DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2007, № 2 (19), т. 1 >

Browsing "2007, № 2 (19), т. 1" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 53 of 53
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Активність ферментів гамма-глутамілтрансферази та лужної фосфатази після імплантації гранул амінокислот молодняку великої рогатої худобиНіщеменко, М. П.; Nischemenko, N.; Нищеменко, Н. П.
2007Біохімічні показники сироватки крові при експериментальному печінковому еймеріозі кролівМанжос, O. Ф.; Manzhos, A.; Манжос, А. Ф.; Передера, P. В.; Peredera, R.; Передера, О. О.; Peredera, E.; Передера, Е. А.
2007Біохімічні та морфологічні показники крові корів, інвазованих дикроцеліями, після використання «Бронтелу 10 %»Замазій, А. О.; Zamaziy, А.; Замазий, А. А.
2007Ветеринарно-санітарна оцінка молока, одержаного в особистих підсобних господарствахФурман, С. В.; Furman, S.; Лісогурська, Д. В.; Lisogurska, D.; Лисогурская, Д. В.
2007Взаємозв’язок органолептичних показників та вмісту пігментів в яловичині якості NOR, PSE, DFDБогатко, Н. М.; Bogatko, N.; Рябчук, Н. О.; Ryabchuk, N.
2007Вивчення фауни гельмінтів диких хижих північно-східної УкраїниЄмець, О. М.; Yemets, O.; Емец, А. М.
2007Вивчення хронічної токсичності інсекто-акарацидного препарату «Дермасектин» на білих щурахПеріг, Ж. М.; Perig, Zh.; Периг, Ж. Н.; Тішин, О. Л.; Tishyn, A.; Тишин, А. Л.; Патерега, І. П.; Paterega, I.; Патерега, И. П.; Сободош, О. Й.; Sobodosh, O.; Висоцька, Т. М.; Vysotskaya, T.; Висоцкая, Т. Н.; Фаріон, О. В.; Farion, O.; Фарион, О. В.
2007Визначення впливу рео- та аденовірусів на ефективність вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту курейПархоменко, Л. І.; Parkhomenko, L.; Пархоменко, Л. И.; Пащенко, О. О.; Pashenko, О.; Пащенко, O. A.
2007Визначення імуногенної активності сироватки антитоксичної проти пастерельозу кролівГоловащук, І. І.; Golovaschuk, I.; Головащук, И. И.; Головащук, А. О.; Golovaschuk, А.; Головащук, А. А.
2007Вікові особливості активності глутатіонзалежних ферментів у сироватці крові страусівПоліщук, В. М.; Polischuk, V.; Полищук, В. Н.
2007Влияние повышенного радиационного фона и социально-экономических факторов на эпизоотическую ситуацию по туберкулезу животныхКассич, В. Ю.; Kassich, V.; Кассіч, В. Ю.; Кассич, Ю. Я.; Kassich, Y.; Кассіч, Ю. Я.
2007Вплив «Бровадазолу 20 %» на організм коропа у гострому експериментіЮськів, І. Д.; Yuskov, I.; Юськов, И. Д.
2007Вплив епізоотичних штамів вірусу інфекційного бронхіту курей на мітотичний режим перещеплюваної культури клітин VEROНестерова, Л. Ю.; Nesterova, L.
2007Вплив міксоспоридій роду Kudoa на органолептичні показники та фізико-хімічні властивості м’яса рибиГорчанок, Н. В.; Gorchanok, N.
2007Вплив умов транспортування та передзабійного утримання свиней на якісні показники м’ясаБукалова, Н. В.; Bucalova, N.; Хіцька, О. А.; Hitska, О.; Хицкая, O. A.
2007Гематологічні показники за хронічного перебігу лептоспірозу великої рогатої худобиРоманюк, Ж. В.; Romanyuk, Zh.; Цибульчак, Л. М.; Cybulchak, L.
2007Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби: інфекційне чи аутоімунне захворювання?Авдосьєва, І. К.; Avdosyeva, I.; Авдосьева, И. К.; Калініна, О. С.; Kalinina, O.; Калинина, О. С.
2007Динаміка живої маси підсвинків при використанні вітаміну UБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Логвиненко, Л. В.; Logvinenko, L.; Сукненко, Т. М.; Suknenko, T.; Сукненко, Т. Н.
2007Динаміка показників природної резистентності організму овець при гострому асептичному запаленніЧелідзе, C. С; Chelidze, S.; Челидзе, C. C.; Киричко, Б. П.; Kirichko, В.
2007До питання прогнозування та боротьби зі сказом в сучасних умовахЛитвин, В. П.; Litvin, V.; Павленко, О. І.; Pavlenko, O.; Павленко, О. И.; Січкар, В. С.; Sichkar, V.; Сичкар, B. C.; Олішевич, О. О.; Oliszewicz, A.; Олишевич, А. А.
2007Досягнення і завдання служби ветеринарної медицини ЖитомирщиниЖиліхівський, А. С.; Zhylihivskyy, A.; Жилихивский, А. С.
2007Доцільність використання препаратів стимулюючої дії при лікуванні хворих на сетаріоз тваринДахно, І. С.; Dakhno, I.; Дахно, И. С.; Клименко, О. С.; Klimenko, A.; Клименко, А. С.
2007Епізоотологічний моніторинг і аналіз основних факторів, що впливають на розвиток епізоотичного процесу при лейкозі великої рогатої худоби в Житомирській областіРоманишина, Т. О.; Romanishina, Т.; Романишина, Т. А.
2007Застосування лічильної камери для зажиттєвої діагностики інвазійних хворобЄвстаф’єва, В. О.; Yestafyeva, V.; Евстафьева, B. A.; Галат, В. Ф.; Galat, V.; Галат, М. В.; Galat, M.
2007Імунобіохімічні показники крові у собак та котів при хворобах хребта й вплив на них медикаментозного лікуванняСухонос, В. П.; Sukhonos, V.; Вишняк, O. C.; Vishniak, O.
2007Імуногенна активність вакцинних штамів Erysipelothrix rhusiopathiae ВР-2Ображей, А. Ф.; Obrazhey, A.
2007Імунокорегувальна терапія великої рогатої худоби при фасціольозіДовгій, Ю. Ю.; Dovgiy, Yu.; Довгий, Ю. Ю.; Олійник, Г. П.; Oliynyk, G.; Олейник, Г. П.; Драгальчук, А. І.; Dragalchuk, A.; Драгальчук, А. И.; Левківський, С. П.; Levkivsky, S.; Левковский, С. П.
2007Імунофізіологічний статус вагітних свиноматок та їх поросят за корекції залізодефіцитних раціонівПукало, Л. Я.; Pukalo, L.
2007Клініко-біохімічні показники та гістологічні зміни печінки і нирок у корів Житомирського ПоліссяЛігоміна, І. П.; Ligomina, I.; Лигомина, И. П.; Горальський, Л. П.; Goralsky, L.; Горальский, Л. П.; Влізло, В. В.; Vlizlo, V.; Влизло, В. В.; Утеченко, М. В.; Utechenko, M.; Соловйова, Л. М.; Solovyova, L.; Соловьева, Л. Н.; Москаленко, В. П.; Moskalenko, V.
2007Компресійний метод виявлення саркоцист у продуктах забою свиней, диференційна діагностика від трихінел та цистицерківТирсіна, Ю. М.; Tirsina, Yu.; Тирсина, Ю. М.; Тирсін, Р. В.; Tirsin, R.; Тирсин, P. B.; Ярчук, Б. М.; Yarchuk, B.
2007Культуральные свойства изолированных культур М. aviumАлексеева, H. B.; Alekseeva, N.; Алексєєва, H. B.
2007Методи ідентифікації культур актиноміцетівСолодка, Л. О.; Solodka, L.; Солодкая, Л. А.
2007Накопичення та розподіл хлорорганічних пестицидів в органах і тканинах риби водосховищ ДніпраСитник, Ю. М.; Sytnik, Y.; Сытник, Ю. М.; Арсан, О. М.; Arsan, О.; Засєкін, Д. А.; Zasekin, D.; Засекин, Д. А.
2007Нові активні біологічні препарати та їх вплив на імунний статус телят і поросятЛитвин, В. П.; Litvin, V.; Поліщук, В. В.; Polishchuk, V.; Полищук, B. B.; Постой, В. П.; Postoy, V.; Литвиненко, В. М.; Lytvynenko, V.; Литвиненко, B. H.; Гомзиков, О. M.; Gomzikow, A.; Гомзиков, A. M.
2007Обсіменіння грунту збудниками токсокарозу в місцях реалізації продукції тваринництваВолошина, Н. О.; Voloshyna, N.; Чорненька, I. В.; Chornenka, I.; Чорненька, И. В.
2007Первинна ізоляція вірусу чуми м’ясоїдних від собакПархоменко, Л. І.; Parkhomenko, L.; Пархоменко, Л. И.; Ільїна, О. В.; Ilyina, O.; Ильина, О. В.
2007Перспективи використання імуномодулюючого препарату «Нукливет» у вівчарствіПінський, О. В.; Pinsky, O.; Пинский, О. В.; Семененко, О. Б.; Semenenko, O.; Палій, І. Ф.; Paliy, I.; Палий, И. Ф.
2007Порівняльна ефективність серологічних та бактеріологічних досліджень в прижиттєвій діагностиці ієрсиніозної інфекції у свинейГоловачова, H. O.; Golovachova, N.; Головачева, H. A.; Доценко, В. О.; Dotsenko, V.; Доценко, B. A.; Сімонович, В. М.; Simonovich, V.; Симонович, B. H.; Бублик, В. М.; Bublik, V.; Бублик, B. H.; Нескоромна, С. П.; Neskoromnaya, S.; Нескоромная, С. П.
2007Порушення ліпідного обміну у корів при дії несприятливих екологічних факторів Чорнобильського походженняЧала, І. В.; Chala, I.; Чалая, И. В.; Чупрун, Л. О.; Chuprun, L.; Чупрун, Л. А.
2007Поширення лейкозу великої рогатої худоби у Рівненській областіРудь, О. Г.; Rud, O.; Марциновський, В. П.; Martcinovskij, V.; Марциновский, В. П.; Гусаковська, Т. М.; Gusacovska, T.; Гусаковская, T. M.
2007Проблеми екології галузі ветеринарної медицини УкраїниІванов, І. Б.; Ivanov, I.; Иванов, И. Б.
2007Профілактика D-гіповітамінозу у молодняка великої рогатої худобиТишківська, Н. В.; Tyshkivska, N.; Тышкивская, H. B.; Сахнюк, В. В.; Sachnyuk, V.; Тишківський, М. Я.; Tyshkivskyi, M.; Тышкивский, М. Я.
2007Реконвалесценты и хронически больные-пастереллоносители как стационарный источник эндогенной инфекции с респираторным синдромомСосницкий, А. И.; Sosnitsky, A.; Сосницький, O. I.
2007Ринопневмонія та стахіботріотоксикоз коней: профілактика та лікуванняГалатюк, О. Є.; Galatyuk, A.; Галатюк, А. Е.; Каньовський, А. І.; Kanyovskiy, А.; Каневский, А. И.
2007Розпилювання рідких біологічних препаратів для інгаляційної імунізації тваринБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Логвиненко, І. В.; Logvinenko, I.; Логвиненко И. В.; Хом’як, І. В.; Homyak, I.; Хомяк, И. В.
2007Роль водних тварин у формуванні природних вогнищ інфекційГалатюк, О. Є.; Galatyuk, A.; Галатюк, А. Е.; Абрамов, A. B.; Abramov, A.
2007Стабільний стронцій – необхідність контролю в тваринному організмі та продукціїХмельницька, Н. М.; Khmelnytska, N.; Хмельницкая, H. H.; Засєкін, Д. А.; Zasekin, D.; Засекин, Д. А.
2007Стан ферментативної ланки антиоксидантної системи печінки перепелів за умов гіпоксичного стресуЧубар, О. М.; Chubar, О.
2007Сучасна епізоотична ситуація іхтіофауни прісноводних водойм УкраїниДавидов, О. М.; Davydov, O.; Давыдов, O. H.; Куровська, Л. Я.; Kurovskaja, L.; Куровская, Л. Я.
2007Токсикологічний контроль антианемічних препаратівБітюцький, В. С.; Bityutskiy, V.; Битюцкий, В. С.; Мельниченко, О. М.; Melnychenko, O.
2007Характеристика амінокислотного складу молока, отриманого від серопозитивних на лейкоз корівБілик, Р. І.; Bilyk, R.; Билык, Р. И.
2007Шляхи зниження вмісту радіонуклідів у рибі прісних водойм України в системі «від ставу – до столу»Ситник, Ю. М.; Sytnik, Y.; Сытник, Ю. М.; Арсан, О. М.; Arsan, О.; Засєкін, Д. А.; Zasekin, D.; Засекин, Д. А.
2007Щодо корисності кролятини для населення у змінених екологічних умовах Поліського регіонуКотелевич, В. А.; Kotelevich, V.; Федотов, В. С.; Fedotov, V.
Showing results 1 to 53 of 53

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU