DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7344

Название: Використання інформаційно-управляючих систем у вищих навчальних закладах
Другие названия: The use of information management systems in universities
Авторы: Тверезовська, Н. Т.
Tverezovska, N.
Борисюк, О. Б.
Borysiuk, О.
Ключевые слова: інформаційно-управляючі системи
мanagement information systems
вищий навчальний заклад
institution of higher education
інформаційні ресурси
information resources
канали циркуляції інформації
channels of information circulation
системи підтримки прийняття рішень
support systems
освітній процес
educational process
база даних
database
сховище інформації
repository of information
освітня система
the educational system
потоки
threads
вузли
nodes
носії інформації
media
Issue Date: 2013
Издатель: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Библиографическое описание: Тверезовська Н. Т. Використання інформаційно-управляючих систем у вищих навчальних закладах / Н. Т. Тверезовська, О. Б. Борисюк // Вісн. Чернігівського нац. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки. – 2013. – Вип. 108, т. 1. – C. 33–36.
Аннотация: У статті розглянуто принципи методи та принципи створення інформаційно-управляючих систем, та способи їх застосування у вищих навчальних закладах України і закордону. Сьогодні немає необхідності особливо підкреслювати роль інформатизації в житті сучасного суспільства, в діяльності сучасних навчальних закладів. Передові ВНЗ активно створюють єдині інформаційно-управляючі середовища (ІУС), що охоплюють усі сфери їх діяльності, а також включаються в загальне інформаційне поле країни і світу.
The article describes the principles of the methods and principles of management information systems, and their use in higher education in Ukraine and abroad. Today there is no need to emphasize the role of information in modern society, in the activities of modern educational institutions. The leading Universities are actively creating a unified information management environment (ICS), encompassing all spheres of their activities and are also included in the common information field of the country and the world.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7344
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VChNPU_2013_108_1_33-36.pdf98,28 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University