DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Бібліотека >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7306

Название: Онлайн-послуги наукової бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету в контексті взаємодії бібліотеки і користувача
Другие названия: Онлайн-услуги научной библиотеки Житомирского национального агроэкологического университета в контексте взаимодействия библиотеки и пользователя
Online services of the scientific library of Zhitomir national agroecological university in the context of interaction between library and user
Авторы: Ігнатюк, М. В.
Игнатюк, М. В.
Ignatyuk, M.
Гейзе, І. С.
Гейзе, И. С.
Geyze, I.
Ключевые слова: бібліотечні послуги і сервіси
библиотечные услуги и сервисы
library services
наукова бібліотека
научная библиотека
scientific library
вільний доступ до інформації
свободный доступ к информации
free access to information
віртуальний користувач
виртуальный пользователь
virtual user
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича
Библиографическое описание: Ігнатюк М. Онлайн-послуги наукової бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету в контексті взаємодії бібліотеки і користувача / М. Ігнатюк, І. Гейзе // Бібліотека – територія інтелектуальної комунікації: від витоків до сьогодення : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю Житомирської обл. універсал. наук. бібліотеки ім. О. Ольжича (22 верес. 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 65–70.
Аннотация: У статті розкрито бібліотечні та інформаційні продукти і послуги, які надаються користувачам наукової бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету, їхній зміст, застосування, тенденції розвитку, вільний доступ до інформації, бібліотечно-інформаційний сервіс на сучасному етапі. Визначено роль наукової бібліотеки у представленні інтелектуальних продуктів університету науковій спільноті світу.
В статье раскрыты библиотечные и информационные продукты и услуги, которые предоставляются пользователям научной библиотеки Житомирского национального агроэкологического университета, их содержание, применение, тенденции развития, свободный доступ к информации, библиотечно-информационный сервис на современном этапе. Определена роль научной библиотеки в представлении интеллектуальных продуктов университета научному сообществу мира.
In the article library and information products and services that are available to users of the scientific library of Zhitomir national agroecological university, their content, or the use, development trends, free access to information, library-information service at the present stage. Defines the role of the research library in the presentation of the intellectual products of the University scientific community of the world.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7306
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NB_ZNAU_2016_65-70.pdf352,84 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU