DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6016

Название: Обґрунтування швидкості надходження насіння на похилу ділянку розподільника сошника для підґрунтово-розкидного способу сівби
Другие названия: Rationale the rate of supply of seeds on a sloping plot dispenser opener for chronolo-broadcast method of sowing
Обоснование скорости поступления семян на наклонный участок распределителя сошника для подпочвенно-разбросного способа посева
Авторы: Заєць, М. Л.
Zaets, M.
Заец, М. Л.
Міненко, С. В.
Minenko, S.
Миненко, С. В.
Ключевые слова: швидкість
speed
скорость
сівба
sowing
посев
розподільник
distributor
распределитель
твірна
generating
образующая
рівномірність
uniformity
равномерность
Issue Date: 2012
Издатель: Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»
Библиографическое описание: Заєць М. Л. Обґрунтування швидкості надходження насіння на похилу ділянку розподільника сошника для підґрунтово-розкидного способу сівби / М. Л. Заєць, С. В. Міненко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України / ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого». – 2012. – Вип. 16 (30), кн. 1. – С. 334–342.
Аннотация: Розглядається визначення оптимальної форми розподільника та процес розподілу насіння комбінованим розподільником у виді криволінійної призми. Від форми розподільника залежить якість розподілення насіння по ширині смуги, що засівається. Рівномірність розташування насіння по ширині захвату сошника буде характеризуватися швидкістю надходження насіння на похилу ділянку розподільника.
The determination of the optimal form of distributor and seed distribution process by combined distributor in the form of curved wedge is considered. Quality of seeds distribution over bandwidth depends on distributor form. Uniformity of seed placement over coulter width swill be characterized by the speed of seed feed on the sloping part of distributor.
Рассматривается определение оптимальной формы распределителя та процесс распределения семян комбинированным распределителем в виде криволинейной призмы. От формы распределителя зависит качество распределения семян по ширине полосы, которая засевается. Равномерность распределения семян по ширине захвата сошника будет характеризоваться скоростью поступления семян на наклонный участок распределителя.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6016
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
UkrNDIPBT_2012_16_30_334-342.pdf296,89 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU