DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2000, № 1 >

Browsing "2000, № 1" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 49 of 49
Issue DateTitleAuthor(s)
2000Агроекологічна ефективність способів основного обробітку ґрунту в умовах Центрального Полісся УкраїниЧернілевський, М. С.; Чернилевский, H. С.; Chernilevskyi, M.; Кривич, Н. Я.; Kryvych, N.; Зінченко, В. О.; Зинченко, В. А.; Zinchenko, V.; Білявський, Ю. А.; Белявский, Ю. А.; Biliavskyi, Yu.; Мелешко, О. П.; Meleshko, O.
2000Аналіз результатів показників якості обробітку ґрунту порівняльних випробувань «кільцевих» робочих органівШубенко, В. О.; Shubenko, V.; Шелудченко, Б. А.; Sheludchenko, B.; Кухарець, С. М.; Кухарец, C. H.; Kukharets, S.
2000Багатофункціональність екотехнічної системи як визначник рівня її екологічної безпекиСітовський, О. В.; Ситовский, А. В.; Sitovskyi, A.
2000Величина вторинного засолення зони аерації каштанових ґрунтів ПрисивашшяЛозовіцький, П. С.; Лозовицкий, П. С.; Lozovitskyi, P.; Каленюк, С. М.; Kalenyuk, S.
2000Вивчення кільцевої гнилі на різних за стійкістю сортах картопліЛевченко, В. Б.; Levchenko, V.
2000Вирощування екологічно чистого садивного матеріалу виноградуРадько, В. Г.; Radko, V.; Шудренко, І. В.; Шудренко, И. В.; Shudrenko, I.
2000Вплив адсорбентів на цитологічний склад крові сухостійних корів в зоні радіоактивного забрудненняРевунець, А. С.; Ревунец, А. С.; Revunets, A.
2000Вплив ацемідофену на імунобіологічні показники організму великої рогатої худоби, хворої фасціольозомДовгій, Ю. Ю.; Довгий, Ю. Ю.; Dovgiy, Yu.; Шеремет, С. І.; Шеремет, С. И.; Sheremet, S.
2000Вплив гумату натрію та цеолітів на природну резистентність корів в умовах постійної дії радіаційного опромінення низького рівняГрищук, Г. П.; Gryshchuk, H.; Побірський, М. М.; Побирский, Н. Н.; Pobirskyi, M.; Федючка, М. І.; Федючка, H. И.; Fedyuchka, M.
2000Вплив згодовування преміксу і хлористого кальцію на фізіологічний стан і приріст бичків симентальської породи м'ясного напряму продуктивностіПрусова, Г. Л.; Prusova, G.
2000Вплив метеорологічних умов на продуктивність гороху та ефективність факторів інтенсифікаціїКамінський, В. Ф.; Каминский, В. Ф.; Kaminskyi, V.; Дворецька, С. П.; Дворецкая, С. П.; Dvoretska, S.
2000Вплив несправжньої борошнистої роси сої на кореневі бульбочки і масу надземної частини рослиниКорецький, А. П.; Корецкий, А. П.; Koretskyi, A.; Кіцера, Н. А.; Кицера, H. А.; Kitsera, N.; Кошевський, І. І.; Кошевский, И. И.; Koshevskyi, I.; Крикунець, В. М.; Крикунец, В. М.; Krykunets, V.
2000Вплив препаратів ряду піретроїдів на фізіологічний стан та параметри морфометрії гепатопанкреасу коропаШевчук, П. Ф.; Shevchuk, P.
2000Вплив стимуляторів росту рослин на продуктивність картоплі при різних рівнях родючості ґрунту в умовах радіоактивного забрудненняЄвтушок, І. М.; Евтушок, И. М.; Yevtushok, I.; Зінченко, В. О.; Зинченко, В. А.; Zinchenko, V.; Деребон, І. Ю.; Деребон, И. Ю.; Derebon, I.; Бугайчук, В. Р.; Bugaychuk, V.
2000Вплив чинників середовища на формування малакоценозівМельниченко, Р. К.; Melnychenko, R.; Янович, Л. М.; Янович, Л. Н.; Yanovych, L.
2000Динаміка запасів гумусу в чорноземах типових еродованих агроландшафтів Правобережного ЛісостепуКудрик, А. П.; Kudryk, A.
2000Добір телиць за прогнозом як метод ресурсозбереженняШабля, В. П.; Shablya, V.
2000Добова періодичність росту льону-довгунця в залежності від обробітку ґрунтуДідора, В. Г.; Дидора, В. Г.; Didora, V.; Чернілевський, М. С.; Чернилевский, H. C.; Chernilevskyi, M.; Кунанець, А. М.; Кунанец, А. М.; Kunanets, A.
2000Ефективність використання кормового препарату мікробного каротину для корекції імунологічного статусу великої рогатої худобиКотелевич, В. А.; Kotelevych, V.; Високос, М. П.; Высокос, Н. П.; Vysokos, M.; Федючка, М. І.; Федючка, Н. И.; Fediuchka, M.
2000Зміни концентрації аскорбінової кислоти в гемолімфі черевоногих молюсків під дією різних чинників середовищаКиричук, Г. Є.; Киричук, Г. Е.; Kyrychuk, H.; Гирин, В. К.; Hyryn, V.; Гирина, Н. П.; Hyryna, N.
2000Зміни морфологічних показників і запасів гумусу в гідроморфних ґрунтах Полісся після тривалого сільськогосподарського використанняТичина, Л. К.; Тычина, Л. К.; Tychyna, L.
2000Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Житомирської області та удосконалення обліку валютних коштівСуліменко, Л. А.; Сулименко, Л. А.; Sulimenko, L.; Данкевич, А. Є.; Данкевич, А. Е.; Dankevych, A.
2000Логіко-математичне зображення закономірностей і теорем у структурі теоретичної екологіїЛось, Л. В.; Los, L.
2000Методичні підходи до визначення ефективності використання виробничого потенціалу галузіХомчук, Т. А.; Khomchuk, T.
2000Накопичення 137Cs сосною звичайною у суборах Центрального Полісся УкраїниТурко, В. М.; Турко, В. Н.; Turko, V.; Ірклієнко, С. П.; Ирклиенко, С. П.; Irkliienko, S.; Орлов, О. О.; Орлов, А. А.; Orlov, O.; Іванюк, І. Д.; Иванюк, И. Д.; Ivanyuk, I.
2000Накопичення важких металів у дерново-слабопідзолистому глинисто-піщаному ґрунті і бульбах картоплі при тривалому застосуванні добрив в умовах Полісся УкраїниБалябо, С. А.; Balyabo, S.
2000Обґрунтування кутових параметрів ґрунтообробних знарядь коткового типу для енергозберігаючого передпосівного обробітку ґрунтуМамчур, В. А.; Mamchur, V.
2000Орендні підприємства цукрової промисловості в період НЕПу (1921–1928 рр.). Іванківський цукровий заводПопрійчук, В. М.; Поприйчук, В. М.; Popriichuk, V.
2000Особливості вивільнення 137Cs з пасовищної трави в рубці великої рогатої худобиМалярчук, П. М.; Malyarchuk, P.
2000Особливості вирощування ярого ріпаку в умовах Житомирської областіСмаглій, О. Ф.; Смаглий, О. Ф.; Smagliy, O.; Ворона, Л. І.; Ворона, Л. И.; Vorona, L.; Данкевич, Є. М.; Данкевич, Е. М.; Dankevych, Ye.
2000Особливості накопичення 137Cs буркуновим медомЛісогурська, Д. В.; Лисогурская, Д. В.; Lisogurska, D.
2000Особливості накопичення 137Cs в організмі гусей при пасовищному вирощуванні в умовах різних рівнів забрудненняМалиновський, А. С.; Малиновский, A. C.; Malynovskyi, A.
2000Особливості накопичення прополісом 137CsФурман, С. В.; Furman, S.
2000Особливості технології вирощування нової кормової культури – тіфону в різних екологічних умовах Полісся УкраїниЛитвак, І. П.; Литвак, И. П.; Lytvak, I.; Литвак, П. В.; Lytvak, P.
2000Первинна обробка вихідних даних для контролю екологічної надійності дизельних двигунівБутенко, С. Г.; Butenko, S.; Білецький, В. Р.; Билецкий, В. Р.; Biletskyi, V.; Шубенко, В. О.; Shubenko, V.
2000Перспективи і концептуальні основи реформування фінансової звітності українських підприємств згідно міжнародних стандартівДорохова, Л. М.; Дорохова, Л. Н.; Dorohova, L.
2000Поліпшення якості природної води шляхом насичення кальцієвими солями фосфогіпсу з одночасним підкисленням сірчаною кислотоюЛозовіцький, П. С.; Лозовицкий, П. С.; Lozovitskyy, P.
2000Про ефективність добрив в оптимізації біологічної активності дерново-підзолистих ґрунтів ПоліссяДолгілевич, М. Й.; Долгилевич, М. Й.; Dolhilevych, M.; Котвицький, Б. Б.; Котвицкий, Б. Б.; Kotvytskyi, B.; Пузняк, О. М.; Puzniak, O.
2000Проблеми організації технічного обслуговування автомобілів у сільському господарстві Полісся УкраїниДокуніхін, В. З.; Докунихин, В. З.; Dokunihin, V.
2000Продуктивність льону-довгунця в залежності від форм азотних добривРибак, М. Ф.; Рыбак, Н. Ф.; Rybak, N.; Ковальов, В. Б.; Ковалев, В. Б.; Kovalov, V.; Рудик, Р. І.; Рудык, Р. И.; Rudyk, R.
2000Ріст ясеневих деревостанів у Західному Лісостепу УкраїниСабан, Я. О.; Saban, Ya.; Лавний, B. B.; Lavnyi, V.
2000Роль колостральних антитіл у захисті телят від зараження вірусом лейкозу великої рогатої худобиРудь, О. Г.; Rud, O.; Мандигра, М. С.; Мандыгра, М. С.; Mandyhra, M.
2000Теорія адаптації і закономірності її формування у процесі фізичного вихованняГрибан, Г. П.; Gryban, G.; Опанасюк, Ф. Г.; Opanasyuk, F.
2000Удосконалення податкового механізму у сільськогосподарському виробництвіДема, Д. І.; Дема, Д. И.; Dema, D.
2000Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» та короткі коментарі до ньогоДема, Д. І.; Дема, Д. И.; Dema, D.; Поліщук, М. П.; Полищук, М. П.; Polishchuk, M.; Сайкевич, О. Д.; Сайкевич, А. Д.; Saikevych, A.; Ткачук, В. І.; Ткачук, В. И.; Tkachuk, V.
2000Урожайність та якість бульб картоплі в сівозміні з елементами біологічного землеробстваГрищак, М. В.; Gryshchak, M.; Кривич, Н. Я.; Kryvych, N.; Бугайчук, В. А.; Bugaychuk, V.
2000Фактор біологізації та енергетична оцінка озимого жита в кормовій сівозміні Полісся УкраїниМойсієнко, В. В.; Мойсеенко, B. B.; Moisiienko, V.; Лещук, М. Д.; Leshchuk, M.
2000Функції та сегментація ринку соціально-побутових послуг на радіоактивно забруднених територіяхМихайленко, О. В.; Mykhailenko, O.
2000Характерні тенденції в зміні екологічної структури ентомокомплексів міських зелених насадженьКовтун, Т. І.; Ковтун, Т. И.; Kovtun, T.
Showing results 1 to 49 of 49

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU