DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2006, № 1 (16) >

Browsing "2006, № 1 (16)" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 51 of 51
Issue DateTitleAuthor(s)
2006Агроекологічний стан грунтового покриву земель хмелеплантацій Житомирської областіТрембіцький, В. А.; Трембицкий, В. А.; Trembitsky, V.; Вишневський, Ф. О.; Вишневский, Ф. О.; Vishnevsky, F.; Лук’янчук, А. П.; Лукьянчук, А. П.; Lukianchuk, A.
2006Альтернативне удобрення картоплі в короткоротаційній сівозміні зони ПоліссяРадько, Т. В.; Radko, T.; Радько, В. Г.; Radko, V.
2006Аналіз негативних екологічних впливів на сільське господарство УкраїниЗіновчук, Н. В.; Зиновчук, Н. В.; Zinovchuk, N.
2006Вирощування стійких до хвороб сортів озимої пшениці – альтернативний шлях екологізації системи захисту і підвищення продуктивності культуриКлючевич, М. М.; Kluchevich, M.; Дереча, О. А.; Дереча, А. А.; Derecha, О.; Данкевич, Є. М.; Данкевич, Е. М.; Dankevich, Ye.
2006Вплив гідрохінону водного середовища на вміст піровиноградної кислоти в органах мантійного комплексу Unio conus (mollusca: bivalvia: unionidae)Стадниченко, А. П.; Stadnychenko, A.; Янович, Л. М.; Янович, Л. Н.; Yanovich, L.
2006Вплив протруйників насіння на компоненти агроценозу ярого ячменюЧайка, О. В.; Чайка, А. В.; Chaika, A.; Дереча, О. А.; Дереча, А. А.; Derecha, A.; Солодка, Л. О.; Солодкая, Л. А.; Solodka, L.
2006Гематологія та біохімія свиноматок при використанні комплексонівТуровський, Ю. Є.; Туровский, Ю. Е.; Tyrovsky, Y.; Бурлака, В. А.; Burlaka, V.; Мамченко, В. Ю.; Mamchenko, V.
2006Гістоморфологія та морфометричні параметри печінки свійських тваринГоральський, Л. П.; Горальский, Л. П.; Horalsky, L.; Гуральська, С. В.; Гуральская, С. В.; Guralska, S.; Заїка, С. С.; Заика, С. С.; Zaika, S.
2006Горіх грецький на ПоліссіКуян, В. Г.; Kuyan, V.
2006Господарсько-корисні ознаки корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різних виробничих типівПелехатий, М. С.; Пелехатый, Н. С.; Pelekhaty, N.; Гунтік, Л. М.; Гунтик, Л. М.; Guntik, L.; Омелькович, С. П.; Omelkovich, S.; Шуляр, А. Л.; Shular, A.
2006Деякі аспекти функціонування молочної промисловості Житомирської областіВолкова, І. М.; Волкова, И. М.; Volkova, I.
2006Еколого-біологічні та технологічні особливості вирощування слимака роду Helix, виду Helix pomatia в умовах півдня Українського ПоліссяБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Шевчук, В. Ф.; Shevchuk, V.; Хом’як, І. В.; Хомяк, И. В.; Homyak, I.; Стасьонок, О. Ю.; Стасенок, О. Ю.; Stasyonok, O.
2006Еколого-прогресивні способи регуляції надходження поживних речовин і важких металів у кров та молоко свиноматокДавидов, Є. А.; Давыдов, Е. А.; Davydov, Ye.; Сукненко, Т. М.; Сукненко, Т. Н.; Suknenko, T.; Козел, Н. М.; Козел, Н. Н.; Kozel, N.; Хом’як, І. В.; Хомяк, И. В.; Khomyak, I.
2006Економічна ефективність вирощування насіння злакових і бобових багаторічних трав в умовах радіоактивного забрудненняМалиновський, А. С.; Малиновский, А. С.; Malynovsky, A.
2006Економічна ефективність вирощування плодів різних сортів обліпихи в північному Лісостепу УкраїниНадточій, І. П.; Надточий, И. П.; Nadtochiy, I.; Олещенко, Ф. Г.; Oleshchenko, F.
2006Ефективність застосування альтернативних добрив нового покоління під озиму пшеницю в умовах Правобережного ЛісостепуТрембіцький, В. А.; Трембицкий, В. А.; Trembitsky, V.; Вишневський, Ф. О.; Вишневский, Ф. А.; Vishnevsky, F.; Євтушок, І. М.; Эвтушок, И. М.; Yevtushok, I.
2006Життєдіяльність ставковика озерного Lymnaea stagnalis за дії важких металів та трематодної інвазіїВискушенко, Д. А.; Выскушенко, Д. А.; Vyskushenko, D.; Чорномаз, Т. В.; Черномаз, Т. В.; Chernomaz, T.
2006Збудники сухої фузаріозної гнилі бульб картоплі роду Fusarium на Поліссі УкраїниТимощук, О. А.; Тимощук, А. А.; Timoschuk, O.
2006Інтенсивність ґрунтово-біологічних процесів ясно-сірих лісових ґрунтів зони ПоліссяМатвійчук, Б. В.; Матвийчук, Б. В.; Matviytchuk, B.
2006Категорія собівартості та її економічна інтерпретація на об’єктах картоплярстваМаліновська, К. О.; Малиновская, Е. А.; Malinovska, K.
2006Корисне використання теплової енергії газогенераторних установок – шлях до зниження негативної дії на навколишнє середовищеЄмець, Б. В.; Емец, Б. В.; Yemets, B.
2006Модель оптимізації антикризового управління з урахуванням ризикуКопчинська, В. В.; Копчинская, В. В.; Kopchinska, V.
2006Морфо-функціональні властивості вимені корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід різних генотипівКовальчук, Т. І.; Ковальчук, Т. И.; Kovalchuk, T.
2006Морфометричні параметри тимусу у собак зони Житомирського ПоліссяДунаєвська, О. Ф.; Дунаевская, О. Ф.; Dunayevska, O.
2006Низькосмольний хміль як поліфенольна добавка при використанні вуглекислотного екстракту хмелю в пивоварінніПроценко, Л. В.; Protsenko, L.; Ляшенко, М. І.; Ляшенко, М. И.; Lyashenko, M.; Бармакова, В. І.; Бармакова, В. И.; Barmakova, V.; Венгер, О. О.; Венгер, О. А.; Venger, O.; Майстер, А. А.; Maister, А.
2006Обґрунтування допустимої величини похибки засобу вимірювання ходу штока гальмівної камери транспортного засобуГерук, С. М.; Герук, С. Н.; Geruk, S.; Загузов, М. М.; Zagyzov, M.
2006Облік капітальних інвестицій в сільськогосподарських підприємствахРайковська, О. М.; Райковская, Е. Н.; Raykovska, E.
2006Особливості зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі регіонуЯценко, О. М.; Yatsenko, O.
2006Особливості репродуктивного розвитку поліморфних форм берези карельської та української в екологічних умовах Овруцько-Словечанського кряжаТарасевич, О. В.; Тарасевич, А. В.; Tarasevych, O.; Мислива, Т. М.; Мыслыва, Т. М.; Myslyva, T.; Білявський, Ю. А.; Белявский, Ю. А.; Bilyavsky, Y.
2006Особливості формування кормової бази в сільськогосподарських підприємствах Рівненської областіМартинчик, О. А.; Мартынчик, О. А.; Martynchik, O.
2006Особливості формування продовольчого ринку в регіоніПластун, С. Д.; Palastun, S.
2006Перспективи створення, визначення показників роботи і основних розмірів газогенераторних установок для тракторних двигунівЛось, Л. В.; Los, L.; Ємець, Б. В.; Емец, Б. В.; Yemets, B.; Шмалюк, М. І.; Шмалюк, Н. И.; Shmalyuk, М.
2006Порівняльна характеристика фізико-хімічних та буферних властивостей основних типів ґрунтів дослідного поля Державного агроекологічного університетуБобрусь, С. В.; Bobrus, S.
2006Прийоми технологій зберігання насіннєвої картопліПоложенець, В. М.; Положенец, В. М.; Polozhenets, V.; Зейрук, В. М.; Zeiruk, V.; Іващенко, І. В.; Иващенко, И. В.; Ivashchenko, I.; Немерицька, Л. В.; Немерицкая, Л. В.; Nemerytska, L.
2006Про прискорене отримання біомаси деяких вищих водних рослин і перспективи її використанняКоцюба, І. Ю.; Коцюба, И. Ю.; Kotsyuba, I.
2006Прогнозування вилягання рослин як функції густоти стеблостою льону-довгунця з урахуванням якості волокнаЛімонт, А. С.; Лимонт, А. С.; Limont, A.
2006Регіональні особливості становлення та розвитку кооперативів при сільських громадахШвець, Т. В.; Швец, Т. В.; Shvets, T.
2006Розвиток сліпокишкових мигдаликів у курей в постнатальному періоді онтогенезуХомич, В. Т.; Khomych, V.; Калиновська, І. Г.; Калиновская, И. Г.; Kalynovska, I.
2006Роль екологічної освіти у підвищенні рівня культури, духовного життя суспільстваІванюк, Д. П.; Иванюк, Д. П.; Ivanyuk, D.
2006Рухомий фосфор в грунтах орних земель ЧернігівщиниМельник, А. І.; Мельник, А. И.; Мelnyk, А.; Надточій, П. П.; Надточий, П. П.; Nadtochy, P.
2006Сівозміна як один з головних заходів підвищення урожайності конюшини лучної та контролю чисельності шкодочинних об’єктівРусс, І. О.; Русс, И. А.; Russ, I.
2006Сучасний стан і проблеми льонопереробного комплексу Житомирської областіОбрященко, Є. В.; Обрященко, Е. В.; Obryashchenko, E.
2006Сучасний стан реформування земельних відносин в Житомирській областіЯрмолюк, О. Ф.; Ярмолюк, Е. Ф.; Yarmoluk, O.
2006Сучасний стан російської рисистої породи коней в УкраїніТкачова, І. В.; Ткачова, И. В.; Tkachova, I.; Мирось, В. В.; Myros, V.
2006Тенденції до картелювання на українському ринку морозиваТрокоз, В. М.; Трокоз, В. Н.; Trokoz, V.
2006Толерантність ярої пшениці до агрофізичних показників грунтуІщук, О. В.; Ищук, О. В.; Ishchuk, O.
2006Удосконалення системи державного управління агропромисловим комплексом Житомирської областіОрликовський, М. О.; Орликовский, Н. А.; Orlykovsky, M.
2006Фітоекстракція та фітодеградація ДДТ рослинами кабачків (Cucurbita pepo) та квасолі (Phaseolus vulgaris)Моклячук, Л. І.; Моклячук, Л. И.; Moklyachuk, L.; Андрієнко, Г. Г.; Андриенко, Г. Г.; Andrienko, G.; Слободенюк, О. А.; Slobodenyuk, O.; Недашківська, О. Ю.; Недашковская, О. Ю.; Nedashkivska, O.
2006Фомозна гниль картопліПоложенець, В. М.; Положенец, В. М.; Polozhenets, V.; Немерицька, Л. В.; Немерицкая, Л. В.; Nemerytska, L.; Тимощук, О. А.; Тимощук, А. А.; Tymoshchuk, O.
2006Форми прояву гострого перебігу бабезіозу у собакГоральська, І. Ю.; Горальская, И. Ю.; Goralska, I.
2006Формування системи норм і нормативів у рослинництвіНечипорук, А. А.; Nechyporuk, A.
Showing results 1 to 51 of 51

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU