DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2004, № 1 (12) >

Browsing "2004, № 1 (12)" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 59 of 59
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Агроекологічна характеристика ґрунтового покриву локального елементу агроландшафтуЖуравель, С. В.; Zhuravel, S.; Чорний, А. Д.; Chorny, A.; Черный, А. Д.; Корсун, А. М.; Korsun, A.; Корсун, А. Н.; Кравчук, М. М.; Kravchuk, M.; Кравчук, Н. Н.; Трембіцький, В. А.; Trembitsky, V.; Трембицкий, В. А.
2004Агроекологічні передумови вирощування зернових культур у зоні Полісся Житомирської областіГалич, М. А.; Galich, M.; Галич, Н. А.
2004Альтернатива агротехнічним заходам при вирощуванні хмелюВенгер, О. В.; Venger, O.
2004«Афродіта» – комплексний апіфітопрепарат пролонгованої дії для лікування акушерсько-гінекологічних захворювань самок сільськогосподарських тваринПостоєнко, В. О.; Postoyenko, V.; Постоенко, В. А.; Засєкін, Д. А.; Zasyekin, D.; Засекин, Д. А.
2004Біохімічні показники крові при лептоспірозі корівРоманюк, Ж. В.; Romanyuk, Zh.
2004Види хвороб томата та стійкість плодів до них при зберіганніМихальська, О. М.; Mikhalska, O.; Михальская, Е. Н.
2004Використання зарубіжного та вітчизняного досвіду у розвитку кредитних відносин в сільському господарствіПиріг, Г. І.; Pyrig, G.; Пыриг, Г. И.
2004Вирощування гібридного матеріалу хмелю в спрямованих агроекологічних умовах на ранніх етапах селекціїЛитвак, П. В.; Lytvak, P.; Жигадло, Ю. В.; Zhigadlo, Yu.
2004Вміст важких металів у ґрунті під озимою пшеницею та її продуктивність залежно від систем удобрення та способів основного обробіткуКривіч, Н. Я.; Krivich, N.; Крывич, Н. Я.; Білявський, Ю. А.; Bilyavsky, Yu.; Белявский, Ю. А.; Мандзик, Я. П.; Mandzyk, Ya.; Гаєвський, М. М.; Gaevsky, M.; Гаевский, Н. Н.
2004Вплив генотипів бобових рослин і бульбочкових бактерій на визначення ефективності симбіозуПазюк, О. А.; Pazyuk, O.
2004Вплив строків зберігання шишок хмелю реєстрованих сортів на втрати гірких речовинВенгер, О. О.; Venger, O.
2004Вплив строків збирання ароматичних і гірких сортів на пивоварні якості хмелюЛяшенко, М. І.; Lyashenko, N.; Ляшенко, Н. И.; Черненко, О. В.; Chernenko, O.; Черненко, Е. В.
2004Вплив строків посіву та норм висіву насіння на фітосанітарний стан і продуктивність агроценозу озимої пшениціТимощук, Т. М.; Timoshchuk, T.; Тимощук, Т. Н.
2004Вплив фізіологічно активних речовин компостів після культивування гливи Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr) Kumm на ріст і розвиток Allium cepa L. та Allium sativum L.Перепелиця, Л. О.; Perepelitsya, L.; Перепелица, Л. А.; Пазюк, О. М.; Pazyuk, O.; Пазюк, О. Н.; Ярош, О. П.; Yarosh, H.; Ярош, Е. П.
2004Гематологічні показники крові корів різних типів конституції української чорно-рябої молочної породиБуткалюк, Ж. В.; Butkalyuk, Zh.
2004До питання оцінки технічного рівня та якості лісогосподарських машинБегеба, В. М.; Begeba, V.; Бегеба, В. Н.
2004До питання щодо коопераціїСуліменко, Л. А.; Sulimenko, L.; Сулименко, Л. А.; Булуй, О. Г.; Bului, A.; Булуй, А. Г.
2004Екологічні аспекти зрівноваженого розвитку сільських регіонівЧеревко, Г. В.; Cherevko, G.; Іваницька, Г. Б.; Ivanytska, G.; Иваницкая, Г. Б.
2004Еколого-технологічні аспекти головних рубок у лісах УкраїниСвириденко, В. Е.; Sviridenko, V.; Бегеба, В. М.; Begeba, V.; Бегеба, В. Н.
2004Емпіричні результати обстеження маркетингової діяльності малих переробних підприємствОвдіюк, О. М.; Ovdiyuk, O.; Овдиюк, Е. Н.
2004Епізоотологія сетаріозу великої рогатої худобиГалат, В. Ф.; Galat, V.; Прудкий, Ю. В.; Prudkyi, Yu.; Прудкый, Ю. В.
2004Ефективність створення та використання сіяних травостоїв багаторічних трав в умовах Полісся УкраїниМойсієнко, В. В.; Moysiyenko, V.; Мойсеенко, В. В.
2004Зниження витрат енергії та екологізація її джерел у молочному скотарствіКохана, Т. М.; Kohana, T.
2004Зовнішні ефекти та державна інтервенція: еколого-економічний аспектЗіновчук, Н. В.; Zinovchuk, N.; Зиновчук, Н. В.
2004Конхіологічні та каріологічні особливості Microcolpia (Potamoctebiana) canaliculata Bourguignat, 1884 (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae)Першко, І. О.; Pershko, I.; Першко, И. О.
2004Кредитування аграрного сектора економіки України – основа залучення внутрішніх джерел інвестуванняОрликовський, М. О.; Orlikovsky, M.; Орликовский, Н. А.
2004Морфофункціональні зміни щитоподібної залози у телят з природженим зобом на радіоактивно забрудненій територіїРоманюк, В. Л.; Romanyuk, V.; Горальський, Л. П.; Horalsky, L.; Горальский, Л. П.; Камінська, Л. П.; Kaminska, L.; Каминская, Л. П.
2004Накопичення хлорорганічних пестицидів прісноводними двостулковими молюсками (Mollusca: Bivalvia: Unionidae)Стадниченко, А. П.; Stadnychenko, A.; Янович, Л. М.; Yanovich, L.
2004Оптимізація раціону годівлі молочних корів – резерв підвищення економічної ефективності виробництва молокаСвітлишин, І. І.; Svitlishin, I.; Свитлишин, И. И.
2004Особливості поширення та заходи захисту картоплі від картопляної цистоутворюючої нематоди Globodera ractochiensis в умовах Полісся Житомирської областіЗаполовський, С. А.; Zapolovsky, S.; Заполовский, С. А.; Саюк, О. А.; Sayuk, O.
2004Отримання зеленої підкормки для молодняка тварин на субстраті КПБ застосовуючи «живу» та «мертву» водуБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Сукненко, Т. М.; Suknenko, T.; Павлюк, Н. В.; Pavluk, N.; Колпачков, Е. М.; Kolpachkov, T.
2004Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за екстер'єрним типомДідківський, А. М.; Didkovsky, A.; Дидковский, А. Н.; Дідківський, В. О.; Didkovsky, V.; Дидковский, В. А.
2004Пасокопродуктивність та виділення пасоки деякими представниками роду Betula L.Литвак, П. В.; Lytvak, P.; Тарасевич, О. В.; Tarasevich, A.; Тарасевич, А. В.
2004Перспективи математичної екологіїБлажкевич, Т. П.; Blazhkevych, T.; Волочков, В. В.; Volochkov, V.
2004Перспективний шлях розвитку Поліського регіону – еколого-рекреаційний напрямокІванюк, Д. П.; Ivanyuk, D.; Иванюк, Д. П.
2004Поліфенольні сполуки хмелю і якість пиваЛяшенко, М. І.; Lyashenko, M.; Ляшенко, Н. И.; Кравчук, Н. Р.; Kravchuk, N.; Іващенко, І. В.; Ivashchenko, I.; Иващенко, И. В.
2004Порівняльна оцінка енергетичної цінності їстівної частини туш бичків української чорно-рябої молочної породи при прив'язному та безприв'язному утриманніЛіцький, В. О.; Litsky, V.; Лицкий, В. О.
2004Порушення гематологічних показників Planorbarius Purpura (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) за дії на нього йонів кобальту водного середовищаСтадниченко, А. П.; Stadnichenko, A.; Киричук, Г. Є.; Kyrychuk, G.; Киричук, Г. Е.
2004Поширення та шкодочинність основних хвороб конюшини лучної в умовах Північного Лісостепу УкраїниДереча, О. А.; Derecha, O.; Дереча, А. А.; Русс, І. О.; Russ, I.; Русс, И. А.
2004Реагування репродуктивної системи ставковика озерного на вплив різних концентрацій хлориду мідіПінкіна, Т. В.; Pinkina, T.; Пинкина, Т. В.
2004Резерви підвищення попиту і пропозиції на ринку молокаГлібов, Р. В.; Glebov, R.; Глебов, Р. В.
2004Розробка та використання нормативів змиву ґрунту при оцінці проектів агроекосистем на лесових масивах ПоліссяДребот, О. В.; Drebot, O.
2004Санітарно-гігієнічний рівень мікроклімату в приміщеннях для сухостійних корів у стійловий періодПольовий, Л. В.; Polioviy, L.; Полевой, Л. В.; Яремчук, А. С.; Yaremchuk, A.
2004Селекційний і лінійний способи рубок догляду за лісом у соснових культурах свіжого боруБузун, В. О.; Buzun, V.; Бузун, В. А.; Головецький, М. П.; Golovetsky, M.; Головецкий, М. П.; Турко, В. М.; Turko, V.; Турко, В. Н.; Турчак, Ф. М.; Turchak, F.; Турчак, Ф. Н.
2004Симбіопаразитарний патогенетичний комплекс при фасціольозі великої рогатої худобиВаховський, І. Л.; Vakhovsky, I.; Ваховский, И. Л.
2004Сталий розвиток аграрного сектора: сутність та методи його формуванняМартинов, С. В.; Martynov, S.; Мартынов, С. В.
2004Стан виробництва насіння зернових культур в умовах формування ринкуПриймачук, Т. Ю.; Priymanchuk, Т.
2004Створення інфраструктури аграрного ринку на ЖитомирщиніМаслак, П. В.; Maslak, P.
2004Сучасний стан молокопереробної галузі Житомирської областіЧугаєвська, С. В.; Chugayevska, S.; Чугаевская, С. В.
2004Сучасний стан та перспективи розвитку молочного скотарства на РівненщиніМартинчик, О. А.; Martynchyk, O.; Мартынчик, О. А.
2004Тенденції розвитку особистих селянських господарств Житомирської областіШвець, Т. В.; Shvets, T.; Швец, Т. В.
2004Теоретичні аспекти визначення економічної ефективностіНовікова, М. Ф.; Novikova, M.; Новикова, М. Ф.
2004Токсикорезистентність ставковика озерного Lymnaea stagnalis за дії на нього йонами важких металівВискушенко, Д. А.; Vyskushenko, D.; Выскушенко, Д. А.
2004Трансформація основних поживних речовин і енергії корму в протеїн м'яса і жир залежно від способу утримання бичків української червоно-рябої молочної породиПольовий, Л. В.; Poliovy, L.; Полевой, Л. В.; Романенко, Т. Д.; Romanenko, T.
2004Фауна та екологія прісноводних легеневих гастропод Шацького національного паркуГарбар, Д. А.; Garbar, D.; Гарбар, О. В.; Garbar, O.; Гарбар, А. В.
2004Формування землезабезпеченості фермерських господарств радіоактивно забрудненої зониДовженко, В. А.; Dovzhenko, V.
2004Формування потенціалу економічного зростання регіонуСимоненко, Л. І.; Symonenko, L.; Симоненко, Л. И.
2004Шляхи відродження льонарства в УкраїніДідора, В. Г.; Didora, V.; Дидора, В. Г.; Деребон, І. Ю.; Derebon, I.; Деребон, И. Ю.
2004Якісний склад гумусу і кінетика процесу нітрифікації в грунтах, що зазнали різного ступеня антропогенного навантаженняНадточій, П. П.; Nadtochiy, P.; Надточий, П. П.; Мислива, Т. М.; Myslyva, T.; Мыслыва, Т. Н.; Трембіцький, В. А.; Trembitsky, V.; Трембицкий, В. А.
Showing results 1 to 59 of 59

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU