DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2000, № 2 >

Browsing "2000, № 2" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 59 of 59
Issue DateTitleAuthor(s)
2000Акумулятори кінетичної енергії з композитних матеріалів як засоби покращання екології довкілля і нелінійні задачі динаміки при їх експлуатаціїМожаровський, М. М.; Можаровский, Н. М.; Mozharovskiy, М.
2000Аналіз господарської діяльності та перспективи розвитку фермерських господарств Житомирської областіСуліменко, Л. А.; Сулименко, Л. А.; Sulimenko, L.; Данкевич, А. Є.; Данкевич, А. Е.; Dankevych, A.
2000Аналіз сучасних способів обприскування польових культурПоліщук, В. М.; Полищук, В. Н.; Polischuk, V.
2000Біохімічна характеристика надземної маси Galega orientalis Lam. в Лісостепу УкраїниАбрамов, О. О.; Абрамов, А. А.; Abramov, О.; Стаднічук, Н. О.; Стадничук, Н. А.; Stadyychuk, N.
2000Використання інформаційної системології для опису процесів сільськогосподарського виробництваЗагородній, Ю. В.; Загородний, Ю. В.; Zagorodny, Yu.; Бродський, Ю. Б.; Бродский, Ю. Б.; Brodskyi, Yu.
2000Використання продуктів біоконверсії в сільському господарствіОлійник, О. О.; Олейник, О. А.; Oliynik, О.
2000Вплив вмісту глинистих частин та органічної речовини в дерново-підзолистих та підзолистих грунтах на накопичення 137Cs ягодами чорниці та брусниці в лісових масивах ЖитомирщиниДолгілевич, М. Й.; Долгилевич, М. Й.; Dolgilevich, M.; Коткова, Т. М.; Коткова, T. Н.; Kotkova, T.
2000Вплив кута нахилу маточника на якість бджолиних матокБроварський, В. Д.; Броварский, В. Д.; Brovarskiy, V.
2000Вплив місцевої дарсонвалізації на післяопераційний перебіг при трансплантації рогівки у тваринСілін, Д. С.; Силин, Д. С.; Silin, D.
2000Вплив препаратів «Тривіт» та «Метакол» на основні імунологічні показники крові жуйних в різних умовах їх утриманняПобірський, М. М.; Побирский, Н. Н.; Pobirs'kyy, N.
2000Вплив раундапу на фізико-хімічні властивості гемолімфи витушки рогової (Mollusca:Pulmonata:Bulinidae) в нормі та при інвазії трематодами (Trematodа)Стадниченко, А. П.; Stadnichenko, A.; Киричук, Г. Є.; Киричук, Г. Е.; Kyrychuk, G.; Янович, Л. М.; Янович, Л. Н.; Yanovych, L.; Іваненко, Л. Д.; Иваненко, Л. Д.; Ivanenko, L.
2000Вплив сульфат гумат амонійних добрив на міграцію важких металів за грунтовим профілем в умовах Полісся УкраїниБездрабко, О. М.; Бездрабко, А. Н.; Bezdrabko, O.; Макаренко, Н. А.; Makarenko, N.; Кавецький, В. М.; Кавецкий, В. Н.; Kavetskyy, V.
2000Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на вертикальну міграцію нітратів у чорноземі опідзоленомуГосподаренко, Г. М.; Господаренко, Г. Н.; Hospodarenko, G.; Кравець, І. С.; Кравец, И. С.; Kravets, I.
2000Вплив тривалого зрошення на зміну еколого-меліоративного стану Вище-Тарасівського масивуКаленюк, С. М.; Kaleniuk, S.; Лозовіцький, П. С.; Лозовицкий, П. С.; Lozovitskyy, Р.
2000Деякі питання моделювання ризику незапитаної продукціїОсовська, Г. В.; Осовская, Г. В.; Osovska, G.; Щехорський, А. Й.; Щехорский, А. И.; Shchekhors'kyy, А.
2000До питання теорії оподаткування земліНіколаєва, О. А.; Николаева, Е. А.; Nikolaeva, O.
2000Екологічна оцінка медоносних природних та культурних фітоценозів радіоактивно забруднених територій Полісся УкраїниСлавов, В. П.; Slavov, V.; Аристархова, Е. О.; Аристархова, Э. А.; Arystarhova, Е.; Лісогурська, Д. В.; Лисогурская, Д. В.; Lisogurska, D.; Фурман, С. В.; Furman, S.; Берегова, Г. А.; Береговая, Г. А.; Beregova, G.
2000Екологічні аспекти нового газогенераторного автотракторного двигунаЛось, Л. В.; Los, L.; Вознюков, В. А.; Voznyukov, V.; Шмалюк, М. І.; Шмалюк, Н. И.; Shmalyuk, М.
2000Екологічно безпечна система захисту льонуКовальов, В. Б.; Ковалев, В. Б.; Kovalyov, V.; Рибак, М. Ф.; Рыбак, Н. Ф.; Rybak, N.; Білявський, Ю. А.; Белявский, Ю. А.; Bilyavskyi, Yu.
2000Еколого-економічний аналіз сучасного стану сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення території ЖитомирщиниМалиновський, А. С.; Malynovsky, А.
2000Залежність продуктивності вико-вівсяної сумішки від агроекологічних умов Полісся УкраїниМойсієнко, В. В.; Мойсеенко, В. В.; Moysiyenko, V.
2000Застосування екологічно чистих рістрегулюючих речовинКовтун, Т. І.; Ковтун, Т. И.; Kovtun, T.; Перепелиця, Л. О.; Перепелица, Л. А.; Perepelitsya, L.
2000Застосування природного адсорбента вермикуліту під картоплю в різних грунтово-кліматичних зонахКаліцький, П. Ф.; Калицкий, П. Ф.; Kalytskyy, Р.; Руденко, Г. С.; Rudenko, G.; Фещенко, В. В.; Feschenko, V.
2000Захворювання великої рогатої худоби, викликане паразитуванням фасціол в асоціації з бактеріями і грибамиДовгій, Ю. Ю.; Довгий, Ю. Ю.; Dovgiy, Yu.; Ваховський, І. Л.; Ваховский, И. Л.; Vakhovskyi, I.; Семененко, Р. Д.; Semenenko, R.
2000Заходи щодо підвищення ефективності виробництва екологічно чистого м’яса великої рогатої худобиПаламарчук, Т. М.; Паламарчук, Т. Н.; Palamarchuk, T.
2000Земля в системі оподаткування власності Сполучених Штатів АмерикиДема, Д. І.; Дема, Д. И.; Dema, D.
2000Концентрація амінокислот у венозній та артеріальній крові неплідних корів (ІІІ-а зона РАЗ)Ревунець, А. С.; Ревунец, А. С.; Revunets, A.; Шеремет, С. І.; Шеремет, С. И.; Sheremet, S.
2000Корисна дія корму при згодовуванні кормової добавки мінеролІбатуллін, I. I.; Ибатуллин, И. И.; Ibatullin, I.; Сичов, М. Ю.; Сычев, М. Ю.; Sychov, M.
2000Молочна продуктивність корів різних екстер’єрно-конституційних типівДідківський, А. М.; Дидковский, А. Н.; Didkivsky, A.
2000Необхідність та перспективи удосконалення еколого-економічної освіти студентівБлажкевич, Т. П.; Blazhkevych, T.; Волочков, В. В.; Volochkov, V.
2000Обґрунтування вибору об’єкта дослідження та удосконаленняВодяницький, Г. П.; Водяницкий, Г. П.; Vodyanytskyy, G.; Медведський, О. В.; Медведский, А. В.; Medvedsky, A.
2000Онтогенезні зміни вмісту ліпідів та інтенсивності їх синтезу у скелетних м’язах свинейПараняк, Р. П.; Paranyak, R.; Янович, В. Г.; Yanovych, V.
2000Організаційно-економічні важелі вдосконалення умов і охорони праці: зарубіжний досвід і перспективи для УкраїниСоколова, А. О.; Соколова, А. А.; Sokolova, A.
2000Особливості викладання машинобудівного креслення в агроекологічному вищому навчальному закладіЛось, Л. В.; Los, L.; Желєзна, А. О.; Железная, А. А.; Zhelyezna, А.; Райковська, Г. О.; Райковская, Г. А.; Raikovski, G.
2000Особливості локомоції черевоногих молюсків (Mollusca: Pulmonata: Lymnaeidae, Bulinidae) в нормі та при інвазії трематодами (Trematoda)Стадниченко, А. П.; Stadnychenko, A.; Киричук, Г. Є.; Киричук, Г. Е.; Kyrychuk, G.; Ліневич, Ю. С.; Линевич, Ю. С.; Linevych, Yu.; Маринич, І. В.; Маринич, И. В.; Marinich, I.; Норинчак, О. В.; Норинчак, А. В.; Norunchak, О.
2000Особливості росту і розвитку беріз в декоративних насадженнях Київського ПоліссяХарчишин, В. Т.; Harchishin, V.; Пархоменко, Л. І.; Пархоменко, Л. И.; Parkhomenko, L.
2000Передумови відтворення аграрія в УкраїніШуткевич, О. В.; Шуткевич, Е. В.; Shutkevych, О.
2000Перетравність сухої речовини пасовищної трави в рубці великої рогатої худобиСлавов, В. П.; Slavov, V.; Кривий, М. М.; Кривой, М. Н.; Kryvyi, M.
2000Періодичність росту льону-довгунця залежно від систем удобрення і способів обробітку грунтуДідора, В. Г.; Дидора, В. Г.; Didora, V.
2000Перспективні кормові інтродуценти в проміжних посівах у північному Лісостепу УкраїниРахметов, Д. Б.; Rakhmetov, D.; Рахметова, С. О.; Рахметова, С. А.; Rakhmetova, S.
2000Порівняльна оцінка інтенсивності акумуляції 137Cs та 90Sr різними деревними породами в Поліссі УкраїниОрлов, О. О.; Орлов, А. А.; Orlov, O.; Ірклієнко, С. П.; Ирклиенко, С. П.; Irkliyenko, S.; Турко, В. М.; Турко, В. Н.; Turko, V.; Дмитренко, О. Г.; Дмитренко, А. Г.; Dmytrenko, O.; Іванюк, І. Д.; Иванюк, И. Д.; Ivanyuk, I.
2000Природна інфікованість лептоспірами сільськогосподарських тварин у Житомирському регіоніФедотов, В. С.; Fedotov, V.; Жиліхівський, А. С.; Жилихивский, А. С.; Zhylihivskyy, A.
2000Прогнозування діагностичних параметрів циліндро-поршневої групи тракторних двигунівЛімонт, А. С.; Лимонт, А. С.; Limont, A.; Сичевський, В. О.; Сычевский, В. А.; Sychevskyi, V.
2000Рідкісні рослини Городницького регіонального ландшафтного парку та їх охоронаОрлов, О. О.; Орлов, А. А.; Orlov, O.; Сіренький, С. П.; Сиренький, С. П.; Siren'kyy, S.
2000Ріст і плодоношення різних сортів яблуні в умовах екологічних факторів Полісся і західного Лісостепу УкраїниКуян, В. Г.; Kuyan, V.
2000Ріст та розвиток поросят на пасовищіАндрійчук, В. Ф.; Андрийчук, В. Ф.; Andriychyk, V.; Дідківський, А. М.; Дидковский, А. Н.; Didkivsky, A.
2000Розповсюдження кільцевої гнилі картоплі в зоні Полісся УкраїниЛевченко, В. Б.; Levchenko, V.
2000Словечансько-Овруцький лесовий «острів» (ерозійний нарис)Осипчук, С. О.; Осипчук, С. А.; Osypchuk, S.
2000Способи поліпшення умов зберігання бульб картопліРуденко, Ю. Ф.; Rudenko, Yu.; Положенець, В. М.; Положенец, В. М.; Polozhenets, V.
2000Стан та тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва в регіоні радіоактивного забрудненняЦиганок, В. М.; Цыганок, В. Н.; Tsyganok, V.
2000Створення сільськогосподарських виробничих кооперативів в процесі реструктуризації КСПЗіновчук, В. В.; Зиновчук, В. В.; Zinovchuk, V.
2000Структура тимусу великої рогатої худоби та його інволюціяКропивницький, Ф. І.; Кропивницкий, Ф. И.; Kropivnieky, F.; Клименко, О. М.; Клименко, О. Н.; Klymenko, О.; Калтаєва, О. Я.; Калтаева, О. Я.; Kaltaeva, О.
2000Теоретичні та практичні аспекти маркетингу кормівПавловська, Л. Д.; Павловская, Л. Д.; Pavlovska, L.
2000Фауна ставковиків підроду Stagnicola (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) України та їх екологічні особливостіГарбар, О. В.; Гарбар, А. В.; Harbar, O.
2000Ферментативна активність грунту як екотоксикологічний критерій небезпечності важких металівКозьякова, Н. О.; Козякова, Н. О.; Koz'yakova, N.; Макаренко, Н. А.; Makarenko, N.; Кавецький, В. М.; Кавецкий, В. Н.; Kavetskyy, V.
2000Формування багатоукладності аграрного виробництва як засіб сталого розвитку галузіМогильний, О. М.; Могильный, А. М.; Mohyl'nyy, О.
2000Формування та використання фінансових ресурсів ЖитомирщиниЛушкін, В. А.; Лушкин, В. А.; Lushkin, V.
2000Якісний аналіз ефективності машиновикористання залежно від тракторооснащеності підприємствЛімонт, А. С.; Лимонт, А. С.; Limont, A.; Гриша, А. В.; Hrysha, А.; Кадошнікова, О. М.; Кадошникова, О. Н.; Kadoshnykova, О.
2000Якість продукції в розвитку агропромислових підприємствКравчук, І. І.; Кравчук, И. И.; Kravchuk, I.
Showing results 1 to 59 of 59

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU