DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2003, № 1 >

Browsing "2003, № 1" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 58 of 58
Issue DateTitleAuthor(s)
2003Агроекологічна ефективність сівозмін на осушених торфових ґрунтахПарфенюк, Г. І.; Парфенюк, Г. И.; Parfenyuk, G.; Скрипніченко, C. В.; Скрипниченко, С. В.; Skrypnichenko, S.
2003Аналіз деяких анатомо-морфологічних і біохімічних характеристик хвої Pinus kochiana Klotzsch ex C. KochКоба, В. П.; Koba, V.
2003Аналіз рівня забруднення 137Cs та 90Sr прісноводної риби та її внесок у формування дози внутрішнього опромінення сільських споживачівВербельчук, С. П.; Verbelchuk, S.
2003Аналіз та прогнозування виробництва яловичини залежно від ремонтно-технічного обслуговування і стану машин окремих технологічних процесівМартинишин, Я. М.; Мартынишин, Я. Н.; Martynyshyn, Ya.
2003Анатомо-морфологічна стійкість сортів картоплі на ушкодження кільцевою гниллюЛитвак, І. П.; Литвак, И. П.; Litvak, I.; Левченко, В. Б.; Levchehko, V.
2003Біогумус та кормова добавка на основі експресної біоферментації органічних речовинБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Залуцький, С. В.; Залуцкий, С. В.; Zalutsky, S.; Шевчук, В. Ф.; Schevchuk, V.; Залуцький, О. В.; Залуцкий, О. В.; Zalutsky, О.
2003Визначення граничної витрати повітря в пневмомеханічному обприскувачіПоліщук, В. М.; Полищук, В. Н.; Polyschuk, V.
2003Вирощування багаторічних бобових культур на насіння в зоні Полісся УкраїниХрапійчук, П. П.; Храпийчук, П. П.; Khrapiychuk, Р.; Бобер, А. Ф.; Bober, А.; Храпійчук, І. П.; Храпийчук, И. П.; Кhrapiychuk, I.
2003Відтворювальні здатності корів чорно-рябої породи різного походження, генотипів і лінійПелехатий, М. С.; Пелехатый, Н. С.; Pelehatyi, М.; Кальчук, Л. А.; Kaltchuk, L.
2003Внутрішня енергія гумусу – критерій оцінки агроекологічного стану ґрунтівНадточій, П. П.; Надточий, П. П.; Nadtochiy, Р.; Рудницький, Л. О.; Рудницкий, Л. О.; Rudnitskiy, L.
2003Водні ресурси України: еколого-статистичний аналізДанилко, В. К.; Danylko, V.
2003Вплив детергентів на морфологічний та біохімічний склад крові свиноматокБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Козел, Н. М.; Kozel, N.; Вербельчук, Т. В.; Verbelchuk, T.
2003Вплив згодовування анальциму на якісні показники сперми кнурівАндрійчук, В. Ф.; Андрийчук, В. Ф.; Andiychuk, V.; Гетьман, Г. М.; Getman, M.; Башинська, В. В.; Башинская, В. В.; Bashynska, V.
2003Вплив передзбиральної густоти стеблостою льону-довгунця на якість волокнаЛімонт, А. С.; Лимонт, А. С.; Limont, А.
2003Вплив радіонуклідів на локомоцію війок переживаючих клітин миготливого епітелію перлівницевихЧорномаз, Т. В.; Черномаз, Т. В.; Chernomaz, Т.
2003Вплив світлового фактора на проходження етапів органогенезу валеріани лікарської в північній частині лісостепової зони УкраїниКовтуник, І. М.; Ковтунник, И. Н.; Kovtunnyk, I.; Світельський, М. М.; Свительский, Н. М.; Svitelsky, М.
2003Вплив сумісного застосування біологічних і хімічних засобів захисту рослин на проростання насіння і розвиток озимої пшениціТимощук, Т. М.; Тимощук, Т. Н.; Timoshchuk, T.; Дереча, О. А.; Дереча, А. А.; Derecha, O.; Солодка, Л. О.; Солодкая, Л. А.; Solodka, L.
2003Вплив трематодної інвазії на особливості трофіки Lymnaea corvus (Molluska: Pulmonata)Василенко, О. М.; Vasylenko, О.
2003Вплив фенолів водного середовища на вміст загального білка в органах жабурниці (Mollusca: Bivalvia: Unionidae)Янович, Л. М.; Yanovich, L.; Стадниченко, А. П.; Stadnychenko, А.
2003Вплив фенолу на вміст гемоглобіну і на забезпеченість ним одиниці загальної маси тіла і м'якого тіла Planorbarius corneus (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) у нормі та за інвазії трематодамиСтадниченко, А. П.; Stadnychenko, А.; Гирин, В. К.; Hyryn, V.; Мостіпака, О. А.; Мостипака, О. А.; Mostipaka, О.
2003Генетичні параметри симбіозу Medicago sativa L. та Rhizobium melilotiПазюк, О. А.; Pazyuk, О.
2003До анатомічної характеристики деревини деяких представників роду Betula L.Литвак, П. В.; Litvak, Р.; Тарасевич, О. В.; Тарасович, О. В.; Tarasevich, О.
2003До питання методології ґрунтового картографуванняШатохін, А. В.; Шатохин, А. В.; Shatohin, А.; Ачасов, А. Б.; Аchasov, А.; Трускавецький, С. Р.; Трускавецкий, С. Р.; Тruskavetsky, S.; Кудрик, А. П.; Kudrik, А.
2003До розробки методики фітоценотичного моніторингу осушуваних ґрунтівГладовська, Т. М.; Гладовская, Т. М.; Gladovska, Т.; Мошинський, В. С.; Мошинский, В. С.; Moshynsky, V.
2003Еколого-агрохімічна оцінка стану ґрунтів орних земель зони Полісся Житомирської областіТрембіцький, В. А.; Трембицкий, В. А.; Trembitsky, V.
2003Еколого-економічні аспекти виробництва хліба та хлібобулочних виробівПерелигін, М. М.; Перелыгин, Н. Н.; Perelygin, М.
2003Економічний аналіз виробництва зерна на ЖитомирщиніНовікова, М. Ф.; Новикова, М. Ф.; Novikova, М.
2003Економічний зміст податків та їх роль у державному регулюванні економікиПрисяжнюк, І. В.; Присяжнюк, И. В.; Prysyazhnyuk, I.
2003Епізоотологічний моніторинг гельмінтозів курей та індиків приватних господарств ОдещиниБогач, М. В.; Bogach, М.; Тараненко, І. Л.; Тараненко, И. Л.; Taranenko, I.
2003Ефективність формування різних конструкцій крон яблуні в інтенсивних садах Полісся та північно-західного Лісостепу УкраїниКуян, В. Г.; Kuyan, V.
2003Забур'яненість насаджень хмелю, розробка системи захисту від бур'янівВенгер, О. В.; Venger, О.
2003Значення метричних характеристик черепашки в систематиці роду Bithynia (Pectinibranchia, Bithyniidae)Першко, І. О.; Першко, И. А.; Pershko, I.
2003Інвестиційна діяльність в АПК як фактор регіональної продовольчої безпекиСкидан, О. В.; Skydan, О.
2003Комплексний аналіз конхіологічних ознак черепашок підроду Anisus s. str. (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae)Уваєва, О. І.; Уваева, Е. И.; Uvayeva, О.
2003Мінливість бобових рослин за азотфіксувальною активністю та бульбочкоутвореннямПазюк, О. А.; Pazyuk, О.
2003Морфологічна характеристика яєчників великої рогатої худоби, вирощеної на радіаційно забрудненій місцевостіЗаїка, С. С.; Заика, С. С.; Zaika, S.
2003Направленість обмінних процесів у молодняка ВРХ в залежності від умов годівліРоманчук, Л. Д.; Romanchuk, L.; Аннамухаммедова, О. О.; Аннамухаммедова, Е. А.; Annamuchammedova, E.; Аннамухаммедов, А. О.; Annamuchammedov, А.
2003Нові підходи щодо створення, оцінки і добору конкурентоспроможних форм і сортів хмелюЛяшенко, М. І.; Ляшенко, М. И.; Lyshenko, М.; Поліщук, В. Д.; Полищук, В. Д.; Polishchuk, V.; Поліщук, І. Б.; Полищук, И. Б.; Polishchuk, I.; Жигадло, Ю. В.; Zhigadlo, Yu.; Кравчук, Н. Р.; Kravchuk, N.
2003Організація оцінки і використання бугаїв-плідників у стаді племзаводу та її удосконаленняКовальчук, І. В.; Ковальчук, И. В.; Kovalchuk, I.
2003Особливості прояву фагоцитарної активності та інтенсивності нейтрофілів крові у молодняка великої рогатої худоби в умовах радіоактивного забруднення довкілляСавченко, І. Г.; Савченко, И. Г.; Savchenko, I.; Семененко, О. Б.; Semenenko, О.; Палій, І. Ф.; Палий, И. Ф.; Paliy, I.
2003Особливості синантропізації видового складу флори осушених територійВолодимирець, В. О.; Володимирец, В. А.; Volodimirets, V.
2003Патоморфологічні аспекти діагностики лейкозів великої рогатої худобиГоральський, Л. П.; Горальский, Л. П.; Goralsky, L.; Кропивницький, Ф. І.; Крапивницкий, Ф. И.; Kropyvnytsky, F.
2003Пошук ефективних препаратів для лікування коней при лептоспірозіКаньовський, А. І.; Каневский, А. И.; Kanevskiy, А.
2003Природа органічного спокою насіння глоду м'якуватого (Crataegus submollis) і способи його порушенняНадточій, І. П.; Надточий, И. П.; Nadtochiy, I.
2003Продуктивність і адаптивні ознаки сортономерів хмелю в агроекологічних умовах зони ПоліссяШтанько, І. П.; Штанько, И. П.; Shtanko, I.
2003Продуктивність та якість кормів з багаторічних та однорічних сіяних фітоценозів залежно від удобрення та фази вегетаціїМойсієнко, В. В.; Мойсеенко, В. В.; Moiseenko, V.
2003Проникливість шкіри великої рогатої худоби в умовах тривалого впливу на організм низьких доз радіоактивного випромінюванняКовальчук, Ю. В.; Kovalchuk, Yu.; Калиновський, Г. М.; Калиновский, Г. М.; Kalinovskiy, G.; Карпюк, В. В.; Karpyuk, V.
2003Радіологічна оцінка «критичних» населених пунктів Коростенського району Житомирської областіДідух, М. І.; Дидух, Н. И.; Didukh, M.; Євтушок, І. М.; Евтушок, И. М.; Yevtushok, I.; Мартенюк, Г. М.; Мартенюк, Г. Н.; Martenyuk, G.
2003Розповсюдження і шкідливість сухої фузаріозної та мокрої бактеріальної гнилей бульб картоплі в зоні Полісся УкраїниПоложенець, В. М.; Положенец, В. М.; Polozhenets, V.; Руденко, Ю. Ф.; Rudenko, Yu.
2003Розподіл активності 137Cs у нижньому ярусі сосново-лишайникового типу лісуВасенков, Г. І.; Васенков, Г. И.; Vasenkov, G.; Бєльська, О. В.; Бельская, О. В.; Belska, О.
2003Роль антропогенних факторів у підвищенні стійкості озимої пшениці до септоріозу в агроекологічних умовах ПоліссяКлючевич, М. М.; Klyuchevitch, М.
2003Селекційно-генетичні параметри надою та хімічного складу молока корів чорно-рябої породи Поліської зониПелехатий, М. С.; Пелехатый, Н. С.; Pelekhaty, N.; Савчук, І. М.; Савчук, И. Н.; Savchuk, I.
2003Стан олійно-жирової галузі України, проблеми та перспективи розвиткуБойко, С. М.; Boyko, S.
2003Стан реструктуризованих аграрних підприємств УкраїниСимоненко, Л. І.; Симоненко, Л. И.; Simonenko, L.
2003Структура популяції збудника ризоктоніозу картопліПоложенець, В. М.; Положенец, В. М.; Polozhenets, V.; Саюк, О. А.; Саюк, А. А.; Sayuk, О.
2003Тритій у радіоекологічних проблемах зрошувального землеробстваГригор'єва, Л. І.; Григорьева, Л. И.; Grigoryeva, L.
2003Характеристика типів пилкового взятку на ЖитомирщиніЛісогурська, Д. В.; Лисогурская, Д. В.; Lisogurska, D.; Фурман, С. В.; Furman, S.; Сазонюк, А. А.; Sazonyuk, А.
2003Хіміко-технологічна оцінка реєстрованих сортів хмелюЛяшенко, М. І.; Ляшенко, М. И.; Lyashenko, М.; Венгер, О. О.; Venger, О.
Showing results 1 to 58 of 58

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU