DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Екології і права >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5965

Название: Правове регулювання електронної комерції в Україні
Другие названия: Legal regulation of e-commerce in Ukraine
Правовое регулирование электронной коммерции в Украине
Авторы: Німко, О. Б.
Nimko, O.
Нимко, О. Б.
Ключевые слова: електронна комерція
e-commerce
электронная коммерция
електронна торгівля
e-commerce
электронная торговля
електронний правочин
electronic transaction
электронная сделка
Issue Date: 2016
Издатель: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
Библиографическое описание: Німко О. Б. Правове регулювання електронної комерції в Україні / О. Б. Німко // Economy. Państwo i Prawo. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : zbir artykuw naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej, (30.08.2016–31.08.2016). – Zakopane : Diamond trading tour, 2016. – С. 27–31.
Аннотация: У даній статті досліджується правове регулювання електронної комерції в Україні. Досліджується правова регламентація відображення волі сторін за допомогою електронного, телетайпного або іншого технічного засобу зв'язку, фіксації змісту договору в електронних документах. Відображене правове регулювання відносин, пов’язаних із використанням електронних документів, та відносин, пов'язаних із використанням електронного підпису. Актуальність даної теми зумовлена тим, що одним з основних напрямів державної політики на даному етапі розвитку українського суспільства є реалізація прав громадян, щ о знайшло закріплення у Конституції України та інших нормативно – правових актах.
This article examines the legal regulation of electronic commerce in Ukraine. We investigate the legal regulation reflect the will of the parties by means of electronic, teletype or other technical means of communication, fixing the content of the contract in electronic documents. This view is regulation of relations connected with the use of electronic documents and relationships associated with the use of electronic signatures.
В данной статье исследуется правовое регулирование электронной коммерции в Украине. Исследуется правовая регламентация отображения воли сторон с помощью электронного, телетайпной или иного технического средства связи, фиксации содержания договора в электронных документах. Отображено правовое регулирование отношений, связанных с использованием электронных документов, и отношений, связанных с использованием электронной подписи.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5965
ISBN: 978-83-65608-06-2
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
EMGP_2016_27-31.pdf76,98 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU