DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5767

Название: М’ясна продуктивність і якість м’яса бугайців різних генотипів
Другие названия: Мясная продуктивность и качество мяса бычков различных генотипов
Meat productivity and quality of meat bull-calves of different genotypes
Авторы: Ткачук, В. П.
Tkachuk, V.
Сірацький, Й. З.
Сирацький, И. З.
Siratskyy, J.
Кадиш, В. О.
Kadysh, V.
Ключевые слова: м’ясна продуктивність
мясная продуктивность
meat productivity
якість м’яса
качество мяса
quality of meat
бугайці
бычки
bull-calves
різні генотипи
разные генотипы
different genotypes
помісі
помеси
cross-breeds
Issue Date: 2012
Издатель: Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Ткачук В. П. М’ясна продуктивність і якість м’яса бугайців різних генотипів / В. П. Ткачук, Й. З. Сірацький, В. О. Кадиш // Розведення і генетика тварин. – 2012. – Вип. 46. – С. 129–131.
Аннотация: Викладено результати досліджень формування м’ясної продуктивності та якості м’яса у бугайців української чорно-рябої молочної породи та їх помісей з бугаями вітчизняних м’ясних порід. Використання плідників вітчизняних м’ясних порід в промисловому схрещуванні з матками української чорно-рябої молочної породи забезпечує підвищення забійного виходу, біологічної повноцінності і хімічного складу м’яса в умовах Полісся. Це зумовлює підвищення м’ясної продуктивності і зменшення затрат на виробництво яловичини.
Изложены результаты исследований формирования мясной продуктивности и качества мяса у бычков украинской черно-пестрой молочной породы и их помесей с быками отечественных мясных пород. Использование производителей отечественных мясных пород в промышленном скрещивании с матками украинской черно-пестрой молочной породы обеспечивает повышение убойного выхода, биологической полноценности и химического состава мяса в условиях Полесья. Это приводит к повышению мясной продуктивности и уменьшения затрат на производство говядины.
The results of studies forming meat productivity and meat quality in Ukrainian bull black and white dairy breeds and their crosses with bulls domestic meat breeds. Use sires domestic industrial meat breeds crossed with sows Ukrainian black and white dairy cattle slaughter enhances output, biological usefulness and chemical composition of meat at Polissia. This leads to increase meat productivity and reduce the cost of production of beef.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5767
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
RIGT_2012_46_129-131.pdf116,91 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU