DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2002, № 2 >

Browsing "2002, № 2" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 51 of 51
Issue DateTitleAuthor(s)
2002Аграрна реформа: основні досягнення та проблемиТкачук, В. І.; Ткачук, В. И.; Tkachuk, V.; Андрющенко, Н. С.; Andryushchenko, N.
2002Агреговані лімфоїдні вузлики сліпих кишок курей породи леггорнКалиновська, І. Г.; Калиновская, И. Г.; Kalynovska, I.
2002Активність 137Cs в кормових травах та проблема білка в зоні радіоактивного забрудненняМойсієнко, В. В.; Мойсеенко, В. В.; Moysiyenko, V.
2002Боротьба з бур’янами при підготовці хмелеплантацій під посадки саджанців хмелюВенгер, О. В.; Venger, O.
2002Вплив біологічно активних речовин на гомеостаз, резистентність і продуктивність бичків на відгодівлі та якість продуктів забоюКотелевич, В. А.; Kotelevich, V.; Федотов, В. С.; Fedotov, V.
2002Вплив мікроелементних добавок на окремі показники фізіологічного статусу відгодівельного молодняка в умовах довготривалого радіаційного забруднення у малих дозахРоманчук, Л. Д.; Romanchuk, L.; Аннамухаммедова, О. О.; Аннамухаммедова, E. А.; Annamuhhammedova, Е.
2002Вплив препарату «Нукливет» на імунну відповідь при щепленні овецьПінський, О. В.; Пинский, О. В.; Pinsky, O.
2002Вплив сапоніту та калію йодиду на гематологічні та біохімічні показники крові сухостійних корів у зоні радіоактивного забрудненняРевунець, А. С.; Ревунец, А. С.; Revunets, A.; Мурашкіна, Л. М.; Мурашкина, Л. М.; Murashkina, L.; Малярчук, П. М.; Malyarchuk, P.
2002Вплив систем удобрення при різних способах обробітку на агроекологічний стан грунту та продуктивність озимої пшениці в умовах Правобережного ПоліссяКривіч, Н. Я.; Кривич, Н. Я.; Krivich, N.; Білявський, Ю. А.; Белявский, Ю. А.; Bilyavskyi, Yu.
2002Вплив способів обробітку і мінеральних добрив на вміст елементів живлення в грунті та надходження їх у рослини ярого ріпакуДанкевич, Є. М.; Данкевич, Е. М.; Dankevych, Ye.
2002Вплив сульфату міді та хлориду цинку на живлення Lymnaea stagnalisВискушенко, Д. А.; Выскушенко, Д. А.; Vyskushenko, D.
2002Генетичний контроль симбіотичної азотфіксації у бобових рослинПазюк, О. А.; Paziuk, О.
2002Деякі тенденції розвитку лісового господарства у постсоціалістичних країнах (за матеріалами першого глобального семінару, де обговорювались причини знеліснення та деградації лісів)Ткачук, В. І.; Ткачук, В. И.; Tkachuk, V.; Усицький, І. М.; Усицкий, И. M.; Usytsky, М.
2002До питання дослідження структурної організації генофонду стада великої рогатої худобиІванова, Н. В.; Иванова, Н. В.; Ivanova, N.; Іванов, І. А.; Иванов, И. А.; Ivanov, I.
2002Досвід викладання дисциплін кафедри економіки навколишнього середовища і екосоціології Державного агроекологічного університетуБлажкевич, Т. П.; Blazhkevych, T.; Волочков, В. В.; Volochkov, V.
2002Екологічно чистий КБП у раціонах свинейБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Андрійчук, В. Ф.; Андрийчук, В. Ф.; Andriychyk, V.; Сукненко, Т. М.; Suknenko, T.
2002Економічні пріоритети ЖитомирщиниМаслак, П. В.; Maslak, P.
2002Ефективність грунтозахисних агротехнологій в умовах ПоліссяЖуравель, С. В.; Zhuravel, S.; Бредіхін, С. Ю.; Бредихин, C. Ю.; Bredikhin, S.
2002Ефективність оснащеності підприємств тракторами класу 0,9Лімонт, А. С.; Лимонт, A. C.; Limont, A.; Лімонт, О. А.; Лимонт, O. A.; Limont, О.
2002З історії започаткування в Україні пріоритетних наукових напрямків в Державному агроекологічному університетіГодований, А. О.; Годованый, А. А.; Godovanyiy, A.
2002Загальна постановка задач кількісної оцінки горизонтального переносу речовини в ландшафтіМількевич, В. М.; Милькевич, В. Н.; Milkevych, V.
2002Зміни мікроструктури печінки великої рогатої худоби, інвазованої Fasciola нератіса в умовах тривалого впливу малих доз радіаціїЧернишева, М. О.; Чернышева, М. O.; Jchernysheva, M.; Хомич, В. Т.; Khomych, V.; Житова, О. П.; Житова, Е. П.; Zhytova, O.
2002Інтенсивність радіоактивного забруднення соку берези повислої в Центральному та Західному ПоліссіІванюк, І. Д.; Иванюк, И. Д.; Ivanyuk, I.
2002Конюшина повзуча в кормовиробництві Полісся УкраїниХрапійчук, І. П.; Храпийчук, И. П.; Khrapiychuk, I.
2002Марату Йосиповичу Долгілевичу 75 роківколектив ДАУ
2002Математично-статистичне моделювання стану осушуваних ґрунтів Рівненської областіСасюк, З. К.; Sasyukh, Z.; Мошинський, В. С.; Мошинский, B. C.; Moshynsky, V.
2002Методи створення високопродуктивного стада молочної худобиДідківський, В. О.; Дидковский, В. А.; Didkivskiy, V.
2002Морфологічні та екологічні аспекти природженого зобу у телят на РівненщиніРоманюк, В. Л.; Romanyuk, V.; Горальський, Л. П.; Горальский, Л. П.; Goralsky, L.
2002Морфометрична оцінка органів і тканин у сільськогосподарських тваринГоральський, Л. П.; Горальский, Л. П.; Goralsky, L.; Кропивницький, Ф. І.; Кропивницкий, Ф. И.; Kropivnieky, F.; Корейба, Л. В.; Koreiba, L.; Калтаєва, О. Я.; Калтаева, О. Я.; Kaltaeva, О.
2002Обгрунтування вибору теорії двофазного руху для розрахунку витрати робочої рідини в пневмомеханічному обприскувачіПоліщук, В. М.; Полищук, В. Н.; Polischuk, V.
2002Обмін речовин у японських перепелів за різних рівнів годівліІбатуллін, I. I.; Ибатуллин, И. И.; Ibatullin, I.; Слободянюк, Н. М.; Slobodianiuk, N.; Отченашко, В. В.; Otchenashko, V.
2002Оплата праці на сучасному етапі проведення аграрної реформиВеличко, І. М.; Величко, И. М.; Velichko, I.
2002Організація спільної інженерної служби з обслуговування техніки тваринницької галузі для групи аграрних підприємствМартинишин, Я. М.; Мартынышин, Я. H.; Martynyshin, Y.
2002Організація території на екологічних засадах як основа стабілізації функціонування агроекосистемСтрельченко, В. П.; Strelchenko, V.; Мислива, Т. М.; Мыслыва, Т. Н.; Myslyva, T.; Галич, М. А.; Galych, M.; Дребот, О. В.; Drebot, O.
2002Особливості накопичення 137Cs та 90Sr травостоєм природних пасовищБорщенко, В. В.; Borschenko, V.; Вербельчук, С. П.; Verbelchuk, S.; Вербельчук, Т. В.; Verbelchuk, T.
2002Особливості рекультивації земель в умовах ПоліссяМудрак, А. В.; Mudrak, A.
2002Переведення системи розсадництва хмелю в Україні на рівень екологічно безпечних технологійРадько, В. Г.; Radko, V.
2002Порівняльна оцінка обладнання для приготування кормосумішей на фермах ВРХТимків, В. В.; Тымкив, В. В.; Tymkiv, V.
2002Принципи системності та скінченності діючих факторів у проблемі визначення екологічної безпекиМількевич, В. М.; Милькевич, В. Н.; Milkevych, V.; Шульга, І. В.; Шульга, И. В.; Shulga, I.; Аристархова, Е. О.; Аристархова, Э. А.; Arystarhova, Е.
2002Проблеми статистичного обліку пестицидівДанилко, В. К.; Danylko, V.
2002Прогнозування ефективності норм висіву льону-довгунцяЛімонт, А. С.; Лимонт, А. С.; Limont, A.
2002Розповсюдження гельмінтозів у собак в залежності від породиЛуценко, Л. І.; Луценко, Л. И.; Luzenko, L.; Павленко, С. В.; Pavlenko, S.
2002Роль самоврядування та профспілкової організації в процесі виховання студентівМалярчук, П. М.; Malyarchuk, P.; Ревунець, А. С.; Ревунец, А. С.; Revunetz, А.; Мартинюк, М. А.; Мартынюк, М. А.; Martynyuk, M.; Карпюк, В. В.; Karpyuk, V.; Красько, М. О.; Красько, Н. О.; Krasko, М.
2002Селекційна робота з худобою поліської м’ясної породиБілошицький, В. М.; Белошицкий, В. М.; Biloshycky, V.
2002Сирамін – новий біологічно активний препаратКалиновський, Г. М.; Калиновский, Г. М.; Kalinovsky, G.; Мороз, Л. М.; Moroz, L.
2002Системологічний підхід до аналізу технічних, суспільних та біолого-екологічних системБродський, Ю. Б.; Бродский, Ю. Б.; Brodskyi, Yu.; Вознюк, О. В.; Вознюк, А. В.; Voznyuk, O.; Горобець, С. М.; Горобец, С. H.; Gorobets, S.
2002Стан галузі бджільництва у зоні радіоактивного забруднення ЖитомирщиниЛісогурська, Д. В.; Лисогурская, Д. В.; Lisogurska, D.; Фурман, С. В.; Furman, S.; Кривий, М. М.; Кривой, М. Н.; Kryvyi, M.
2002Створення радіологічно безпечної літньо-пасовищної кормової бази для м’ясної худоби в зоні Полісся УкраїниПолінкевич, В. А.; Полинкевич, В. А.; Polinchevich, V.
2002Створення стад м'ясної худоби на Поліссі ЖитомирщиниПелехатий, М. С.; Пелехатый, Н. С.; Pelehaty, N.; Дородько, М. Р.; Dorodko, М.; Федоренко, Т. В.; Fedorenko, T.
2002Сучасні проблеми аграрного сервісуВергун, М. Г.; Vergun, M.
2002Штучний розум. Можливості його технічної реалізаціїЄфремов, Ю. М.; Ефремов, Ю. Н.; Yefremov, Yu.
Showing results 1 to 51 of 51

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU