DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2005, № 1 (14) >

Browsing "2005, № 1 (14)" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 57 of 57
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Агроекологічний стан дерново-підзолистого глеюватого супіщаного ґрунту та система удобрення зерно-кормової сівозміниБобрусь, С. В.; Bobrus, S.
2005Антикризове управління ризиком у підприємництвіКопчинська, В. В.; Копчинская, В. В.; Kopchinska, V.
2005Бюджетна підтримка галузі рослинництваФещенко, Н. М.; Фещенко, Н. Н.; Feshchenko, N.; Ратошнюк, Т. М.; Ратошнюк, Т. Н.; Ratoshnyuk, T.
2005Визначення загальної енергоємності використання автомобілів з газогенераторною установкою в екологічних агротехнологіяхЄмець, Б. В.; Емец, Б. В.; Yemets, B.
2005Визначення і успадковуваність активності азотфіксації і нодуляції у Medicago sativa і Rhizobium melilotiПазюк, О. А.; Pazyiuk, O.
2005Вовк (Canis lupus) і бобер (Castor fiber) на території півночі житомирського Полісся як складові системи «хижак–жертва»Жила, С. М.; Жила, С. Н.; Zhyla, S.; Гузій, А. І.; Гузий, А. И.; Guziy, A.
2005Вплив передзбиральної густоти стеблостою льону-довгунця на вирівняність рослинЛімонт, А. С.; Лимонт, А. С.; Limont, A.
2005Вплив природних мінералів на інтенсивність росту, молочну продуктивність та вміст Cs-137 в молозиві корів-первістокСавчук, І. М.; Савчук, И. Н.; Savchuk, I.
2005Вплив строків живцювання і метамерності зелених живців малопоширених садових культур на їх укорінення в умовах штучного тумануНадточій, І. П.; Надточий, И. П.; Nadtochiy, P.
2005Детергенти цеоліти та алуніти в раціонах свиней, їх вплив на мінеральний склад продуктів забоюБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Сукненко, Т. М.; Suknenko, T.
2005До розрахунку тракторно-транспортних агрегатівЛімонт, А. С.; Лимонт, А. С.; Limont, A.
2005Дослідження особливостей розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах АПК на прикладі Житомирської областіЦиганенко, Г. В.; Цыганенко, А. В.; Tsyganenko, G.
2005Екологічні та соціальні чинники створення національного природного парку «Подільське Полісся»Мудрак, О. В.; Mudrak, О.
2005Еколого-фауністична характеристика видів родини Lumbricidae (Annelida, Oligochaeta) Словечансько-Овруцького кряжуГарбар, О. В.; Гарбар, А. В.; Garbar, А.; Хом'як, І. В.; Хомяк, И. В.; Homyak, I.
2005Екотоксикологічна характеристика ставковика озерного за дії на нього хлориду кадмію водного середовищаСтадниченко, А. П.; Stadnichenko, A.; Пінкіна, Т. В.; Пинкина, Т. В.; Pinkina, T.
2005Елементи інтенсивної технології вирощування вівса в зоні Полісся УкраїниМайстер, А. А.; Maister, А.; Євтушок, І. М.; Евтушок, И. М.; Yevtushok, I.; Майстер, О. А.; Maister, O.; Салій, А. П.; Салий, А. П.; Saliy, A.
2005Енергозбереження як фактор підвищення екологічності електротранспорту в місті ЖитомиріБушма, В. М.; Bushma, V.
2005Ефективність виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах Рівненської областіМартинчик, О. А.; Мартынчик, О. А.; Martynchik, O.
2005Ефективність регуляторів росту рослин і фунгіцидів у захисті посівів озимої пшениці від септоріозу та підвищенні продуктивності агроценозуКлючевич, М. М.; Klyuchevich, M.; Дереча, О. А.; Дереча, А. А.; Derecha, О.; Тимощук, Т. М.; Тимощук, Т. Н.; Тімoshchuk, Т.
2005З історії боротьби з ерозією ґрунтів на ВолиніФеренець, О. П.; Ференец, О. Ф.; Ferenets, O.; Ференець, М. О.; Ференец, М. О.; Ferenets, M.
2005Залучення та використання іноземних інвестицій в агропромисловому комплексі УкраїниОрликовський, М. О.; Орликовский, Н. А.; Orlikovsky, N.
2005Застосування методу металокомпаундної аплікації для відновлення внутрішніх циліндричних поверхоньГерук, С. М.; Герук, С. Н.; Geruk, S.; Федірко, П. П.; Федирко, П. П.; Fedirko, P.; Борковський, С. М.; Борковский, С. М.; Borkovskij, S.
2005Інтеграційні процеси у світі у виробництві хмелю, хмелепродуктів, їх використання при пивоварінні та стан галузі в УкраїніДебой, В. М.; Дебой, В. Н.; Deboy, V.
2005Кон'юнктура світового ринку хмелю та конкурентоспроможність вітчизняних сортівШатило, О. М.; Шатило, О. Н.; Shatylo, O.
2005Методика визначення параметрів зношування молотків кормодробарок за допомогою автоматизованої системи вимірювання геометричних величинСавченко, В. М.; Савченко, В. Н.; Savchenko, V.; Подчашинський, Ю. О.; Подчашинский, Ю. А.; Podchashinskyi, Yu.
2005Методика проведення інвентарного опису та стан природних кормових угідь Полісся УкраїниМойсієнко, В. В.; Мойсеенко, В. В.; Moiseyenko, V.
2005Міжнародне співробітництво в регулюванні глобальних екологічних проблемЗінчук, Т. О.; Зинчук, Т. А.; Zinchuk, T.
2005Мікробіологічна активність ясно-сірого лісового ґрунту під посівами зернових культур у залежності від удобренняМатвійчук, Б. В.; Матвийчук, Б. В.; Matviytchuk, B.; Радько, В. Г.; Radko, V.
2005Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи тривалого використанняПелехатий, М. С.; Пелехатый, Н. С.; Pelekhatyi, N.; Гунтік, Л. М.; Гунтик, Л. М.; Guntik, L.; Фомюк, Л. В.; Fomyuk, L.
2005Морфофункціональні зміни щитоподібної залози у телят з природженим зобом у зоні хімічного виробництваГоральський, Л. П.; Горальский, Л. П.; Horalsky, L.; Романюк, В. Л.; Romanyuk, V.; Камінська, Л. П.; Каминская, Л. П.; Kaminska, L.
2005Нагромадження 137Сs при регенерації органів у яблуні після омолоджуючого обрізуванняЯценко, В. С.; Yatsenko, V.; Берегова, Г. А.; Beregova, G.
2005Накопичення радіонуклідів залежно від груп стиглості та рівня удобрення сортів картопліКуценко, В. С.; Kutsenko, V.; Ревунова, Л. Г.; Revunova, L.
2005Новий сорт озимого жита як ефективний засіб підвищення зернової продуктивностіМайстер, І. І.; Майстер, И. И.; Maister, I.; Храпійчук, П. П.; Храпийчук, П. П.; Khrapiychuk, P.; Судак, З. І.; Судак, З. И.; Sudak, Z.
2005Оптимізаційна модель кругообігу вуглецю в системі «ґрунт–рослина»Мислива, Т. М.; Мыслыва, Т. М.; Myslyva, T.; Надточій, П. П.; Надточий, П. П.; Nadtochy, P.
2005Оптимізація обрізування крон яблуні на насіннєвій підщепі в плодоносних інтенсивних садах Полісся УкраїниКуян, В. Г.; Kuyan, V.
2005Особливості матеріального стимулювання робітників сільського господарства, які працюють у несприятливих умовахСоколова, А. О.; Соколова, А. А.; Sokolova, A.
2005Особливості часової динаміки фітопланктону різнотипних водойм м. КиєваСеменюк, Н. Є.; Семенюк, Н. Е.; Semenyuk, N.
2005Пам'ятаємоколектив ДАУ
2005Параметри корів бажаного типу української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порідДідківський, В. О.; Дидкивский, В. А.; Didkivskyi, V.; Пелехатий, М. С.; Пелехатый, Н. С.; Pelekhaty, N.; Гунтік, Л. М.; Гунтик, Л. М.; Guntik, L.
2005Підвищення зносостійкості робочих поверхонь технологічної оснастки методом електроіскрового легуванняГерук, С. М.; Герук, С. Н.; Geruk, S.; Федірко, П. П.; Федирко, П. П.; Fedirko, P.; Борковський, С. М.; Борковский, С. М.; Borkovskyi, S.
2005Підвищення резистентності організму перепелів за рахунок введення в їх раціон порошкоподібного підмору бджілРазанов, С. Ф.; Razanov, S.
2005Плутоній і америцій в навколишньому середовищі (аналітичний огляд)Надточій, П. П.; Надточий, П. П.; Nadtochiy, P.; Орлов, О. О.; Орлов, А. А.; Orlov, O.
2005Полісахариди органічної речовини ґрунтів лісових екосистем як інкорпоратори 137CsДолгілевич, М. Й.; Долгилевич, М. Й.; Dolgilevich, M.; Вінічук, М. М.; Виничук, М. М.; Vinichuk, M.
2005Природний потенціал земельних ресурсів ЛісостепуВеличко, В. А.; Velychko, V.
2005Проблеми формування інвестиційного клімату в УкраїніЦарук, І. М.; Царук, И. М.; Tsaruk, І.
2005Продуктивність гороху польового (пелюшки) у змішаних посівах з підтримуючими культурамиРатошнюк, В. І.; Ратошнюк, В. И.; Ratoshnyuk, V.; Ратошнюк, І. Ю.; Ратошнюк, И. Ю.; Ratoshnyuk, I.; Ратошнюк, Т. М.; Ratoshnyuk, T.
2005Продуктивність гусей при введенні в їх раціон каолінового борошнаБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Карпенко, В. І.; Карпенко, В. И.; Karpenko, V.; Павлюк, Н. В.; Pavlyuk, N.; Петришин, С. В.; Petrishin, S.; Зайцева, Е. В.; Zaitseva, E.; Король, Ю. В.; Korol, Yu.
2005Реальності та перешкоди до ефективної системи оподаткування в підприємництвіШтільгойз, Л. Б.; Штильгойз, Л. Б.; Shtilgoyz, L.
2005Розповсюдження, біологічні особливості росту і розвитку амброзії полинолистої в Житомирській областіЗаполовський, С. А.; Заполовский, С. А.; Zapolovsky, S.
2005Роль лишайників у міграції 137Cs у системі «ґрунт–вищі рослини»Бєльська, О. В.; Бельская, О. В.; Belska, O.
2005Склад і еколого-флористична характеристика фітопланктону річки Серет та Тернопільського водосховищаБондаренко, О. В.; Bondarenko, O.
2005Стан і проблеми розвитку галузі льонарства в Житомирській областіШкумбатюк, Л. А.; Shkumbatyuk, L.
2005Структура населення птахів дубових лісів Західного Лісостепу у зимовий періодГузій, А. І.; Гузий, А. И.; Guziy, A.
2005Сучасні тенденції розвитку світового ринку зерна та їх вплив на вітчизняний ринокМасляніцина, О. В.; Масляницина, О. В.; Maslyanitsyna, O.
2005Фітопланктон приток ріки ТетерівКузьмінчук, Ю. С.; Кузьминчук, Ю. С.; Kuzminchuk, Yu.
2005Формування аграрної політики у сфері якості та безпеки продовольстваСкидан, О. В.; Skydan, О.
2005Якість насіння льону олійного залежно від абіотичних факторів в умовах Полісся УкраїниШваб, С. Б.; Shvab, S.
Showing results 1 to 57 of 57

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU