DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра захисту рослин >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6152

Название: Генетична стійкість сортозразків картоплі до чорної ніжки і мокрої гнилі
Другие названия: Генетическая стойкость сортообразцов картофеля к черной ножке и мокрой гнили
Genetic firmness of standards of sorts of potato to the blackleg and wet rot
Авторы: Положенець, В. М.
Положенец, В. М.
Polozhenets, V.
Немерицька, Л. В.
Немерицкая, Л. В.
Nemerytska, L.
Журавська, І. А.
Журавская, И. А.
Zhuravska, I.
Ключевые слова: картоплярство
картофелеводство
potato grown
сортозразки картоплі
сортообразцы картофеля
standards of sorts of potato
хвороби картоплі
болезни картофеля
diseases of potato
чорна ніжка
черная ножка
blackleg
мокра гниль
мокрая гниль
wet rot
генетична стійкість
генетическая стойкость
genetic firmness
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський агротехнічний коледж; Інститут сільського господарства Полісся; Громадська рада при Мінприроди України; Радіобіологічне товариство України; Асоціація молодих екологів; Центр сучасних інновацій; Експертний центр «УКРЕКОБІОКОН»; Чиста хвиля; Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка
Библиографическое описание: Положенець В. М. Генетична стійкість сортозразків картоплі до чорної ніжки і мокрої гнилі / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області : зб. ст. наук.-практ. конф., 20–21 січ. 2016 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 140–144.
Аннотация: У статті здійснено оцінку вихідного та селекційного матеріалу картоплі на стійкість проти мокрої гнилі і чорної ніжки за допомогою методів зараження бульб, вирізаних із бульб пластирів і стебел. Встановлено, що відносно стійкі гібриди можна одержати лише тоді, коли до гібридизації залучаються батьківські форми з високим рівнем стійкості. У результаті використання в селекційному процесі відносно стійких батьківських форм виведено нові сорти картоплі, які характеризуються значною стійкістю проти мокрої гнилі. В останні роки в Україні велику небезпеку для галузі картоплярства становлять збудники хвороб бактеріального походження, які спричиняють захворювання рослин під час вегетації та загнивання бульб при зберігати [5]. Розвиток гнилей особливо активізується масовим застосуванням механізації при вирощуванні картоплі, що викликає механічні пошкодження бульб та наступний розвиток на них гнилей [1].
В статье осуществлена оценка исходного и селекционного материала картофеля на стойкость против мокрой гнили и черной ножки с помощью методов заражения клубней, вырезанных из клубней пластырей и стеблей. Установлено, что относительно стойкие гибриды можно получить лишь тогда, когда к гибридизации привлекаются родительские формы с высоким уровнем стойкости. В результате использования в селекционном процессе относительно стойких родительских форм выведены новые сорта картофеля, которые характеризуются значительной стойкостью против мокрой гнили.
In the article the estimation of initial and plant-breeding material of potato on firmness against a wet rot and blackleg by the methods of infection of tubers, intagliated from the tubers of plasters and stems is carried out. It is set that relatively proof hybrids can be got only then, when paternal forms with the high level of firmness are brought over to hybridization. As a result of the use in a plant-breeding process in relation to proof paternal forms the new varieties of potato, which are characterized considerable firmness against the wet rot, are shown out.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6152
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SSIPEVZR_2016_140-144.pdf256,92 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU