order to obtain feed. In this paper we proposed directions of field fodder, the production of high quality feed and fodder balanced in nutrients. Studied the experience of using innovative technologies work piece feed. The state of the forage base and discussed areas of feed production by domestic producers. In this paper we proved feasibility and strategic perspectives of the field of forage production in the inter-branch integration.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5728
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NPPAA_1_8_99-104.pdf451,91 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University