DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2005, № 2 (15) >

Browsing "2005, № 2 (15)" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 55 of 55
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Агроекологічний моніторинг рослинницької продукції з присадибних ділянок Поліської та Лісостепової частин Житомирської областіМислива, Т. М.; Мыслыва, Т. М.; Myslyva, Т.; Білявський, Ю. А.; Белявский, Ю. А.; Bilyavskyi, Yu.
2005Активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї трематод і йонів свинцюСтадниченко, А. П.; Stadnychenko, А.; Киричук, Г. Є.; Киричук, Г. Е.; Kyrychuk, G.
2005Актуальні проблеми забруднених радіонуклідами сільських територій ПоліссяМалиновський, А. С.; Малиновский, А. С.; Malynovsky, А.
2005Аналіз цінової ситуації на ринку зерна в Житомирській областіМасляніцина, О. В.; Масляницина, О. В.; Maslyanitsyna, O.
2005Взаємовідношення між збудниками бактеріозів томатівГвоздяк, Р. І.; Гвоздяк, Р. И.; Gvozdyak, R.; Яковлева, Л. М.; Yakovleva, L.; Черненко, Є. П.; Черненко, Е. П.; Chernenko, Ye.; Мороз, С. М.; Мороз, С. Н.; Moroz, S.
2005Використання деяких методів клітинної селекції і мутагенезу для підвищення стійкості цукрових буряків до збудників бактеріозівКоломієць, Ю. В.; Коломиец, Ю. В.; Kolomiyets, Yu.; Яковлева, Л. М.; Yakovleva, L.; Кляченко, О. Л.; Klyachenko, O.; Ващенко, Л. М.; Vashchenko, L.
2005Вміст та запаси гумусу за результатами агроекологічних обстежень грунтового покриву регіону Полісся Житомирської областіТрембіцький, В. А.; Трембицкий, В. А.; Trembitsky, V.
2005Вплив Fasciola hepatica на вміст макро- і мікроелементів у печінці великої рогатої худобиЖитова, О. П.; Житова, Е. П.; Zhytova, O.; Берегова, Г. А.; Береговая, Г. А.; Beregova, G.
2005Вплив добрив на екотоксикологічний стан ґрунту та якість продукції за вмістом фторуМакаренко, Н. А.; Makarenko, N.; Іваненко, О. В.; Иваненко, О. В.; Ivanenko, О.
2005Вплив передпосівної обробки насіння біологічними та хімічними препаратами на показники біологічної активності ґрунтуДем'янюк, О. С.; Демьянюк, Е. С.; Demyanyuk, O.; Барановська, Н. А.; Барановская, Н. А.; Baranovska, N.; Дорошенко, К. В.; Doroshenko, К.
2005Вплив поверхнево-активних речовин і трематодної інвазії на живлення і травлення рогової витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae)Стадниченко, А. П.; Stadnychenko, A.
2005Вплив способів вирощування ярої пшениці на формування комплексу ґрунтових мікроорганізмівБорисюк, Б. В.; Borysyuk, В.; Ворона, Л. І.; Ворона, Л. И.; Vorona, L.; Іщук, О. В.; Ищук, О. В.; Ishchuk, О.
2005Вплив хронічного малоінтенсивного радіоактивного випромінювання на периферичні органи імуногенезу собакГоральський, Л. П.; Горальский, Л. П.; Goralsky, L.; Дунаєвська, О. Ф.; Дунаевская, О. Ф.; Dunayevska, О.
2005Гістометрія печінки свиней при згодовуванні природних алюмосилікатівГоральський, Л. П.; Горальский, Л. П.; Goralsky, L.; Гуральська, С. В.; Гуральская, С. В.; Guralska, S.
2005Деякі аспекти морфології, біології та екології омели білої (Viscum album) на ЖитомирщиніАстахова, Л. Є.; Астахова, Л. Е.; Astakhova, L.; Дудар, М. І.; Дудар, М. И.; Dudar, M.; Процюк, Н. М.; Процюк, Н. Н.; Protsyuk, N.
2005До питання визначення економічної ефективності агропідприємствСус, Ю. Ю.; Sus, Yu.
2005Дослідження каналів реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами ПоліссяШваб, П. В.; Shvab, P.
2005Еколого-економічна оцінка рівня сільськогосподарського освоєння Житомирської областіПшоняк, Д. І.; Пшоняк, Д. И.; Pshonyak, D.
2005Економічні основи формування світових і вітчизняних ресурсів білкаБабич-Побережна, А. А.; Бабич-Побережная, А. А.; Babich-Poberezhna, А.
2005Ендофітні бактерії, які спричинюють аномалії розвитку рослин картоплі при мікроклональному розмноженніДемчинська, М. І.; Демчинская, М. И.; Demchynska, M.; Демчук, І. В.; Демчук, И. В.; Demchuk, I.; Петренко, О. М.; Petrenko, O.; Волкова, І. В.; Волкова, И. В.; Volkova, I.; Мороз, С. М.; Мороз, С. Н.; Мoroz, S.
2005Енерго- та ресурсозберігаюча технологія вирощування озимого тритікале в зоні Полісся УкраїниМайстер, А. А.; Maister, А.; Майстер, О. А.; Maister, О.
2005Епіфітна і ендофітна мікрофлора здорового зерна та вегетуючих рослин пшениціПасічник, Л. А.; Пасичник, Л. А.; Pasychnyk, L.; Гвоздяк, Р. І.; Гвоздяк, Р. И.; Gvozdyak, R.; Ходос, С. Ф.; Khodos, S.
2005Ефективність державної підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативівАбрамова, І. В.; Абрамова, И. В.; Аbramova, I.
2005Ефективність застосування активованої води при вирощуванні огірків методом гідропонікиЛавренко, С. С.; Lavrenko, S.
2005Ефективність застосування зернистих фосфоритів та апатитів з сіркою та фосформобілізуючими мікроорганізмами на дерново-середньопідзолистих ґрунтах Полісся в якості місцевих добривМудрак, А. В.; Mudrak, А.; Мисловська, О. І.; Мысловская, О. И.; Myslovska, O.; Петрук, М. М.; Petruk, М.; Мушко, А. П.; Mushko, А.; Маркіна, О. В.; Маркина, О. В.; Markina, O.
2005Ефективність інтенсивного вирощування молодняку української м'ясної породи в залежності від технології утриманняМирось, В. В.; Myros, V.; Василець, В. Г.; Василец, В. Г.; Vasylets, V.; Бабарика, І. Г.; Бабарика, И. Г.; Babaryka, I.; Ізвеков, М. Є.; Извеков, М. Е.; Izvekov, M.; Гурський, І. М.; Гурский, И. М.; Gursky, I.
2005Загальні витрати часу на виховання підсисного молодняку верхових порід конейМирось, В. В.; Miros, V.; Ковальова, Т. О.; Ковалёва, Т. А.; Kovaleva, T.
2005Запаси енергії в гумусі дерново-підзолистого ґрунту в залежності від систематичного внесення добривБобрусь, С. В.; Bobrus, S.
2005Ідентифікація як основа макропроектування очисно-охолоджувальної системи газогенераторної установки автотракторних двигунів в екологічному аспектіЛось, Л. В.; Los, L.; Ємець, Б. В.; Емец, Б. В.; Yemets, B.
2005Компартменти 137Cs в лісовому ґрунті в місцях зростання Leccinum aurantiacum та Sarcodon imbricatusВінічук, М. М.; Виничук, М. М.; Vinichuk, М.; Долгілевич, М. Й.; Долгилевич, М. Й.; Dolgilevich, М.
2005Леоніду Васильовичу Лосю – 70колектив ДАУ
2005Лінійна оцінка бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи за екстер'єрним типом їх дочокДідківський, А. М.; Дидковский, А. Н.; Didkovskyi, A.; Дідківський, В. О.; Дидковский, В. А.; Didkovskyi, V.
2005Машинознавчі критерії складально- та ремонтопридатності, уніфікації та функціональної насиченості (аналітичний огляд)Романишин, О. Ю.; Романишин, А. Ю.; Romanyshyn, O.; Грижбовський, Є. С.; Грижбовский, Е. С.; Hryzhbovskyi, Ye.
2005Методи отримання біогазуЗінченко, В. О.; Зинченко, В. А.; Zinchenko, V.; Кусайло, В. П.; Kusaylo, V.; Лось, Л. В.; Los, L.
2005Множинність бактеріоцинів Erwinia carotovoraТовкач, Ф. І.; Товкач, Ф. И.; Tovkach, F.; Максименко, Л. О.; Максименко, Л. А.; Maksimenko, L.; Балко, О. Б.; Балко, А. Б.; Balko, A.
2005Молочна продуктивність та відтворна здатність корів українських новостворених молочних порід різних генотипівПелехатий, М. С.; Пелехатый, Н. С.; Pelekhatyi, M.; Ковальчук, Т. І.; Ковальчук, Т. И.; Kovalchuk, T.
2005Органічна речовина як фактор регулювання щільності ясно-сірих лісових ґрунтів ПоліссяСтрельченко, В. П.; Strelchenko, V.; Кравчук, М. М.; Кравчук, Н. Н.; Kravchuk, М.; Бовсуновський, А. М.; Бовсуновский, А. Н.; Bovsunovsky, А.; Корсун, А. М.; Корсун, А. Н.; Korsun, А.
2005Оцінка джерел надходження важких металів у інтенсивних агроекосистемах ПоліссяЗалевський, Р. А.; Залевский, Р. А.; Zalevsky, R.
2005Оцінка ефективної родючості ґрунтів сільськогосподарського призначення лісостепової частини Житомирської областіВишневський, Ф. О.; Вишневский, Ф. О.; Vyshnevskyi, F.
2005Оцінка сортів картоплі на стійкість до кільцевої гнилі в умовах українського ПоліссяЛитвак, І. П.; Литвак, И. П.; Lytvak, І.; Левченко, В. Б.; Levchenko, V.
2005Перспективи конструктивного розвитку автомобільних газогенераторних установок в історичному аспекті їх створенняЦивенкова, Н. М.; Tsyvenkova, N.; Самилін, О. О.; Самылин, А. А.; Samylin, A.
2005Регуляція стимуляторами росту різних етапів онтогенезу Daucus sativa Hoffm та Allium cepa L.Перепелиця, Л. О.; Перепелица, Л. А.; Perepelitsa, L.; Юрик, Л. О.; Yurik, L.; Вербенець, Т. М.; Вербенец, Т. М.; Verbenets, T.
2005Результати використання ліній і бугаїв-плідників при створенні високопродуктивного молочного стадаПелехатий, М. С.; Пелехатый, Н. С.; Pelekhaty, M.; Гунтік, Л. М.; Гунтик, Л. М.; Guntik, L.; Дідківський, В. О.; Дидковский, В. А.; Didkovskyi, V.
2005Репродуктивна стратегія наземного молюска Xeropicta derbentina (Hygromiidae) КримуКрамаренко, С. С.; Kramarenko, S.; Попов, В. М.; Попов, В. Н.; Popov, V.
2005Ретроспектива проблеми формування продовольчої безпекиГойчук, О. І.; Гойчук, О. И.; Goichuk, O.; Бабієнко, М. Ф.; Бабиенко, Н. Ф.; Babienko, M.
2005Роль природного добору в сучасному молочному скотарствіМирось, В. В.; Мyros, V.; Бабарика, І. Г.; Бабарика, И. Г.; Babaryka, I.
2005Сільський туризм: концепція розвитку в регіоніКостриця, М. М.; Кострица, Н. Н.; Kostrytsya, М.
2005Стан природної резистентності сухостійних високопродуктивних корів та її зміни при згодовуванні у складі раціону суміші сапоніту і сіркиКалиновський, Г. М.; Калиновский, Г. Н.; Kalynovskyi, G.; Афанасієва, Л. П.; Афанасиева, Л. П.; Afanasieva, L.
2005Стан та перспективи вирощування сої в різних екологічних умовах ЖитомирщиниМойсієнко, В. В.; Мойсеенко, В. В.; Moiseyenko, V.; Малиновський, А. С.; Малиновский, А. С.; Malynovskyi, А.; Герасименко, Д. Б.; Gerasymenko, D.
2005Таксономічна структура фітопланктону водосховищ р.ТетерівКузьмінчук, Ю. С.; Кузьминчук, Ю. С.; Kuzminchuk, Yu.
2005Тенденції розвитку галузі хмелярства у Житомирській областіЗіновчук, В. В.; Зиновчук, В. В.; Zinovchuk, V.; Шабликін, В. В.; Шаблыкин, В. В.; Shablykin, V.; Ратошнюк, Т. М.; Ратошнюк, Т. Н.; Ratochnyuk, T.
2005Трансформація екосистем Словечансько-Овруцького кряжу в результаті сучасного господарюванняБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Хом'як, І. В.; Хомяк, И. В.; Homyak, І.
2005Фактори впливу на стан прибутковості галузі картоплярства в Житомирській областіМаліновська, К. О.; Малиновская, Е. А.; Malinovska, K.
2005Фітопатогенні бактерії насіння сосни звичайноїГвоздяк, Р. І.; Гвоздяк, Р. И.; Gvozdyak, R.; Розенфельд, В. В.; Rozenfeld, V.; Ващенко, Л. М.; Vashchenko, L.
2005Характеристика екосистем Словечансько-Овруцького кряжу як об'єктів кормової бази бджільництваБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Хом'як, І. В.; Хомяк, И. В.; Homyak, I.
Showing results 1 to 55 of 55

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU