DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра рослинництва >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6158

Название: Фотосинтетична діяльність рослин грястиці збірної залежно від сорту, покривної культури та фону живлення
Другие названия: Фотосинтетическая деятельность растений ежи сборной в зависимости от сорта, покровной культуры и фона питания
Photosynthetic activity of cocksfoot plants depending on the variety, cover crop and supply background
Авторы: Сладковська, Т. А.
Сладковская, Т. А.
Sladkovska, Т.
Ключевые слова: грястиця збірна
ежа сборная
cocksfoot
фотосинтетичний потенціал
фотосинтетический потенциал
photosynthetic potential
багаторічні трави
многолетние травы
perennial grasses
Issue Date: 2015
Издатель: Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
Библиографическое описание: Сладковська Т. А. Фотосинтетична діяльність рослин грястиці збірної залежно від сорту, покривної культури та фону живлення / Т. А. Сладковська // Інноваційні та екологічно безпечні технології виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 29–30 жовт. 2015 р. – Харків : ХНАУ, 2015. – С. 173–175.
Аннотация: Наведені результати досліджень впливу площі листової поверхні та фотосинтетичного потенціалу на насіннєву урожайність грястиці збірної в умовах Полісся України. Також показана залежність урожаю насіння від сортових особливостей грястиці збірної, строків посіву та удобрення. Фундаментальною основою життя рослини є фотосинтез, навколо якого групуються всі процеси метаболізму. Пізнання механізмів формування продуктивності злакових трав безпосередньо пов'язане з вивченням цього процесу. Найбільш важливою умовою протікання онтогенетичного розвитку рослинного організму є взаємодія процесів росту і фотосинтезу. Протягом тривалого часу робилися спроби вирішити проблему підвищення врожайності сільськогосподарських культур шляхом інтенсифікації цих процесів. Проте зусилля в даному напрямку не дали істотних результатів, оскільки фотосинтез, як енергетичний процес, виконує в рослині виконавчу функцію – відстежує і забезпечує потребу рослини в асимілянтах.
Приведены результаты исследований влияния площади листовой поверхности и фотосинтетического потенциала на урожайность семян ежи сборной в условиях Полесья Украины. Также показана зависимость урожая семян от сортовых особенностей ежи сборной, сроков сева и удобрения.
We have presented results of research into the influence of leaf surface area and photosynthetic capacity on cocksfoot seed yield in conditions of Ukrainian Polissya. We have also shown dependence of seed yield on variety peculiarities of cocksfoot, sowing terms and fertilizer.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6158
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HNAU_2015_173-175.pdf53,96 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University