DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2004, № 2 (13) >

Browsing "2004, № 2 (13)" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 47 of 47
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Активізація інноваційної діяльності як напрям оновлення матеріально-технічної бази харчової промисловості Житомирської областіКушніренко, О. М.; Kushnirenko, О.; Кушниренко, О. М.
2004Біологічний вплив середовища як фактор селекційного процесу у стаді великої рогатої худобиІванова, Н. В.; Ivanova, N.; Иванова, Н. В.; Іванов, І. А.; Ivanov, I.; Иванов, И. А.
2004Біхевіористична модель групової мотивації (праксеологічний контекст)Богоявленська, Ю. В.; Bogoyavlenska, Yu.; Богоявленская, Ю. В.
2004Бобові культури в землеробстві Полісся УкраїниХрапійчук, П. П.; Khrapiychuk, P.; Храпийчук, П. П.; Храпійчук, І. П.; Khrapiychuk, I.; Храпийчук, И. П.
2004Використання біохімічних індексів при оцінці обміну речовин сільськогосподарських тваринДідух, М. І.; Didukh, M.; Дидух, Н. И.; Романчук, Л. Д.; Romanchuk, L.; Аннамухаммедова, О. О.; Annamukhammedova, O.; Аннамухаммедов, А. О.; Annamukhammedov, A.
2004Внутрівидова мінливість берези повислої в умовах Центрального Полісся УкраїниЛитвак, П. В.; Litvak, P.; Тарасевич, О. В.; Tarasevich, O.; Тарасевич, А. В.
2004Вплив антропогенних факторів на заселеність рослин хмелю хмелевою попелицеюЯкубенко, І. В.; Yakubenko, I.; Якубенко, И. В.
2004Вплив відходів спиртового виробництва на урожайність та якість зерна озимої пшениціЯворов, В. М.; Yavorov, V.; Яворов, В. Н.
2004Вплив добрив та їх комбінацій на стійкість районованих і перспективних сортів картоплі до кільцевої гнилі в умовах Українського ПоліссяЛитвак, І. П.; Litvak, I.; Литвак, И. П.; Левченко, В. Б.; Levchenko, V.
2004Вплив різних типів годівлі на ріст та розвиток цуценятБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Благой, О. В.; Blagoi, O.; Благой, А. В.; Степаненко, В. М.; Stepanenko, V.; Степаненко, В. Н.; Купринець, Р. О.; Kuprenets, R.; Купринец, Р. А.
2004Вплив супербіодобрива на урожайність і якість сільськогосподарських культурЄвтушок, І. М.; Yevtushok, I.; Евтушок, И. М.; Деребон, І. Ю.; Derebon, I.; Деребон, И. Ю.; Майстер, А. А.; Maister, A.; Євтушок, М. І.; Yevtushok, M.; Евтушок, М. И.
2004Гістоархітектоніка органів і тканин собак, що утримувались на радіоактивно забрудненій територіїГоральський, Л. П.; Goralsky, L.; Горальский, Л. П.; Фасоля, В. П.; Fasolya, V.; Дунаєвська, О. Ф.; Dunayevska, O.; Дунаевская, О. Ф.; Хоменко, З. В.; Khomenko, Z.; Горальська, І. Ю.; Goralska, I.; Горальская, И. Ю.
2004Детергент алуніт в раціонах гусей горьковської породиБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Павлюк, Н. В.; Pavlyuk, N.; Карпенко, В. І.; Karpenko, V.; Карпенко, В. И.; Петришин, С. В.; Petryshyn, S.; Гриненко, Н. М.; Grynenko, N.; Гриненко, Н. Н.
2004Деякі аспекти машинно-технологічного сервісу на прикладі Житомирської МТСВергун, М. Г.; Vergun, M.; Вергун, Н. Г.
2004Деякі морфологічні ознаки сходів Pinus pallasiana D. Don. у різних лісорослинних умовахКоба, В. П.; Koba, V.
2004Динаміка вмісту глюкози у печінці великої рогатої худоби, інвазованої Fasciola hepaticaЖитова, О. П.; Zhytova, O.; Житова, Е. П.
2004Динаміка показників гемопоезу в ягнят породи прекос на забрудненій радіонуклідами території Центрального Полісся УкраїниПінський, О. В.; Pinsky, O.; Пинский, О. В.
2004Дрібні котушкові (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) – проміжні хазяї парамфістом ВолиніУваєва, О. І.; Uvayeva, О.; Уваева, Е. И.
2004Економічна ефективність галузі картоплярства в Житомирській областіМаліновська, К. О.; Malinovska, К.; Малиновская, Е. А.
2004Елементи державної підтримки розвитку соціальної інфраструктури селаБондар, С. І.; Bondar, S.; Бондарь, С. И.
2004Інтенсивність забруднення зерна озимого жита 90Sr залежно від агрохімічних показників дерново-підзолистого ґрунтуМельник, А. І.; Melnik, А.; Мельник, А. И.
2004Іони важких металів у раціоні Lymnaea palustris (Mollusca: Pulmonata)Василенко, О. М.; Vasilenko, О.
2004Льонарству – ресурсозберігаючу технологіюВодяницький, Г. П.; Vodyanytsky, G.; Водяницкий, Г. П.; Корсак, С. Й.; Korsak, S.; Корсак, С. И.
2004Модельні дослідження впливу параметрів ґрунтообробних робочих органів на якість їх роботиКухарець, С. М.; Kukharets, S.; Кухарец, С. Н.; Шелудченко, Б. А.; Sheludchenko, B.; Білецький, В. Р.; Biletskyi, V.; Белецкий, В. Р.; Романишин, О. Ю.; Romanishyn, O.; Романишин, А. Ю.; Бушма, С. В.; Bushma, S.; Дідківський, М. П.; Didkivskyi, M.; Дидковский, М. П.; Шубенко, В. О.; Shubenko, V.; Шубенко, В. А.
2004Морфометричні індекси як показники впливу Aspidogaster conchicola Baer на фізіологічний стан Unio pictorum ponderosusПавлюченко, О. В.; Pavlyuchenko, О.
2004Нормування праці в обслуговуючих галузях сільськогосподарських підприємствЖитинський, Ю. В.; Zhytynskyi, Yu.; Житинский, Ю. В.
2004Основні шляхи збільшення іноземних інвестицій в Житомирській областіРозумей, Т. М.; Rozumey, Т.; Розумей, Т. Н.
2004Особливості накопичення 137Cs епігейними лишайникамиБєльська, О. В.; Belska, O.; Бельская, О. В.
2004Особливості обліку виробничих запасів та калькулювання собівартості продукції на деревообробних підприємствахШатило, Н. В.; Shatilo, N.
2004Особливості росту тварин абердин-ангуської породиДідківський, А. М.; Didkovskyi, A.; Дидковский, А. Н.; Панько, В. М.; Panko, V.
2004Перспективи використання декоративних форм сосни звичайної в декоративному садівництві Полісся і Лісостепу УкраїниМаринич, І. С.; Marynych, I.; Маринич, И. С.; Балабушка, В. К.; Balabushka, V.
2004Порівняльна оцінка впливу деяких біологічно активних речовин на корекцію імунорегуляторних функцій організму, підвищення продуктивності телят та якості отриманої продукції на забруднених радіонуклідами територіяхКотелевич, В. А.; Kotelevych, V.; Федотов, В. С.; Fedotov, V.; Олійник, Г. П.; Oliynyk, G.; Олийнык, Г. П.
2004Проблема енергоносіїв та її вирішення в сільському господарстві України біоенергетичними газогенераторамиЛось, Л. В.; Los, L.; Цивенкова, Н. М.; Tsyvenkova, N.
2004Проблеми розвитку харчової промисловості України в перехідний періодТрухан, О. Л.; Trukhan, O.; Трухан, А. Л.
2004Прогнозування забур'яненості посівів льону-довгунця як фактора механізованого збиранняЛімонт, А. С.; Limont, A.; Лимонт, А. С.
2004Продуктивність агроценозу та еколого-економічна ефективність застосування системи удобрення на фоні різних способів обробітку дерново-підзолистого ґрунтуВорона, Л. І.; Vorona, L.; Ворона, Л. И.; Надточій, П. П.; Nadtochiy, P.; Надточий, П. П.; Трембіцький, В. А.; Trembitsky, V.; Трембицкий, В. А.; Гулковський, В. В.; Gulcovsky, V.; Гулковский, В. В.
2004Розвиток індивідуальних форм підприємницької діяльності в аграрному секторі ЖитомирщиниБуднік, О. М.; Budnik, О.; Будник, О. Н.
2004Роль податку на додану вартість у становленні та розвитку податкової системи в Україні та подолання проблеми подвійного оподаткування підакцизних товарівСуліменко, Л. А.; Sulimenko, L.; Сулименко, Л. А.; Зима, Ю. П.; Zima, Yu.
2004Світова політика зарубіжних країн щодо регулювання імпорту-експорту продуктів тваринництваТопіха, В. І.; Topiha, V.; Топиха, В. И.
2004Сезонна динаміка різноманіття фітомікроепілітону різних ділянок річки ТетерівКорнійчук, Н. М.; Korniychuk, N.; Корнийчук, Н. М.
2004Стан гемопоезу та обмін деяких макро- і мікроелементів у корівСоколюк, В. М.; Sokolyuk, V.
2004Структура населення птахів стиглих дубових лісів Західного ПоліссяГузій, А. І.; Guziy, А.; Гузий, А. И.
2004Теоретичне осмислення проблем відтворення робочої силиВолківська, А. М.; Volkivska, A.; Волковская, А. М.
2004Територіальні аспекти виробництва зернаНовікова, М. Ф.; Novikova, M.; Новикова, М. Ф.
2004Технологія вирощування пелюшки в умовах Полісся УкраїниРатошнюк, І. Ю.; Ratoshnyuk, I.; Ратошнюк, И. Ю.; Ратошнюк, В. І.; Ratoshnyuk, V.; Ратошнюк, В. И.
2004Формування системи корпоративного управління в акціонерних товариствах АПКЦиганенко, Г. В.; Tsyganenko, G.; Цыганенко, А. В.
2004Якість насіння в період становлення ринкуПриймачук, Т. Ю.; Priymachuk, T.
Showing results 1 to 47 of 47

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU